Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň vedy a techniky na Slovensku začína!

VEDA NA DOSAH

Banner TVT 2015

Týždeň vedy a techniky na Slovensku potrvá od 9. 11. do 15. 11. 2015. Organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom TVT je skvalitniť percepciu, teda vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti. Informovať verejnosť o súčasných poznatkoch vedy a techniky a taktiež vyvolať záujem mladej generácie o štúdium vedeckých a technických disciplín. No v neposlednom rade vedu a techniku popularizovať a prezentovať.

Čo TVT ponúka? Množstvo podujatí. Organizátori TVT ich pripravili niekoľko: Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015; Veda netradične; Výstava Nanormálny svet; Prednáška Josefa Lazara Nanometrológia – meranie svetlom v nanosvete; Výstava Otto Wichterle – Príbeh kontaktnej šošovky; Festival vedeckých filmov; Streda s molekulárnou biomedicínou; Festival vedy a techniky AMAVET; Výtvarná súťaž; Fotografická súťaž; Grafická súťaž; Okrúhly stôl PopVaT Day 2015; Vedecký vtip; SCIENTIX. A to nie je všetko. Aj tento rok na vás čaká bohatý program v podobe sprievodných podujatí TVT organizovaných po celom Slovensku. Viac informácii o Týždni vedy a techniky na Slovensku či o jeho sprievodných podujatiach môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke www.tyzdenvedy.sk

 

Či už chceme alebo nie, veda a technika je neodčleniteľnou časťou nášho života. V akej miere sa bude rozvíjať, závisí len od nás.

 

Tešíme sa na vás!

 

Zdroj: www.tyzdenvedy.sk

Spracovala: Bibiana Kubašková

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky