Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Marcová Vedecká cukráreň: Potrebujeme jadrovú energiu?  

VEDA NA DOSAH

Spotreba energie neustále rastie. Ako uspokojiť dopyt a zároveň obmedziť či zastaviť klimatické zmeny? 

Diskusia o klimatických zmenách, ich príčine a možných riešeniach je čoraz naliehavejšia. Vo svojej prednáške bude fyzik Stanislav Hlaváč hovoriť o tom, ako zvládnuť túto energetickú výzvu súčasnosti. Pokúsi sa zanalyzovať situáciu, v ktorej sa nachádzame s ohľadom na klimatické zmeny, spotrebu energie a dostupné riešenia z pohľadu fyziky.

„Pozrieme sa na historické a novodobé variácie teplotnej anomálie a koncentrácie CO2 v atmosfére, produkciu a spotrebu energie v súčasnosti a možný vývoj v budúcnosti. Odhadovanú spotrebu v budúcnosti pravdepodobne nebude možné pokryť obnoviteľnými zdrojmi energie. Ako jediný významný a mohutný zdroj energie bez produkcie skleníkových plynov sa ponúka jadrová energia. Ukážeme si, ako by bolo možné využiť jadrovú energiu pri znížení jej negatívne vnímaných dopadov,“ hovorí vedec.

Marcová Vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete písať formou komentára na Facebooku do 15. 3. 2021 alebo ich zaslať na mail vnd@cvtisr.sk. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na Youtube počas marca 2021.

RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc., bol v rokoch 2011 – 2019 riaditeľom Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. V roku 1983 obhájil dizertačnú prácu na tému Gama emisie v jadrových reakciách indukovaných neutrónmi a získal vedeckú hodnosť CSc. Počas výskumu v oblasti jadrových reakcií s rýchlymi neutrónmi absolvoval v roku 1979 dlhodobý študijný pobyt na Kyjevskej štátnej univerzite. Aktívne sa zapájal aj do početných výskumných projektov koordinovaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni. V rokoch 1980 – 1990 venoval značné úsilie vývoju základného experimentálneho zariadenia oddelenia jadrovej fyziky FU SAV – zdroja 14 MeV neutrónov. Zaoberal sa hlavne iónovým zdrojom, iónovou optikou a štúdiom gama emisie v jadrových reakciách.

V roku 2001 založil Agentúru na podporu vedy a techniky v Bratislave a bol jej riaditeľom až do roku 2006. Už v roku 1983 absolvoval dlhodobý pobyt na Ústave Maxa Plancka pre jadrovú fyziku v Heidelbergu, na ktorý nadväzovali pobyty v Spoločnosti pre výskum ťažkých iónov (GSI m.b.H.) v Darmstadte, kde spolupracoval na experimentoch Crystal Ball, TAPS i HADES a venoval sa reakciám relativistických ťažkých iónov.

Vedecká cukráreň je cyklus pravidelných stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky