Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Digitálne hry: droga, šport alebo oboje?

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku docenta Marcela Martončika o nástrahách digitálnych hier? Pozrite si video.

Prečo je hranie počítačových hier také populárne, ale aj nebezpečné? Existujú aj profesionálni hráči, ktorí závislosti nemusia prepadnúť. Prečo je to tak? Aj na tieto otázky sa vo svojej prednáške snaží odpovedať sociálny vedec docent Marcel Martončik zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach.

Oblasti digitálnych hier sa venuje vo svojom výskume, v ktorom sa zameriava na pozitívne i negatívne aspekty súvisiace s hraním. Digitálne hry pozná aj z pozície profesionálneho hráča. V minulosti sa zúčastnil na World Cyber Games. Digitálne hry ako hráč neodsudzuje, všíma si však aj ich negatívne stránky.

Hranie má negatíva aj pozitíva

Môžu digitálne hry vyvolať rovnakú závislosť ako drogy? Patria aj hry medzi návykové látky? Podľa Martončika hra nie je ako droga. Nie je to látka majúca chemické zloženie, ktoré by vyvolávalo závislosť. Preto v súvislosti s hrami hovoríme o poruche – gaming disorder. Tento termín sa používa v súvislosti s hraním digitálnych hier namiesto termínu závislosť.

Ide o správanie vyvolávajúce určité problémy. Už v roku 2024 by mala vstúpiť na Slovensku do platnosti nová psychiatrická diagnóza pod označením porucha v dôsledku hrania digitálnych hier 6C51. Po vstúpení do platnosti bude môcť poisťovňa preplácať liečbu.

Kedy hovoríme o poruche?

V podstate akékoľvek excesívne správanie, ktoré človeka nejakým spôsobom obmedzuje v bežnom živote, môže viesť k problému. Záľuba v hraní digitálnych hier je u mnohých spojená s narastajúcimi problémami. Patologický spôsob hrania nemusí nastať u každého.

V prípade digitálnych hier sú rozhodujúce tri faktory: strata kontroly, priorizovanie, pokračovanie v hraní napriek závažným problémom, ktoré sú symptómami poruchy. V prípade, že sú prítomné všetky tri, môže psychiater stanoviť diagnózu porucha v dôsledku hrania digitálnych hier.

Problém s hraním majú asi tri percentá populácie. Toto číslo je pritom približne rovnaké vo všetkých krajinách. Z 5 449 270 obyvateľov Slovenskej republiky má podľa odhadov 106 805 ľudí problém s hraním digitálnych hier, čo sú tie tri percentá. Spodná hranica sa podľa odhadu pohybuje na čísle 10 000.

Štát však zatiaľ nedisponuje štatistickými údajmi, keďže neboli realizované výskumy v tejto oblasti a problém sa často skrýva pod inými diagnózami.

Skryté lákadlá digitálnych hier

Digitálne hry obsahujú skryté lákadlá v podobe spotrebných virtuálnych predmetov (takzvané loot boxy, mikrotransakcie), ktoré hráčov nenápadne motivujú k hraniu a spôsobujú problémy.

Ide o drobné platby za súčasti, ktoré majú zvyšovať vlastnosti a schopnosti hrdinov. Tieto mechanizmy, ktorými hráčske spoločnosti nenápadne manipulujú hráčmi, majú znaky gamblerstva a v niektorých štátoch sú zakázané. Hráč online hry stále odosiela nejaké dáta, ktoré herná spoločnosť zhromažďuje. Tá ich potom využíva vo svoj prospech a v podstate proti hráčom.

Koľko je veľa, koľko je málo?

Čas z pohľadu vedcov nie je rozhodujúci. Niektorí hrajú veľa a nemajú problém, iní hrajú málo a napriek tomu sa u nich vyvinie porucha. Aj keď čas pravdepodobne nie je rozhodujúci, podľa vedcov majú viac problémov hráči, ktorí hrajú častejšie. Z výskumov vyplýva, že s vyššou intenzitou hrania narastali u hráčov problémy.

O prednášajúcom  

Doc. Mgr. Marcel Martončik, PhD., pracuje v Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach a na fínskej Univerzite v Jyväskylä. Predmetom jeho vedeckého záujmu sú rôzne spôsoby, ako zvýšiť dôveryhodnosť a replikovateľnosť behaviorálneho výskumu. Tieto spôsoby sa snaží propagovať aj ako spoluzakladateľ Slovak Reproducibility Network. Okrem prepojenia digitálnych hier so psychickým zdravím sa zaoberá i témami, ktoré súvisia s e-športom – súťažným hraním digitálnych hier.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov odborníkov, ktorí vedia študentom populárnou formou a jednoduchým spôsobom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá približne 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky