Petra Brandoburová: Venujem sa práci s ľuďmi vo vyššom veku

06. nov. 2018 • Psychologické vedy

Petra Brandoburová: Venujem sa práci s ľuďmi vo vyššom veku

Mgr. Petra Brandoburová, PhD., je absolventkou doktorandského štúdia v odbore klinickej psychológie na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Od skončenia štúdia pôsobí v Centre MEMORY n. o. a na II. Neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB v Bratislave. Profesionálne sa orientuje na prácu so seniorskou populáciou. Výskumne sa venuje neurologickým ochoreniam, predovšetkým Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe, s dôrazom na bežný život pacientov. Je aj tajomníčkou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Čo podnietilo Váš záujem o psychológiu a aký odbor ste vyštudovali?

P. BRANDOBUROVÁ: Vždy som bola veľmi zvedavá a asi najviac ma zaujímalo pozorovanie ľudí, tak prvotný impulz pre štúdium psychológie súvisel s tým. Vyštudovala som jednoodborové magisterské štúdium psychológie a následne som pokračovala na svojej alma mater s interným doktorandským štúdiom v oblasti klinickej psychológie. Štúdium som dokončila obhájením práce z oblasti gerontopsychologického poradenstva.

M. B.: Mohli by ste nám priblížiť oblasť gerontopsychológie?

P. BRANDOBUROVÁ: Gerontopsychológia je tou časťou psychológie, ktorá sa zameriava na seniorský vek a jeho špecifiká. Pre mňa prináša predovšetkým rôzne pohľady a zistenia o tom, aké výzvy nás čakajú po dosiahnutí veku 65 rokov a ako je možné ich dobre zvládať.

M. B.: Ako ste sa dostali k práci so seniorskou populáciou?

P. BRANDOBUROVÁ: Už počas vysokoškolského štúdia sa mi zdalo, že v samotných sylaboch štúdia sa akosi málo toho dozvedáme o seniorskom veku, akoby to obdobie po 65. roku života bolo menej zaujímavé či dôležité. Následne sa mi naskytla pracovná ponuka, v rámci ktorej som mala možnosť vyskúšať si kontakt so staršími ľuďmi aj prakticky. Práve veľmi pozitívne a obohacujúce skúsenosti zo zariadenia, v ktorom som na začiatku pracovala, ma presvedčili, že oblasti práci s ľuďmi vo vyššom veku sa chcem venovať naplno.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

M. B.: Aké sú príznaky Alzheimerovej choroby a Alzheimerovej demecie?

P. BRANDOBUROVÁ: Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa zväčša prejavuje veľmi pomalým nástupom príznakov a ťažkostí. Zväčša sa začína prejavovať poruchami krátkodobej pamäti, problémami s koncentráciou či zapamätaním si nových informácií. Dlhodobá pamäť spočiatku zostáva zachovaná. Postupne s progresiou ochorenia sa objavujú aj poruchy orientácie v čase a priestore. V pokročilejších štádiách, keď sa narúša schopnosť ľudí s Alzheimerovou chorobou vykonávať tzv. aktivity denného života, čiže samostane sa o seba postarať, kedy už celkové narušenie kognitívnych funkcií je veľmi závažné, hovoríme o Alzheimerovej demencii.

M. B.: Ako sa treba starať o pacienta s Alzheimerovou demenciou?

P. BRANDOBUROVÁ: 

Z môjho pohľadu je dôležité od začiatku ochorenia predstaviť pacientovi s Alzheimerovou chorobou služby farmakologickej aj nefarmakologickej liečby, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Ide nielen o liečbu v spolupráci s neurológom a psychiatrom, ale aj služby klinického psychológa, ktorý vie byť nápomocný v edukácii vo vyrovnaní sa s prijatím diagnózy a sprevádzaní počas celého priebehu ochorenia vrátane ponuky zapojenia sa napríklad do skupín kognitívnej stimulácie. Aj pri Alzheimerovej chorobe platí, že je dôležité spoločne s pacientom nájsť formy pohybovej a mentálnej aktivizácie, ktoré sú pre pacienta vhodné a zaujímavé. V tom vie byť nápomocný liečebný pedagóg, ergoterapeut alebo špecifickejšie certifikovaný tréner pamäti. Niektorí pacienti sa sťažujú na problémy v reči, kde logopéd je tým odborníkom, ktorý vie pomôcť.

Samozrejme je dôležité zorientovať sa aj v systéme nárokov na sociálne služby, kde sú nezastupiteľní sociálni pracovníci. Kľúčovou je spolupráca s rodinou a inými blízkymi osobami z okolia pacienta, ktorí sa stávajú dôležitým zdrojom podpory. Ako vyplýva aj z rozhovorov s mojimi pacientmi, to dôležité, čo pre svoj život vnímajú, je zostať súčasťou diania, nestať sa len pasívnymi prijímateľmi pomoci, môcť do tej miery, do akej je to možné, naďalej rozhodovať o svojom živote. Na Slovensku aj za týmto účelom existuje pacientska organizácia Slovenská Alzheimerova spoločnosť, ktorá tiež zastrešuje záujmy a potreby pacientov s Alzheimerovou chorobou, ako aj ich opatrovateľov.

M. B.: Zostáva Vám čas aj na koníčky?

P. BRANDOBUROVÁ: Samozrejme rovnováha pracovného a osobného života je aj pre mňa veľmi dôležitá a mojim najväčším koníčkom je moja rodina. Mám ale šťastie tiež v tom, že aj samotná práca je pre mňa zdrojom spokojnosti.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD., vystúpi na tému Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti spolu s PhDr. Michalom Hajdúkom, PhD., v utorok 6. 11. 2018 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave, na Patrónke. Utorok s psychológiou v CVTI SR je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto a video: NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj portrétu: www.neuropsybateria.sk

Súvisiace:

Hore
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Murárik červenokrídly (operenec) sa dokáže šplhať po strmých skalných stenách.
Zistite viac