Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ešte sa môžete prihlásiť do programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Registrácia do súťaže je predĺžená do 31. mája. Ocenené budú tri talentované vedkyne. Každá z nich môže získať päťtisíc eur.

Na grafickom pútači k 6. ročníku L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je Alžbeta Kráľová Trančíková, jedna z minuloročných víťaziek súťaže. Zdroj: L´Oréal/AMI Communications Slovensko

Na grafickom pútači k 6. ročníku L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je Alžbeta Kráľová Trančíková, jedna z minuloročných víťaziek tejto súťaže. Zdroj: L´Oréal/AMI Communications Slovensko

Ide už o 6. ročník programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku. Zatiaľ čo v predchádzajúcich ročníkoch mohli finančné prostriedky získať dve vedkyne v dvoch vekových kategóriách, tento rok program ocení tri výskumníčky v jednej vekovej kategórii do 40 rokov (vrátane). Vedkyne, ktoré spĺňajú kritériá vypísané pre tento rok, môžu svoje vedecké práce prihlásiť na webe www.prezenyvovede.sk do 31. mája 2022.

Ceny najúspešnejším projektom budú celkovo udelené v troch kategóriách, a to formálne vedy (matematika, informatika a podobne), vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied (mikrobiológie, zoológie a podobne) a fyzikálne vedy (teoretická fyzika, klimatológia a podobne).

Odmenu možno použiť na profesijný aj osobný rozvoj

Víťazky talentového programu môžu sumu 5000 eur použiť na profesijný, ale aj osobný rozvoj, pretože finančná odmena nie je limitovaná iba na použitie v samotnom vedeckom výskume.

Cieľom programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je podporiť vedkyne pôsobiace na Slovensku a oceniť ich prácu. Prihlasovanie do 6. ročníka tohto programu na Slovensku spustila 15. apríla spoločnosť L’ORÉAL spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou komisiou pre UNESCO (SK UNESCO).

V súčasnosti je medzi výskumníkmi len 33 percent žien, pričom pandémia koronavírusu ich nevýhodné postavenie v tejto mužskej sfére ešte prehĺbila. Tri štvrtiny výskumníčok potvrdili, že súčasná situácia negatívne ovplyvňuje rovnováhu medzi ich pracovným a osobným životom vo väčšej miere, ako je to u ich mužských kolegov. Ako hovorí správa UNESCO, muži sa podpísali pod 90 percent výskumných článkov publikovaných o covide. Okrem toho pandémia posilnila už existujúce rodové predsudky vo vedeckom výskume, pričom pre ženy je oveľa ťažšie získať finančné granty alebo pracovné povýšenie.

Na pútači k podujatiu L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je jedna z jeho minuloročných víťaziek, Silvia Schmidtová. Zdroj: L´Oréal/AMI Communications Slovensko

Na grafickom pútači k 6. ročníku L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je Silvia Schmidtová, jedna z minuloročných víťaziek tejto súťaže. Zdroj: L´Oréal/AMI Communications Slovensko

Rodová rozmanitosť vedie k lepšej vede

„Veda a jej neustále sa vyvíjajúce poznatky sú nesmierne dôležité pre celú spoločnosť. Programom L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede dlhodobo podporujeme talentované vedkyne, ktoré sa podieľajú na riešení výziev našej doby. Veríme, že rodová rozmanitosť vedie k lepšej vede. Je čoraz naliehavejšie, aby mali mladé ženy motiváciu vydať sa na vedeckú kariérnu dráhu,“ povedal Petr Štěpánek, PhD., vedecký riaditeľ L´Oréal na Slovensku.

Prihlásené projekty bude hodnotiť odborná komisia v SAV, ktorej predsedá prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV. „Program L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je ideálnou príležitosťou, ako posunúť svoju vedeckú kariéru vpred a zároveň sa stať inšpiráciou pre ďalšie ženy, ktoré by chceli pracovať vo výskume. Už teraz sa tešíme na všetky práce, ktoré vedkyne pôsobiace na Slovensku do programu prihlásia,“ uviedla Ľubica Lacinová.

Ktoré vedkyne uspeli minulý rok?

Do predošlého, čiže piateho, ročníka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede sa prihlásilo 23 vedkýň. V roku 2021 boli ocenené výskumníčky v dvoch kategóriách. V kategórii do 35 rokov zvíťazila Ing. Silvia Schmidtová, PhD., z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, ktorá skúma germinatívne nádory vyskytujúce sa najmä v pohlavných žľazách – teda v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien. V kategórii 35 – 45 rokov zvíťazila Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD., z Biomedicínskeho centra Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá sa venuje skúmaniu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch.

O programe L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien vedkýň. Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a ich vplyv odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ako i poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Program sa postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a vyznamenal viac ako 3 900 žien zo 110 krajín.

Profesorky Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna, laureátky medzinárodného programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede z roku 2016, získali v roku 2020 Nobelovu cenu za chémiu. Nadviazali tak na laureátky medzinárodného programu 2008, ktoré v roku 2009 získali Nobelovu cenu vo svojej oblasti odborných znalostí. Boli nimi Elisabeth Blackburn v odbore medicína a fyziológia a Ada Yonath v odbore chémia.

Zdroj : TS L´Oréal/ AMI Communications Slovensko
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky