Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štvordňový pracovný týždeň sa vo Veľkej Británii osvedčil

VEDA NA DOSAH

Šesťdesiatjeden organizácií tento model testovalo pol roka. Produktivita ich zamestnancov neklesla a mali lepší pocit zo života.

Diskutujúci kolegovia v modernej kancelárii továrne. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Šesťdesiatjeden organizácií v Spojenom kráľovstve súhlasilo, že od júna 2022 zníži v období šiestich mesiacov pracovný čas všetkých svojich zamestnancov o dvadsať percent. Veľká väčšina spoločností, ktoré sa zúčastnili na tomto pokuse, pritom od nich vyžadovala aj rovnaký výkon, ako keď pracovali od pondelka do piatka. Mzdy však dostávali rovnaké ako za päťdňový pracovný týždeň.

O výsledkoch najväčšieho svetového výskumu v tomto smere informuje portál Cambridgeskej univerzity. Podieľali sa na ňom jej sociológovia v spolupráci s akademikmi z Bostonskej akadémie v USA a think-tankom Autonomy. Zorganizovala ho spoločnosť 4 Day Week Global.

Štvordňový pracovný čas zlepšil zdravie zamestnancov

Podľa portálu Cambridgeskej univerzity oficiálna správa o výsledkoch výskumu predložená zákonodarcom Spojeného kráľovstva naznačuje, že štvordňový týždeň zamestnancom výrazne znižuje stres, zlepšuje zdravie a zároveň spoločnostiam pomáha udržať si ich.

Asi 71 percent zamestnancov uviedlo, že sa cítia byť menej „vyhorení“ a 39 percent sa cítilo menej vystresovane ako na začiatku štúdie.

Výskumníci zistili, že zamestnanci čerpali na práceneschopnosť o 65 percent menej dní. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka podalo výpovede o 57 percent menej zamestnancov.

Zamestnávateľom mierne vzrástli zisky

Na základe 23 organizácií, ktoré sa zúčastnili na pokuse a boli ochotné poskytnúť údaje o svojich tržbách, možno usudzovať, že sa ich zisky v danom období takmer nezmenili, dokonca mierne vzrástli, priemerne o 1,4 percenta.

Približne 92 percent spoločností, ktoré absolvovali pilotný program Spojeného kráľovstva (56 zo 61), uviedlo, že majú v úmysle pokračovať v štvordňovom pracovnom týždni, pričom 18 spoločností túto zmenu považuje za trvalú.

Aká bola vzorka respondentov

Na experimente sa zúčastnili zamestnávatelia z celého Spojeného kráľovstva, a to od onlineových maloobchodníkov, cez poskytovateľov finančných služieb až po animátorské štúdiá či miestny obchod s rybami a hranolčekmi.

Zapojili sa doň aj zamestnanci z poradenských služieb, realitných kancelárií, IT sektora, kozmetických salónov, pohostinstiev, marketingu, personálnych agentúr a zdravotnej starostlivosti.

Aby vedci zhodnotili efekt voľného dňa navyše, účastníkov  skúmali počas celého pokusu.

Respondenti hodnotili, že sa cítia byť menej úzkostní aj unavení a ich duševné i fyzické zdravie sa zlepšilo.

Štvordňový pracovný čas zvýšil efektivitu

Mnohí tiež uviedli, že sa im jednoduchšie zosúlaďuje práca s rodinnými a sociálnymi záväzkami. 60 percent z nich zistilo, že dokáže lepšie skoordinovať platenú prácu so starostlivosťou o rodinných príslušníkov, a 62 percent povedalo, že sa im práca lepšie zlaďuje so spoločenským životom.

„Pred pokusom sa mnohí pýtali, či by sme vedeli zvýšiť produktivitu, aby sa vykompenzovalo skrátenie pracovného času – a presne to sa stalo,“ povedal sociológ Brendan Burchell, ktorý viedol výskum Cambridgeskej univerzity.

Dodal ešte, že mnohí zamestnanci sami veľmi túžili po zvýšení efektivity.

Zdroj: Cambridgeská univerzita
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky