Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Organizátori predlžujú termín prijímania nominácií na ocenenie Vedec roka SR

VEDA NA DOSAH

Návrhy na ocenenia môžu záujemcovia posielať do 15. apríla 2021.

Banner s logami partnerov k podujatiu Vedec roka SR 2020. Zdroj: CVTI SR

Vyhlasovateľmi podujatia Vedec roka SR 2020 je Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

  • vedec roka SR,
  • mladý vedecký pracovník,
  • inovátor roka,
  • technológ roka,
  • osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. apríla 2021 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. Po prijatí nominácie vám bude zaslaný akceptačný mail. 

Štatút súťaže, výzvu na zasielanie návrhov, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na adrese https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec-roka-sr/.

(TL) 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky