Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Politológia a jej úskalia v strednej Európe

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /politológia/

Cesta z periférie do stredu Európy… V posledných dvoch desaťročiach patrí politológia k najžiadanejším študijným odborom. Prečo je čoraz atraktívnejšia? Ako ju vníma verejnosť? Ako sa prejavuje rozpad stabilného politického systému v strednej Európe? Čo v krajinách strednej a východnej Európy stmeľuje demokraciu a čo jej škodí?

O práci politológov, o politologických vedách, ale aj o prešľapoch politikov sa bude v relácii  VEDA SK zhovárať Stano Ščepán s Mgr. Jurajom Marušiakom, PhD., členom Predsedníctva SAV a PhDr. Jaroslavom Mihálikom, PhD., vedúcim Katedry politologických vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vysielanie relácie bude v sobotu 26. augusta od 22.20 hod. v Rádiu Slovensko.

Témy, ktorým sa budú hostia relácie venovať:

*čo je politológia, ako ju vníma verejnosť, prečo každý „rozumie“ politike?
*je politológia vážnou vedou? Čo zvyšuje, resp. znižuje jej kredit?
*politika často vyvoláva vášne, prečo sa hovorí, že býva špinavá?
*opakovaný jav – ľudia sú z politiky unavení a predsa ich zaujíma a často irituje…
*do akej miery môžu politológovia formovať a ovplyvňovať politiku v krajine?
*ako sa dajú vysvetliť politické pnutia v krajinách strednej a východnej Európy?
*ako sa mení tvár týchto krajín, ich smerovanie, čím môžu obohatiť „západnú“ demokraciu?
*vplyvy krajnej ľavice a krajnej pravice na stabilitu demokracie…
*je verejná kontrola politikov len hrou? Má v krajinách V4 svoju váhu?
*manipuluje politika, prípadne politológia verejnú mienku?
*aké sú rozdiely v politickej realite krajín V4. Kam smerujú?
*politické búrky a ich dopady…
*tendencie autoritárstva, upevňovanie moci, obranné mechanizmy – Poľsko, Maďarsko, ČR a SR
*aká dlhá, resp. reálne úspešná je cesta z periférie Európy do jej stredu?
*lesk a bieda slovenskej politiky v kontexte medzinárodných ambícií…
*môžu sa politológovia hrať na „jasnovidcov“?
*prečo je politológia v našich súradniciach dôležitá?
*prečo je zaujímavá aj z hľadiska študijných odborov?
… a prečo je oveľa zložitejšia, než sa na prvý pohľad javí?

Hostia relácie

Mgr. Juraj Marušiak, PhD. sa narodil v roku 1970 v Bratislave. V rokoch 1988 – 1994 sa vzdelával na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra – dejepis na Filozofickej fakulte. V rokoch 2002 – 2003 študoval na Varšavskej univerzite v Inštitúte východnej Európy v odbore zahraničná politika Poľska. Od roku 1996 pôsobí na Ústave politických vied SAV, pričom začínal ako doktorand a od roku 2005 ako samostatný vedecký pracovník. V roku 2013 sa stal členom Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie vied a na tejto pozícií pôsobí dodnes.

PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. pôsobí na univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde je vedúcim Katedry politických vied. Zameriava sa okrem iného aj na dynamiku inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v podmienkach Českej a Slovenskej republiky – pôsobenie alternatívnych, radikálnych a extrémistických politických aktérov v rámci straníckych systémov v oboch krajinách a ich súčasný vplyv na voličov a potenciál získania politickej moci.

Informácie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky