Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci sú tu pre nás

Monika Tináková

stánok CVTI SR /Vedecký veľtrh 2018/

Potvrdili to aj na 3. ročníku podujatia Vedecký veľtrh, ktoré prilákalo k dunajskému nábrežiu pri Eurovea v Bratislave stovky návštevníkov. Viac ako 40 vystavovateľov zaplnilo svoje stánky zaujímavými vedeckými poznatkami, ktoré si mohli všetci vyskúšať aj na vlastnej koži. Počas celého dňa boli takmer všetky oblasti vedeckého výskumu na Slovensku prezentované formou zábavného a interaktívneho programu. V úvode podujatia privítali hostí organizátori.

„My vedci nemáme byť zatvorení len v laboratóriách, ale máme hlavne našej verejnosti a našim deťom, mladším kolegom ukázať, čo robíme, ako to robíme. Verím, že takýmto podujatím budeme školákov inšpirovať k tomu, aby sa v budúcnosti stali našimi kolegami, aby aj niečo vynikajúce objavili a aby tak celú krajinu posunuli vpred. Verím, že mnohí skončia aj na našej fakulte, ako nádejní študenti a neskôr kolegovia. Ale určite aj akadémia potrebuje šikovných ľudí, aj iné školy. Je to jedno, kam pôjdu, len nech sa venujú takej ušľachtilej činnosti, akou veda nepochybne je,“ povedal Jozef Masarik, dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Nositeľom myšlienky Vedeckého veľtrhu je Charles Peake, ktorý vyjadril potešenie z toho, že sa Vedecký veľtrh na Slovensku tak úspešne etabloval.

„Je to tretí ročník a vnímam ho podobne ako predchádzajúce, veľmi úspešne. Opätovne sme si prichystali množstvo aktivít, množstvo zábavy pre deti, takže nech si každý zoberie z vedy toľko, koľko len bude možné,“ povedal Charles Peake.

Vedecký veľtrh je svojím poslaním zameraný najmä pre deti a mládež, no zaujímavý je aj pre pedagógov, rodičov a širokú verejnosť.

„Takéto podujatia sú veľmi dôležité a nikdy ich nie je dosť. Vidím tu obrovské množstvo mladých ľudí, potrebujeme ich úplne nevyhnutne k našej práci a k pokračovaniu vedy na Slovensku. Veľmi by som si želal, aby sa na tomto mieste mnohí nadchli pre vedu a premýšľali, či by toto nemohlo byť ich budúce povolanie. Prial by som si, aby títo mladí ľudia neutiekli do zahraničia, ale zostali tu na Slovensku, pretože podľa môjho názoru, napriek všetkému, je zmysluplné tu žiť a pracovať,“ povedal Aleš Kučera, člen Predsedníctva SAV.

Patrónom Vedeckého veľtrhu je Juraj Draxler, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie organizuje nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Medzi vystavovateľmi boli aj tento rok vysoké a stredné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie, ale aj subjekty komerčnej sféry.

stánok CVTI SR /Vedecký veľtrh 2018/

„Prezentujeme Slovenskú technickú univerzitu, konkrétne Green team. Sme skupina študentov, ktorá stavia elektrické monoposty každý rok a pretekáme s nimi po svete v rôznych súťažiach. Tento rok sme napríklad boli v Česku a Maďarsku. Sú to elektrické autá a my ideme v súlade s najnovšími trendmi. Pomáha to študentom aplikovať a vyskúšať si v praxi vedomosti, ktoré sa naučili už v škole. V škole sa učia skôr teóriu a ako sa to má robiť a tu si vyskúšajú prácu na konkrétnom projekte. Pritom spolupracujeme s firmami, máme kontakty a množstvo našich bývalých členov už pracuje vo firmách, ktoré s nami robia,“ povedal Martin Osvald zo Strojníckej fakulty STU, ktorý študuje odbor Autá a mobilné pracovné stroje.

Do projektu sa každoročne zapája aj Slovenská akadémia vied. Ústav anorganickej chémie predstavil nielen pokročilé materiály, s ktorými pracuje, ale ukazoval aj ich vlastnosti priamo v praxi. Najmä tých menších návštevníkov najviac zaujímal jav, ktorý deťom pripomínal prskavky.

„Pripravili sme si rôzne anorganické materiály, od biokeramiky, cez práškový hliník, ktorý reaguje s ohňom. Máme tu tiež ílové materiály a svoj výskum prezentuje aj kolega z teoretickej chémie, ktorý ukazuje ako sa počítajú modelácie, simulácie na počítači. Deťom sa najviac páči práškový hliník, pretože keď pri vysokých teplotách reaguje s ohňom, zrazu sa pred vami nečakane objaví niečo, čo pripomína prskavky,“ povedal Michal Slaný z Ústavu anorganickej chémie SAV.

Na Vedeckom veľtrhu mohli návštevníci objavovať aj pokusy so suchým ľadom, riešili zaujímavé hlavolamy, alebo sa dobrovoľne učili počítať matematické príklady bez kalkulačky. Centrum vedecko-technických informácií SR predstavilo zážitkové centrum vedy Aurelium a tvorivú dielňu FabLab. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity učila zvedavcov, ako si poskladať ďalekohľad a spoločnosť Mensa pripravili v rámci testovania inteligencie logické hry a úlohy.  

stánok CVTI SR /Vedecký veľtrh 2018/

 

V stánku Centra vedecko-technických informácií SR bola pre návštevníkov okrem iných aktivít pripravená súťaž s portálom Veda na dosah o zaujímavé vedecko-populárne knižky. Po vyplnení správnych odpovedí na kvízové otázky boli všetci súťažiaci zaradení do žrebovania.

Víťazkami súťaže sa stávajú Katarína z Bratislavy, Linda z Malých Ledníc a Tamara z Leopoldova. Srdečne blahoželáme!

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky