Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ofenzíva nemeckej akademickej komunity smerom k Open Access a veľkým vydavateľom

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Logo projektu DEAL

Veda potrebuje významné zlepšenia v oblasti poskytovania vedeckých informácií. Nemecké vedecké inštitúcie zastrešené projektom DEAL začali rokovania s hlavnými vedeckými vydavateľmi, aby dosiahli spravodlivejšie podmienky na prístup k vedeckej literatúre.

Iniciátorom projektu DEAL je Aliancia vedeckých organizácií v Nemecku (Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen) a je zastúpená nemeckou Rektorskou konferenciou (Hochschulrektorenkonferenz). Aliancia je združením najvýznamnejších nemeckých výskumných organizácií. Vydáva vyhlásenia týkajúce sa výskumnej politiky a financovania a štrukturálneho vývoja nemeckého výskumného systému.

Obrázok: Open science

Cieľom projektu DEAL je uzavrieť celoštátne licenčné zmluvy pre celé portfólio elektronických časopisov od hlavných akademických vydavateľov s tým, že sa dosiahne významná zmena súčasného stavu vo vzťahu k obsahu a cenám. Na národnej úrovni sa očakávajú rozsiahle a trvalé zlepšenia v prístupe k vedeckej literatúre pre akademických pracovníkov a zníženie finančného zaťaženia vedeckovýskumných inštitúcií. Licencie DEAL by priniesli výhody pre univerzity, vedeckovýskumné inštitúcie, štátne a regionálne knižnice.

V rámci projektu DEAL sa dosiahlo určité zblíženie stanovísk s vydavateľmi Wiley a Springer Nature. Rokovania s Elsevierom ohľadne presadenia celoštátneho otvoreného prístupu neboli úspešné – na protest prví vedeckovýskumní pracovníci[1] odstúpili z redakčných pozícií z časopisov tohto vydavateľa[2]. Toto je jeden z míľnikov boja medzi nemeckými zástancami otvoreného prístupu a významnými vydavateľmi. Následne takmer 200 univerzít, vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk[3] zrušilo svoje predplatné v systéme Elsevier.

 

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zdroje:

https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/negotiations-continue-between-deal-and-wiley-4222/

https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/deal-and-springer-nature-first-results-of-the-negotiation-4234/

https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/researchers-resign-editorship-of-elsevier-journals-4237/

https://www.electrochem.org/redcat-blog/editors-rsign-push-open-access/

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/50671/title/German-Scientists-Resign-from-Elsevier-Journals–Editorial-Boards/

https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/deal-bundesweite-lizenzierung-der-angebote-grosser-wissenschaftsverlage-verhandlungen-mit-elsevier/

——————————————————————————————-

[1]Zoznam: https://www.projekt-deal.de/herausgeber_elsevier/

[2]Z pozícií redaktorov, členov redakčných rád a poradných rád

[3]Zoznam: https://www.projekt-deal.de/vertragskundigungen-elsevier-2017/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky