Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vo výskumnej stanici Šúr pribudli nové kobyly, ktoré sa budú využívať na hipoterapiu

VEDA NA DOSAH

Vzácne plemeno norik muránsky je súčasťou projektu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Nadácie Alberta II. monackého.

Norik muránsky. Autor: Tomáš Madeja

Norik muránsky. Autor: Tomáš Madeja

V areáli výskumnej stanice Prírodovedeckej fakulty UK (PRIF UK) v Šúre pri Svätom Jure sa už pasie päť čistokrvných kobýl norika muránskeho. Onedlho začnú pracovať ako zvierací terapeuti. Podľa informácií spravodajského portálu Univerzity Komenského bude PRIF UK s podporou Nadácie Alberta II. monackého využívať kone na hipoterapiu.

Noriky muránske sú na hipoterapiu ako stvorené

Kone prišli z Muránskej planiny a zatiaľ sa zoznamujú s areálom. Výskumná stanica Univerzity Komenského v Národnej prírodnej rezervácii Šúr je od roku 1952 chránená ako unikátny pozostatok vysokokmenných močiarnych jelšových lesov s rašelinnými lúkami. Šúr je jedinečná lokalita s dubovým panónskym hájom a trávnatými slanicami. Nachádza sa tu rybník a ďalšie vodné plochy, ktorých rozloha sa mení v závislosti od zrážok a prítoku vody z Malých Karpát.

Norik muránsky je vzácne originálne slovenské plemeno koňa, ktoré je vyšľachtené na prácu s drevom v horských podmienkach. Sú to veľmi pokojné a trpezlivé kone, preto sú vhodné na hipoterapiu. „Sú veľmi prítulné, nemajú problém dať sa česať, hladkať, kŕmiť z ruky,“ potvrdil správca areálu Marián Grančič, ktorý je s koníkmi v každodennom kontakte.

Čo je hipoterapia

Hipoterapia je liečebná metóda, ktorá zapája koňa ako pomocníka pri liečbe a rozvíjaní fyzickej a psychickej stránky človeka. Jednou z podoblastí hipoterapie je pedagogicko-psychologické jazdenie (PPJ). PPJ sa viac než na telo zameriava na psychiku človeka, pričom rozvíja napríklad kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť, myslenie či priestorovú orientáciu) a pozitívne ovplyvňuje emocionálne prežívanie alebo správanie. PPJ spadá pod oblasť psychológie, pedagogiky, sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky.

Je vhodná pre ľudí s poruchami autistického spektra, so zmyslovým postihnutím, s mentálnym postihnutím, Downovým syndrómom, oneskoreným vývinom, poruchami reči a komunikácie a pre dlhodobo chorých. Kontakt s koňom blahodarne pôsobí aj na zdravé deti a dospelých.

Chlapec hladká koňa. Zdroj: iStockphoto.com

Chlapec hladká koňa. Zdroj: iStockphoto.com

Kone sa budú využívať aj na edukačné účely

Pre kone vybudovali nový prístrešok, hracie prvky k terapii a elektrické ohradníky. Onedlho pribudne aj zázemie pre deti a rodičov a náučný chodník. Koníky sa budú okrem hipoterapie využívať aj na edukačné účely pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o prirodzenej komunikácii s koňom a ktorí túžia spoznať krásy šúrskeho areálu z konského chrbta.

„Táto aktivita je podnetom na spoluprácu a spoločné projekty prírodovedcov (biologické a environmentálne aspekty), lekárov (hipoterapia) či pedagógov (špeciálna pedagogika). Naším zámerom je prepojiť čoraz konzumnejšie zameraný svet ľudí so svetom zvierat, ktorý poskytuje návrat k pôvodným kvalitám a hodnotám,“ vysvetlil dekan Prírodovedeckej fakulty UK Peter Fedor.

Postupná revitalizácia výskumnej stanice

Obnova postupne čaká celý areál výskumnej stanice Šúr, do ktorej sa desaťročia neinvestovalo. Fakulta aj s finančnou pomocou Nadácie Alberta II. monackého plánuje obnoviť ubytovacie zariadenia pre študentov praxujúcich v teréne a ďalšie objekty, ktoré budú slúžiť na výskum biológov, environmentalistov a ďalších odborníkov fakulty.

Stanica bola po desaťročia zapojená do širokej škály projektov na ochranu druhov. Jej vzácne lesy aj otvorené ekosystémové oblasti sa spravovali tradične tak, aby podporovali trvalo udržateľné využívanie a rozvoj.

Okrem pomoci deťom je úlohou norikov zachovávanie vzácnej biodiverzity spásaním. V Šúre po stáročia ľudia z okolitých obcí pásli kone, kravy a kozy, čím sa zachovávala jedinečná rastlinná štruktúra. V posledných desaťročiach však chov hospodárskych zvierat v okolitých obciach zanikol. Zhoršovanie stavu národnej prírodnej rezervácie viedlo k snahám znova nadviazať na tradíciu pasenia.

Hlavnými cieľmi projektu PRIF UK podporeného Nadáciou Alberta II. monackého sú podpora ochrany genofondu vzácneho národného plemena norika muránskeho, návrat k tradičnému využívaniu krajiny (pastva), ktorá bola garanciou udržiavania vzácnej biodiverzity, využitie koní v hipoterapii a podpora environmentálneho vzdelávania.

Zdroj: PRIF UK1 – autorka Barbora Tancerová, PRIF UK2

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky