Aurel Stodola – Majster techniky

10 mája, 2019

Slovenský vedec, vynálezca, strojný inžinier a profesor, zakladateľ teórie parných a plynových turbín. Zo všetkých slovenských vedcov dosiahol najväčšiu svetovú povesť a uznanie. Počas svojho života získal mnoho ocenení, získal aj jednu z najvýznamnejších medailí, obdobu Nobelovej ceny v technike. Vážil si ho aj samotný Albert Einstein, nielen ako svetovú kapacitu vo svojom odbore, ale aj ako veľkého človeka pre jeho humanizmus a silné sociálne cítenie. Vyskúšajte sa čo všetko o tomto významnom vedcovi viete... Informácie nájdete v brožúre: Aurel Stodola.

Kvíz pre Vás pripravila redakcia portálu VEDA NA DOSAH.

1. Vedec svetového formátu a technický literát, zakladateľ teórie parných a čiastočne aj plynových turbín. Aj takto poznáme Aurela Stodolu. Ktorý deň a mesiac sa tento významný vedec narodil? (pozn. V roku 2019 je 160. výročie jeho narodenia)
2. Aurel Stodola sa narodil do rodiny garbiara vo Vrbickom Huštáku – predmestie Liptovského Sv. Mikuláša, rodičom Ondrejovi a Anne. Koľko súrodencov mal Aurel Stodola?
3. Základné vzdelanie získal Aurel Stodola v Liptovskom Mikuláši, stredoškolské štúdium absolvoval v Kežmarku, Levoči a Košiciach. Vysokú školu už ale Aurel Stodola absolvoval v zahraničí, kde okrem techniky študoval aj metafyziku, logiku, psychológiu, geometriu, ako aj ďalšie predmety ako napr. angličtinu a francúzštinu. Na ktorej vysokej škole v rokoch 1877 – 1880 študoval?
4. Od roku 1881 po štúdiu na vysokej škole pracoval napr. ako strojný inžinier, naďalej študoval, isté obdobie pomáhal pri modernizácii otcovej továrne v Liptovskom Mikuláši až nakoniec v roku 1892 odišiel na pozvanie predsedu školskej rady učiť na Technickú vysokú školu v Zürichu, kde pôsobil až do dôchodku. Koľko rokov pôsobil Aurel Stodola na spomínanej vysokej škole?
5. Pred nástupom na Technickú vysokú školu v Zürichu pôsobil Aurel Stodola v rokoch 1886 – 1892 vo firme Ruston a spol. v Prahe, tzv. Rustonke. Mal povesť praktika, teoretika, kresliča, matematika a fyzika. Na akej pozícií vo firme pôsobil?
6. Počas svojho pôsobenia v Prahe sa Aurel Stodola zdokonalil v technickom kreslení a vypracoval sa na vynikajúceho konštruktéra. Rozvinul aj to, čomu sa hovorí „inžinierske oko“ a ani nie po roku svojho pôsobenia v Rustonke sa stal hlavným inžinierom v odbore parných strojov, piestových čerpadiel a dúchadiel. Prezieravo pochopil, že piestové parné stroje musia byť nahradené oveľa výkonnejšími motormi – parnými turbínami. Pri svojej práci sa dokonale zoznámil s projektom rovnotlakovej parnej turbíny, ktorá bola v roku 1883 patentovaná. Ktorý švédsky inžinier si ju dal v tomto roku patentovať?
7. O rok neskôr, v roku 1884 sa objavila Parsonsova pretlaková, viacstupňová turbína, už lepšie použiteľná v praxi. Stodola vypracoval teóriu prúdenia pár, navrhol najúčinnejšie trysky a lopatkovanie a začal snívať o turbíne s výkonom 60 MW, ktorá by nahradila niekoľko veľkých parných strojov. Koľko konkrétne?
8. Aurela Stodolu mnohí označujú za otca parných turbín. Ako bolo spomínané, nebol ich vynálezcom, ale bol konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete. Jedno z jeho zostrojených tepelných čerpadiel z roku 1928 doteraz pracuje vo Švajčiarsku. Ktorú budovu odoberaním tepla z vody vykuruje? (informácie z časopisu QUARK; máj 2019)
9. V Rustonke vzniklo mnoho konštruovaných strojných zariadení. S menom Aurela Stodolu sa spájajú najmä čerpadlo pre Javorno systému Corliss-Compound, parné stroje pre firmu Bedřich Kubinský v Berouně, strojné zariadenie pre vodáreň v Linzi. Vypracoval aj návrh parníka Cisárovná Mária Terézia. Na hladine ktorého jazera tento parník premával?
10. V roku 1891 predstavila Zemská jubilejná výstava v Prahe veľkolepú prehliadku súdobého strojárenstva. V strojovni a ďalších pavilónoch strojárenských výrobcov bolo umiestnených viacero parných strojov rôznych systémov, z ktorých väčšina bola návštevníkom predstavená za chodu. Niektoré z nich boli vyvinuté a postavené pod vedením Aurela Stodolu. Koľko parných strojov rôznych systémov bolo celkovo na výstave predstavených?
11. Počas svojho pedagogického pôsobenia v Zürichu (od roku 1892) vychoval Aurel Stodola stovky inžinierov z celého sveta, založil fond na podporu sociálne slabších študentov a ako pedagóg dokázal zaujať poslucháčov názornosťou výkladu. Okrem vedenia Katedry stavby strojov, zriadil Aurel Stodola pri katedre aj jedno vynikajúce laboratórium. O aké laboratórium išlo?
12. Ako konštruktér zasiahol Aurel Stodola aj do oblasti protetiky. Spolu s chirurgom F. Sauerbruchom skonštruoval pohyblivú umelú ruku. K prvým reálnym úspechom viedla Stodolova ruka širokého úchopu (Breitgreifhand), ktorú predstavili verejnosti v ďalšom roku vo februári. Bola to prvá ovládateľná protéza ruky, na ktorej sa prsty otvárali a zatvárali na základe telom vyslaných povelov. V ktorom roku ju skonštruovali?
13. Počas svojej kariéry sa Aurel Stodola venoval aj vedeckej činnosti a jeho prvé práce v Zürichu sa zaoberali reguláciou vodných strojov. Za hlavné oblasti jeho vedeckej činnosti, ktoré skúmal sa považujú automatická regulácia strojov; regulácia vodných turbín a základ projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín. Ako sa volá kniha, hlavná Stodolova monografia, ktorá vyšla v roku 1922 a bola preložená do niekoľkých jazykov?
14. Aurel Stodola získal počas svojho života mnoho významných ocenení, ako napr. Grashofovu medailu od Spolku nemeckých inžinierov, bol mu udelený doktorský titul Dr. h. c. na Hannoverskej univerzite, ako aj v Zürichu a iné. Jedno z najvyšších ocenení získal v Anglicku, udelili mu Zlatú medailu..., ktorá je obdobou Nobelovej ceny v technických vedách. Ako sa táto medaila volá?
15. „Keď do rúk beriem pero, aby som napísal niekoľko slov o profesorovi Stodolovi, o majstrovi techniky, o jemnom, a pritom pevnom mužovi, cítim, že moje vyjadrovacie schopnosti sú príliš obmedzené, aby som sa k takému človeku zachoval tak, ako si to zasluhuje...“ je citát jedného z mnohých významných vedcov, s ktorými udržiaval Stodola kontakt. Ktorý známy vedec sa o Aurelovi Stodolovi takto vyjadril?