Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vláda schválila dva zákony potrebné pre transformáciu SAV

VEDA NA DOSAH

Ak sa zmena podarí, SAV sa stane verejnoprávnou inštitúciou a bude môcť samostatne hospodáriť.  

Budova SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave. Zdroj foto: SAV, autorka foto: Katarína Gáliková

Vládny kabinet schválil dva zákony z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré umožnia dokončiť zmenu hospodárskej formy ústavov Slovenskej akadémie vied. Po schválení navrhovanej legislatívy parlamentom budú môcť ústavy SAV hospodáriť samostatne, jednoduchšie spolupracovať s univerzitami aj komerčnými firmami či ponúkať atraktívnejšie podmienky pre mladých vedcov. Transformácia ústavov SAV sa očakáva k 1. januáru 2022.

Ide o novelu zákona o Slovenskej akadémii vied a novelu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. „Tieto zákony dovršujú proces transformácie ústavov Slovenskej akadémie vied, umožnia zmenu hospodárskej formy zo štátnych rozpočtových alebo príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie. Je to forma vhodnejšia pre organizáciu zabezpečujúcu verejný záujem a špeciálne šitá na mieru zabezpečovania tohto záujmu v oblasti výskumu, vývoja, vedy a techniky,“ uviedol po rokovaní vlády štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Verejné výskumné inštitúcie sa automaticky stanú súčasťou ekosystému evidencie a hodnotenia výskumnej činnosti podobne ako vysoké školy. V inštitúciách bude zastúpená externá zložka vo vedeckej aj v dozornej rade. Zároveň sa na úrovni SAV posilní úloha verejnosti formou posilnenia právomoci vedeckej rady, ktorej časť bude voliť Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Cieľom pripravených reforiem je dosiahnuť hospodársku transformáciu organizácií SAV tak, aby mali lepšiu možnosť sa flexibilne zapájať do výskumno-vývojového ekosystému, spolupracovať s vysokými školami a zapájať sa do podnikového vývoja a inovácií. Očakáva sa tiež väčšie otvorenie organizácií SAV verejnosti či ich zapojenie do širšieho ekosystému výskumu, vývoja a inovácií.

„Verím, že výsledkom bude to, že SAV a jej ústavy budú vedieť lepšie napĺňať svoju funkciu, teda dodávať verejnosti, a v spolupráci s verejnosťou, výskumné a vedecké výsledky,“ dodal štátny tajomník.

Transformáciu ústavov SAV sa snažila realizovať už predchádzajúca vláda, proces sa však zablokoval. Nové vedenie ministerstva školstva založilo prípravu premeny na intenzívnej komunikácii s akademickými partnermi, najmä snemom, predsedníctvom aj samotnými ústavmi SAV.

„Verejnoprávna forma je pre nás oveľa prijateľnejšia ako štátna forma, v ktorej sme sa pohybovali doposiaľ – už aj preto, že máme verejné vysoké školy, s ktorými sa nám bude lepšie spolupracovať, okolité akadémie vied majú tiež podobný verejnoprávny charakter a umožní nám to tiež jednoduchší pohyb v európskych projektoch,“ zdôraznil predseda SAV Pavol Šajgalík. Schválenie zákonov zároveň označil za významnú etapu na ceste k zaradeniu Slovenskej akadémie vied medzi štandardné vedecké inštitúcie v rámci európskeho výskumného priestoru.

Zdroj: TS Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky