Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Začína sa už tretí ročník súťaže LingvaKvíz

VEDA NA DOSAH

Prebiehať bude od 26. septembra do 25. októbra 2022. Čaká vás v ňom veľa zábavy a zaujímavých poznatkov o jazykoch.

Ilustrácia dievčaťa s tabletom a loga LingvaKvízu, ktorým je otáznik v bubline. Zdroj: CVTI SR

Zdroj: LingvaKvíz; Canva; CVTI SR

Pri príležitosti tohtoročného Európskeho dňa jazykov (26. septembra) môžete využiť možnosť zapojiť sa do LingvaKvízu: celoslovenského vedomostného online kvízu, ktorý je prístupný na stránke https://kviz.lingvafest.sk.

Prebiehať bude celý mesiac od dnešného dňa 26. septembra do 25.októbra 2022. Tretí ročník tohto kvízu vám opäť ponúka možnosť zlepšiť si svoje jazykové znalosti hravou formou, bezplatne a navyše vyhrať fantastické hodnotné ceny!

Aké ceny môžete vyhrať

LingvaKvíz je primárne určený žiakom stredných a študentom vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež každému, kto sa o tieto témy zaujíma. Do tohto jednoducho hrateľného kvízu sa po registrácii môžu hráči bezplatne zapojiť koľkokrát chcú a v priebehu trvania kvízu si zasúťažiť až o 150 cien, napríklad o jazykový pobyt v Kanade v hodnote 500 eur, notebook, smartfóny, čítačky kníh, digitálne slovníky a mnoho ďalších.

Ako sa môžete do kvízu zapojiť

Účastníkom bude v každej hre ponúknutých 12 otázok, pričom vždy len jedna z možností je správna. Na každú otázku budú mať súťažiaci maximálne 20 sekúnd. Cieľom kvízu je nazbierať čo najviac bodov, a zlepšiť si tak svoje vedomosti a zároveň postavenie vo finálnej tabuľke. Zapojiť sa do kvízu bude možné pomocou smartfónu či počítača a kvíz bude hrateľný buď priamo prostredníctvom vyššie uvedenej stránky, alebo cez mobilnú aplikáciu.

Kto súťaž organizuje

Organizátorom súťaže je medzinárodná mládežnícka organizácia Edukácia@Internet (E@I), ktorá realizuje online vzdelávacie portály, zamerané na interkultúrne vzdelávanie, jazyky, technológie a environmentálne témy. Spoluorganizátormi sú taktiež Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe. Ambasádorkou tohto projektu sa stala známa moderátorka Adela Vinczeová, ktorá ovláda viacero jazykov na veľmi dobrej úrovni a sama si uvedomuje potrebu znalosti jazykov v súčasnom svete. Záštitu nad kvízom prebrala Slovenská komisia pre UNESCO a odborným garantom kvízu je Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Ako LingvaKvíz vznikol

Peter Baláž, koordinátor o. z. Edukácia@Internet, opisuje vznik a cieľ LingvaKvízu: „Náš kvíz vznikol počas pandémie a mal byť akousi náhradou za jazykový festival LingvaFest, ktorý sa počas 2 rokov nemohol konať. Kvíz mal ale natoľko dobrú odozvu, že sme sa ho rozhodli organizovať aj naďalej a ponúknuť takúto zábavnú formu vzdelávania i v tomto roku. Cieľom kvízu je najmä priblížiť bohatosť a pestrosť jazykov sveta a oboznámiť ľudí s rôznymi zaujímavosťami z tejto oblasti. No a v neposlednom rade možno niektorých hráčov inšpirujeme k učeniu sa jazykov – čo sa im môže veľmi hodiť aj v ich osobnom či profesionálnom živote. Veď ako hovorí slovenské príslovie: koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Veľmi pekne ďakujeme tiež všetkým partnerom a sponzorom, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, že sa aj v tomto roku môže LingvaKvíz konať.

TS: Združenie Edukácia@Internet
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky