Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Zaujímavosti o oficiálnych jazykoch a komunikácii

VEDA NA DOSAH

V mnohých krajinách ľudia hovoria viacerými rečami a dialektmi. Napríklad vo Venezuele sa používa približne štyridsať jazykov.

Pozdrav v rôznych jazykoch. Zdroj: iStockphoto.com

Pozdrav v rôznych jazykoch. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroje odpovedí:
Lingvakvíz https://www.lingvafest.sk/sk/
Wikipédia https://sk.wikipedia.org/

Ktoré z uvedených slovies je neplnovýznamové (pomocné) sloveso?

Aké sú oficiálne jazyky Bosny a Hercegoviny?

Aký je oficiálny jazyk Talianska?

Ako sa nazýva náuka o pôvode slov?

Ako sa po rusky povie „prepáč“?

Kto sa považuje za zakladateľa esperanta?

V ktorej krajine je oficiálnym jazykom španielčina?

Aký je oficiálny jazyk Lotyšska?

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.