Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Project fair predstavuje úspešné EÚ projekty

VEDA NA DOSAH

Europe Direct

Máte záujem spoznať úspešné projekty podporené zo zdrojov EÚ? Chcete sa zoznámiť s ich riešiteľmi, resp. dozvedieť sa, ako sa stať úspešný s predkladaným projektom? Stačí navštíviť 17. októbra 2018 rektorát Žilinskej univerzity v Žiline a zúčastniť sa podujatia Project fair. Ide o prezentovanie úspešných projektov podporených zo zdrojov EÚ v žilinskom regióne. Podujatie pripravuje a organizuje Europe Direct Žilina v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Akcia je spojená s prednáškami o príkladoch dobrej praxe, nových výzvach a možnostiach.

Organizátori uvádzajú, že regionálna politika je prioritnou politikou Európskej únie. Zameriava sa na všetky regióny a mestá v Európskej únii s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovať kvalitu života občanov. Cieľom je riešiť rozmanité rozvojové potreby vo všetkých regiónoch EÚ. Prezentovanie úspešných projektov podporených z finančných zdrojov EÚ v Žilinskom kraji sa stalo námetom pre Europe Direct Žilina zorganizovať akciu, kde budú predstavené takéto projekty verejnosti, pričom sa organizátori takto rozhodli už po druhý raz v tomto roku.

Informačné centrum Europe Direct Žilina sídli v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline. Návštevníci „Project fair“ nájdu na podujatí informácie o projektoch a budú mať možnosť dozvedieť sa, ako sa stať úspešným s predkladaným projektom. Cieľom „Project fair“ je poukázať, ako sa Žilinský kraj aktívne a úspešne zapája do riešenia grantových výziev, ktoré sú podporované z finančných prostriedkov Európskej únie. „Je dobré vedieť a poznať úspechy projektových riešiteľov a inšpirovať sa ich skúsenosťami,“ uvádzajú organizátori.

Súčasťou tejto akcie bude aj Workshop „Ako pripraviť dobrý projekt Erasmus+“ a Erasmus+ DAY 2018. Workshop je určený predovšetkým pre pedagogických pracovníkov a projektových manažérov na školách.

podujatie Project fair

Europe Direct je projektom Európskej komisie, ktorého cieľom je priblížiť Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom. V rámci EÚ je vytvorená sieť lokálnych Informačných centier Europe Direct v každej členskej krajine EÚ.

Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni v úradnom jazyku, kde EDIC pôsobí a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Informačné centrá Europe Direct poskytujú základné informácie o Európskej únii, poskytujú odpovede na konkrétne otázky občanov, resp. ich nasmerujú na konkrétne inštitúcie, ktoré im dajú relevantnú odpoveď, odborne im poradia na konkrétny dotaz. Služba Europe Direct sa nevyjadruje ku konkrétnym politikám alebo stanoviskám EÚ a jej úlohou nie je ani riešiť, či postupovať sťažnosti.

Dôležitá je aktívna činnosť, príprava a realizácia akcií, nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi. Dôraz je kladený na oslovenie mladej generácie, ktorá je perspektívou pre budovanie jednotnej Európskej únie.

 

Informácie a foto poskytla: Ing. Martina Slavíková, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, Žilinská univerzita v Žiline

Ďalšie zdroje:

https://www.europedirectza.sk/europe-direct-zilina/

https://www.europedirectza.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky