Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Septembrová Vedecká cukráreň: Vodík – nosič energie pre budúcnosť

VEDA NA DOSAH

Ak chceme zastaviť globálne otepľovanie, musíme zmeniť v spôsobe ľudského života veľmi veľa vecí. Medzi nimi aj pohonné látky v doprave, ktoré do veľkej miery znečisťujú životné prostredie. Doprava na vodíkový pohon, ktorý by netvoril žiadnu uhlíkovú stopu, sa javí ako reálne riešenie.

Pozvánka na septembrovú Vedeckú cukráreň

Vlastnosti vodíka, históriu jeho využitia počas vesmírnych letov, v zbrojárskom priemysle i v doprave, ale aj metódu jeho výroby v súčasnosti a budúcnosti príde do septembrovej vedeckej cukrárne predstaviť Ing. Lukáš Tóth, doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE). Bude hovoriť aj o systéme fungovania palivových článkov a ich využití najmä v doprave, či už lodnej, pozemnej, leteckej, alebo vesmírnej. Poslucháčov oboznámi aj s výskumom, ktorý sa realizuje na Katedre energetickej techniky SjF TUKE. Dozvedia sa, ako vyzerá možný vývoj využitia vodíka na Slovensku v blízkej budúcnosti, a čo je potrebné urobiť pre to, aby sa výraznejšie rozšírilo jeho používanie v praxi. Na prednáške ukáže tiež model vodíkového automobilu.

Prednáška sa bude konať v súvislosti s pandémiou koronavírusu bez účasti verejnosti výnimočne v stredu 30. septembra 2020. Videozáznam z nej bude zverejnený na YouTube CVTI SR.

Ilustračný obrázok: auto na vodík, vodíková čerpacia stanica. Zdroj: iStock

Ing. Lukáš Tóth v súčasnosti pôsobí ako doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojom výskume sa zameriava na riešenie problematiky prepojenia plazmových reaktorov na spracovanie komunálneho odpadu so systémami na separáciu a spracovanie vodíka pre jeho následné použitie napríklad v automobiloch. V rámci svojej vedeckej činnosti sa zúčastňuje na podujatiach, ako sú strojárske veľtrhy či autosalóny, kde sa snaží oboznámiť verejnosť s vývojom vodíkových technológií. Snaží sa aj prezentovať, ako je to s ich vývojom na Slovensku. Je tiež riešiteľom niekoľkých projektov spojených s vodíkovými technológiami alebo s technológiou spracovania odpadov v plazmových reaktoroch.

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň. Pripravujeme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutoční posledný novembrový piatok, t. j. 27. novembra 2020. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov budú opäť aj sprievodné podujatia, čiže Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.

Čo je Vedecká cukráreň

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

Zdroj: CVTI SR

Foto: iStock

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky