Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tretí ročník – tri dni – tri témy, rovná sa Slovenská veda na tretiu

Martina Pitlová
Antónia Germanovová

Festival vedeckých filmov 2016

Festival vedeckých filmov 2016 máme úspešne za sebou. Nadšenci vedy a vedecko-populárnych filmov si počas Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa konal v dňoch 27. 6. – 29. 6. 2016 v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave, opäť prišli na svoje. Vybrať si mohli zo zaujímavých dokumentárnych filmov, po ktorých nasledovali diskusie so slovenskými vedcami. Tento ročník bol prioritne zameraný na slovenskú vedu a niesol sa v znamení čísla tri. Tretí ročník – tri dni – tri témy, rovná sa Slovenská veda3.

Nadšenci vedy a vedecko-populárnych filmov si počas FVF 2016 opäť prišli na svoje 

Bezpečné a kvalitné potraviny

Festival bol rozdelený do troch tematických dní, pričom v pondelok sme sa pri príležitosti Medzinárodného roka strukovín 2016 venovali poľnohospodárskym a potravinárskym vedám. Diváci si pozreli film Agrobiodevirzita – za čo môže človekBezpečné a kvalitné potraviny, oba z cyklu televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov a o ich mimoriadnych objavoch s názvom Spektrum vedy. Ide o spoločný popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej televízie. Počas prestávok medzi premietanými filmami prebiehala diskusia s hosťom Ing. Pavol Hauptvogelom, PhD., riaditeľom NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. V hľadisku bol prítomný aj odborný garant dokumentárneho filmu Bezpečné a kvalitné potraviny – RNDr. Peter Siekel, CSc., odborník na problematiku geneticky modifikovaných potravín, ktorého si Ing. Hauptvogel prizval k sebe do diskusie, aby odpovedali na zaujímavé otázky moderátora podujatia – Tomáša Verníčka. Odborníci vyvrátili mýty o GMO potravinách, na rad sa dostala aj čoraz viac populárna raw strava, či vegánsky spôsob stravovania. Tieto témy vyvolali otázky aj v publiku, na ktoré obaja diskutujúci uviedli odborné názory podložené výskumom.

Diskusia s hosťom Ing. Pavol Hauptvogelom, PhD., a RNDr. Petrom Siekelom, CSc. 

Robot Smelý zajko

Pavel Petrovič s robotom Smelým zajkomDruhý festivalový deň patril technickým vedám a robotike, kedy sme s filmami Mobilné robotické systémyDnes v budúcnosti nahliadli do sveta informačných technológií a robotiky. Do diskusie bol pozvaný Mgr. Pavel Petrovič, PhD., z Katedry aplikovanej informatiky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý si so sebou priniesol na ukážku dvoch robotov. Prednáška Mgr. Petroviča, počas ktorej ochotne odpovedal na všetky otázky zvedavých divákov, bola veľmi zaujímavá a podarilo sa mu vytvoriť priateľskú atmosféru. Porovnal vývoj robotiky od jej počiatkov až po dnešok. Prítomní diváci sa dozvedeli, že dnes si robota môže zostrojiť každý aj pomocou 3D tlačiarne, ktorú nájdu napríklad v kreatívnej dielni FabLab v Bratislave. Divákov napríklad zaujímalo, ako vznikajú mená robotov. Pavel Petrovič prezradil, že jeden z robotov, ktorých so sebou priniesol na ukážku aj na festival, sa volá Smelý zajko, podľa jeho obľúbenej rozprávky z detstva. Tento robot je určený do exteriéru a bol zostrojený na súťaž Robotour, ktorej cieľom je prechádzať parkom zo začiatočnej pozície do cieľa určeného GPS súradnicami. Taktiež nám náš hosť priblížil projekt Firts Lego League, v ktorom aktívne pôsobí. Publikum zložené prevažne zo študentov malo veľa podnetných otázok a nápadov, a pán Petrovič viacerým z nich ponúkol možnosť zapojiť sa do súťaží spojených s robotikou.

Kliešť fajnšmeker

doc. Branislav Peťko z Parazitologického ústavu SAV v KošiciachPosledný deň doobeda boli na FVF premietané filmy Živý proti živýmParazity v mestách, kde sme sa vďaka veľmi prehľadnému mapovaniu dozvedeli, kde všade sa kliešte na Slovensku nachádzajú a kde ich počet pribúda. Ako hosť k nám zavítal doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Porozprával viac o chorobách, ktoré parazity prenášajú a poradil, ako sa majú ľudia proti nim účinne chrániť a taktiež ako ochrániť svoje zvieratá. Zaujímavá bolo zistenie, že kliešte sú veľkí fajnšmekri, ktorým neulahodí len tak hocikto. Doc. Peťko so svojim tímom robili anketu, v ktorej oslovili takmer tisíc ľudí vo veku od 18 do 70 rokov, ktorí mali vyplniť dotazník s otázkami. Jednou z nich bola otázka „Mali ste už niekedy v živote na sebe „pripitého“ kliešťa?“ Možnosti boli – nikdy; sem tam nejakého; každý rok aspoň jedného až desať každý rok viac ako desať. 20 % z opýtaných na sebe nikdy kliešťa nemalo. Z prieskumu tiež zistili, že existujú ľudia, ktorí sú pre kliešte doslova atrakciou a na svoju korisť sa vedia prichytiť aj po letmom kontakte s trávou. Týchto „šťastlivcov“ je však len niečo okolo 2,7 percenta.

Večera s VECom

V rámci večerného premietania, ktoré sa uskutočnilo v stredu o 19.00 hod., sme odvysielali krátke videá z cyklu dokumentárnych filmov venovaných vede a technike – ZvedaVEC. V týchto videách ako „sprievodca“ novými technológiami vystupuje známy raper Vec a od jesene ich budete môcť sledovať v špeciálnej rubrike relácie  Park v RTVS. Do diskusie počas premietania prijali pozvanie Branislav Kováč (VEC), prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU, prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., predseda Učenej spoločnosti SAV a doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., z Matematického ústavu SAV. Pomedzi videá sa rozpútala pútavá debata hostí, kde každý predstavil svoj názor na tému zo svojho odborného, ale aj osobného pohľadu. Dozvedeli sme sa viac o tom, ako si máme chrániť naše údaje v počítači, aké heslá používať, alebo čo je kybervojna. Taktiež sme si priblížili pojem „rozšírená realita“ a porozprávali sme sa o nelegálnom sťahovaní hudby či filmov. Zaujímavé boli názory jednotlivých odborníkov na to, do akej miery by mali stroje nahrádzať ľudské činnosti a aká je hranica, ktorú by už inteligentné systémy prekročiť nemali. Videli sme krátku históriu vývoja telekomunikačných technológií, pri ktorej si vedci zaspomínali na obdobie DSL pripojenia a počiatkov internetu. Predstavili sme si využite dronov ako doručovateľov zásielok, a diskutujúci prebrali aj tému cloudového úložiska a internetovej bezpečnosti. Všetkým divákom a diváčkam, ktorí sa zúčastnili na Festivale vedeckých filmov 2016 ďakujeme a dúfame, že sa stretneme aj v ďalšom ročníku.

Medzi premietaniami videí sa rozpútala pútavá debata hostí, kde každý predstavil svoj názor na tému zo svojho odborného, ale aj osobného pohľadu

Viac informácií o Festivale vedeckých filmov nájdete na stránke www.fvf.cvtisr.sk, kde pribudli nové fotogalérie z jednotlivých festivalových dní. Čoskoro zverejníme aj videozáznam zo stredajšieho večerného premietania a diskusie.

Spracovali: Martina Pitlová a Antónia Germanovová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Antónia Germanovová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky