Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nebezpečné aj užitočné. Februárová Veda v CENTRE bude o spórach

VEDA NA DOSAH

V prednáške sa dozviete, ako spóry vznikajú, ktorý spôsob ich využitia je bezpečný i to, kam až siaha výskum.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Krása baktérií na molekulárnej úrvni. Prednášajúci: RNDr. Imrich Barák, DrSc.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Krása baktérií na molekulárnej úrovni. Prednášať bude Imrich Barák. Zdroj: CVTI SR

Spóry môžu byť pre človeka nebezpečným zdrojom chorôb a infekcií, no zároveň dokážeme pre ne nájsť využitie v biotechnológiách a potravinárstve. O tom, ako spóry vznikajú, ktorý spôsob ich využitia je bezpečný, ako funguje komplexný proces a kam až siaha výskum, sa dozvieme vo štvrtok 24. februára o 17.00 h vo vedeckej kaviarni. Naším hosťom bude molekulárny biológ Imrich Barák.

Bacillus subtilis je medzinárodne uznávaný modelový organizmus, ktorého fyziológiu, biochémiu a genetiku študujú vedci už niekoľko desaťročí. Tento organizmus sa intenzívne využíva na štúdium mechanizmov bunkového delenia a hlavne diferenciačného procesu, nazývaného sporulácia. Počas uvedeného procesu vznikajú veľmi rezistentné spóry, ktoré sú schopné prežiť nepriaznivé podmienky a potom vyklíčiť.

Spomenutá vlastnosť spór je zároveň hrozbou aj výhodou pre človeka. Botulizmus a tetanus, dve závažné infekčné ochorenia, sa prenášajú spórami. Spóry Clostridium difficile sú zodpovedné za nebezpečné a ťažko liečiteľné infekcie spojené s hospitalizáciou v nemocniciach. Kým spóry Bacillus cereus vyvolávajú otravy jedlom a ich eliminácia je významnou výzvou hlavne pre potravinársky priemysel, spóry Bacillus anthracis predstavujú riziko z hľadiska bioterorizmu.

Na druhej strane trvácnosť spór nachádza využitie v nanobiotechnológiách a v probiotikách. Ich odolnosť voči teplote a vysychaniu sa stala základom pre ich vývoj ako systémov na výrobu nových, ľahko skladovateľných a použiteľných vakcín. Napriek intenzívnemu výskumu sporulácie B. subtilis stále nie sú objasnené mnohé kľúčové detaily tohto komplexného procesu. Pravdepodobne jedna z najdôležitejších otázok bunkového delenia B. subtilis sa týka mechanizmu, ktorý zabezpečuje správne umiestnenie deliaceho septa: v strede bunky počas vegetatívneho delenia a bližšie k jednému pólu počas sporulácie.

Prednáška sa bude streamovať 24. februára 2022 o 17.00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 23. februára 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

RNDr. Imrich Barák, DrSc., je molekulárny mikrobiológ. Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte bratislavskej Univerzity Komenského nastúpil do Ústavu molekulárnej biológie SAV. V rokoch 2008 až 2012 bol jeho riaditeľom. V súčasnosti je vedúcim oddelenia mikrobiálnej genetiky.

Absolvoval viacero stáží na amerických aj britských univerzitách, bol hosťujúcim profesorom na University of Cagliari v Taliansku a na EPFL vo Švajčiarsku. Dlhodobo sa zapája do európskeho výskumu, kde reprezentuje slovenskú vedu aj ako člen Riadiaceho výboru európskej organizácie Bacell, ktorá spája základný a aplikovaný výskum v Európe v oblasti štúdia a využitia modelového organizmu Bacillus subtilis.

V roku 2001 mu udelili cenu Vedec roka SR, v roku 2016 sa stal Osobnosťou vedy a techniky v rámci ocenenia Cena za vedu a techniku, v roku 2020 získal cenu Dr. Ľudmily Sedlárovej-Rabanovej, v minulom roku bol finalistom ESET Science Award v kategórii významná osobnosť slovenskej vedy a stal sa aj Vedcom roka SR 2021.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky