Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladé talenty z AMAVET-u opäť úspešné

VEDA NA DOSAH

Jakub a Sebastian na súťaži v Číne

Mladé talenty v oblasti vedy a techniky aj vďaka Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) opäť úspešné. Ponožky proti kliešťom ocenené Zlatým kosákom na Agrokomplexe 2018 a strieborná medaila z Vedecko-technickej súťaže CASTIC 2018 v Číne majú spoločného menovateľa, aj to sú úspechy posledných dní. Tohtoročný 33. ročník Čínskej vedecko-technickej súťaže pre adolescentov CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) sa konal v „meste hôr”, v Chongqingu v stredozápadnej Číne. Ide o najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž pre mladých vedátorov a inžinierov v Číne. Tento rok sa jej zúčastnilo 88 medzinárodných projektov zo 45 štátov, celkovo spolu 207 medzinárodných účastníkov.

Slovensko reprezentovali Jakub Fecko a Sebastian Ivan s projektom „Switching with disconnector in power station” (Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici), ktorý bol jedným z víťazných projektov národného Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017, organizovaného Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (pozn. redakcie: rozhovor s Jakubom a Sebastianom na portáli Veda na dosah). Jakub a Sebastian tento rok maturovali na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove a plánujú pokračovať v štúdiách na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Slovenskú delegáciu v Číne viedol RNDr. Michal Zajaček, PhD., spolupracovník AMAVET-u a hodnotiteľ na Festivale vedy a techniky AMAVET. Po štyroch náročných dňoch prezentovania projektu pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, v ktorom Jakub a Sebastian obsadili krásne, strieborné druhé miesto medzi medzinárodnými delegáciami.

Jakub a Sebastian na súťaži v Číne

Zlatý kosák na tohtoročnom Agrokomplexe v kategórii Veda a výskum „sa obrazne povedané prebrúsil“ tiež na súťaži CASTIC v Číne v minulom roku. Samuel Smoter a Miriam Feretová, študenti  z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove získali v Číne v roku 2017 tiež strieborné medaily a na Agrokomplexe 2018 už predstavili zdokonalený projekt z Číny – testovanie vybraných rastlinných extraktov s deklarovaným repelentným účinkom na dvoch významných stredoeurópskych kliešťoch s potenciálnym využitím ako aditív, do nových protikliešťových vlákien alebo repelentov. Ich výsledky využil Parazitologický ústav SAV pod vedením Branislava Peťka so spoluriešiteľmi. Na Agrokomplexe prezentovali prototyp funkčného vlákna PROLEN Tickfree zo závodu Chemosvit Fibrochem, a. s. s  modifikáciou na báze prírodných rastlinných extraktov s repelentným účinkom proti kliešťom vo forme vzoriek vlákna, funkčných textílií. Predstavili aj ich prvý komerčný výrobok, ponožky s protikliešťovou funkciou. Projekt aplikovaného výskumu vedie Branislav Peťko, ktorý bol aj odborným konzultantom pre Mirku a Samka, talentov z Asociácie pre mládež, vedu a techniku už na Festivale vedy a techniky AMAVET v roku 2016. Projekt má interdisciplinárny charakter a spája nové prístupy v parazitológii s chemickými technológiami pre ochranu ľudí a domácich zvierat pred kliešťami a nebezpečnými chorobami, ktoré na nich prenášajú. Využíva inovatívnu technológiu výroby modifikovaného polypropylénového vlákna s trvalou protikliešťovou úpravou s pevne ukotvenými prírodnými látkami vo vlákne z autorskej dielne Jaroslava Lučivjanského, ktoré sa pomaly uvoľňujú na povrch (pozn. redakcie: článok o Ponožkách s účinkom repelentu).

 

Informácie poskytol: Ján Nemec koordinátor projektov AMAVET

Foto: FB profil AMAVET-u

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky