Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medipark v Košiciach

VEDA NA DOSAH

Logo Medipark, Košice

Cieľom projektu – Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medipark, Košice) je vybudovať univerzitný biomedicínsky vedecko-technický park ako najvyššie národné a medzinárodné centrum pre aplikovaný výskum a jeho transfer do praxe v oblasti biomedicíny.

Medipark, Košice bude svoju výskumnú činnosť uplatňovať, resp. realizovať v týchto piatich výskumných programoch:

  • Farmakogenetika a individuálna terapia
  • Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie
  • Neurovedy
  • Regeneratívna a reprodukčná medicína
  • Zoonózy a významné infekčné choroby

 

Viac informácii sa dozviete z článku v e-novinách Vedecký kaleidoskop.

 

Medicínsky univerzitný park v Košiciach (Medipark, Košice)

Zdroj: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 22. 10. 2015

 

Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Bibiana Kubašková

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.