Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Členovia žiackeho poradného orgánu sú známi, budú prinášať aj vlastné podnety

VEDA NA DOSAH

Prvé stretnutie Žiackeho poradného výboru sa bude konať v prvej polovici októbra.

Učiteľka základnej školy pomáha žiačke s učením v triede. Obe majú rúška kvôli koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Učiteľka základnej školy pomáha žiačke s učením v triede. Zdroj: iStockphoto.com

Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne. Stojí za ním Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a IUVENTA. Prihlášku do Žiackeho poradného výboru zaslalo viac ako 250 mladých ľudí zo základných a stredných škôl.

Komisia v záverečnom kole vybrala šestnásť žiakov, ktorí budú rovnomerne zastupovať všetky kraje Slovenska, základné aj stredné školy.

Prostredníctvom výboru dostanú príležitosť vyjadrovať sa k zmenám v oblasti vzdelávania, mládežníckych politík a prinášať aj vlastné podnety, ovplyvňovať podobu vzdelávania, vyjadrovať sa k fungovaniu škôl a prispievať k ich skvalitňovaniu.

Vidia priestor na zlepšenie

„Pri príprave zmien vo vzdelávaní chceme posilniť aktívnu úlohu detí a mladých ľudí. Vytvárame preto stálu platformu – Žiacky poradný výbor. V rámci nej budeme mať možnosť naše zámery konzultovať s mladými ľuďmi, vypočuť si a zohľadniť ich názory a potreby. Veľký záujem z ich strany ma teší. Verím, že sa nám podarilo vybrať členov a členky, ktorí budú reprezentovať nielen mladých ľudí z rôznych druhov a typov škôl, z rôznych krajov Slovenska, ale aj rôzne menšinové skupiny,” hovorí riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Ministerstvo školstva poverilo ústav, aby vytvoril nový štátny vzdelávací program pre základné školy. Pripraví tiež ďalšie zmeny vo vzdelávaní, ktoré sú ukotvené v Pláne obnovy a odolnosti. Pedagogický ústav sa zaviazal pri procese tvorby zmien dodržiavať princípy participatívnosti a transparentnosti, z ktorých vychádza aj vznik Žiackeho poradného výboru.

Priestor na zlepšovanie školského systému na Slovensku vnímajú mladí ľudia veľmi intenzívne.

„Hoci som občas našla odpovede, ako môžem veci zlepšovať, vedela som ich aplikovať zväčša len vo svojej škole. Som vďačná ľuďom, ktorí vytvorili Žiacky poradný výbor. Verím, že ak sa spoja zanietení ľudia, nastane zmena, po ktorej túžime,“ hovorí Alexa, ktorá sa prihlásila do poradného orgánu.

Výberové konanie prebiehalo počas prázdnin v kombinovanej forme osobne aj online.

„S výberovým konaním sme spojili techniky, ktoré používame pri neformálnom vzdelávaní. Všímali sme si, ako vedia mladí ľudia pracovať v tíme, komunikovať s ostatnými, formulovať svoje názory. Využili sme aktivity zamerané na otestovanie kreativity, komunikácie, prezentačných zručností,“ približuje proces Milan Polešenský z IUVENTY.

Každý kraj bude zastupovať dvojica

Na celoslovenskom kole sa stretlo 35 žiakov a žiačok zo základných a stredných škôl z celkového počtu 256 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem pôsobiť v poradnom výbore. Ako súčasť výberového konania prezentovali mladí ľudia nielen problémy, ktoré ich vo vzdelávaní najviac trápia, ale prichádzali aj s konkrétnymi návrhmi na ich riešenie. Jedným z príkladov je posilnenie environmentálneho a klimatického vzdelávania či väčší dôraz na finančnú gramotnosť a rozvoj kritického myslenia vo vzdelávaní.

Komisia, v ktorej boli zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu, IUVENTY aj Rady mládeže Slovenska, rozhodli o finálnom výbere šestnástich žiakov a žiačok z celého Slovenska. Vo výbore bude každý kraj reprezentovať jedna dvojica, z toho bude šesť členov zastupovať žiakov základných škôl, názory a potreby stredoškolákov zas desať mladých ľudí. Svoju funkciu budú zastávať v období dvoch rokov.

Abecedný zoznam členov Žiackeho poradného výboru: Adela Ferenčíková, Alexa Čipáková, Alexandra Špaková, Branislav Balušinský, Bronislava Koristeková, Daniel Kurák, Lucia Komorníková, Mária Imrichová, Martin Regenda, Matúš Hlocký, Nikolas Blahušiak, Oliver Kohuth, Richard Miroslav Piterka, Roman Galo, Tatiana Bollová, Tímea Kubicová.

Prvé stretnutie členov a členiek Žiackeho poradného výboru sa bude konať v prvej polovici októbra 2021.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky