Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

ESET Science Award vstupuje do 6. ročníka. Tohtoročnou témou je Budúcnosť našej planéty

VEDA NA DOSAH

Najväčšími globálnymi výzvami sú podľa aktuálnych prieskumov najmä sociálne nerovnosti, kybernetické útoky a klimatická kríza.

Ústrednou témou 6. ročníka Eset Science Award je budúcnosť našej planéty. Zdroj: ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

Ústrednou témou 6. ročníka ESET Science Award je Budúcnosť našej planéty. Zdroj: ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

ESET Science Award, ocenenie pre výnimočné vedecké osobnosti, otvorilo nominácie do 6. ročníka. Tohtoročnou témou je Budúcnosť našej planéty, ktorá v sebe nesie viacero globálnych výziev.

Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry 2muse sú pre ľudí na Slovensku týmito výzvami najmä sociálne nerovnosti (85 %), kybernetické útoky (84 %) a klimatická kríza (83 %). Aj tentoraz bude laureátov vyberať medzinárodná komisia s nositeľom Nobelovej ceny na čele. Nominácie sú otvorené do 25. apríla 2024 na webovej stránke ESET Science Award.

Ocenenie ESET Science Award, ktoré organizuje Nadácia ESET, je venované vedeckým osobnostiam, ktorých výskum má pozitívny vplyv na spoločnosť. Napriek tomu, že prínos vedeckej komunity pre spoločnosť je nespochybniteľný, reprezentatívny prieskum agentúry 2muse pre Nadáciu ESET ukázal, že po pandémii ochorenia COVID-19 záujem o vedecké poznatky klesol podobne ako deklarovaná miera vplyvu týchto poznatkov na formovanie názorov.

„Podporovať vedu a vedecké osobnosti na Slovensku je pre nás práve v týchto časoch mimoriadne dôležitá a zmysluplná úloha. Teraz, keď ako ľudstvo čelíme novým výzvam, chceme ešte naliehavejšie zdôrazniť význam špičkovej vedy a súčasne vyjadriť prostredníctvom nášho ocenenia vďaku a uznanie slovenským vedcom a vedkyniam za ich prácu,“ vysvetľuje Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou komunitou spoločnosti ESET.

Budúcnosť našej planéty je témou aj tohtoročného festivalu STARMUS

Témou 6. ročníka ocenenia ESET Science Award je Budúcnosť našej planéty, ktorá odráža i hlavnú tému medzinárodného festivalu vedy a umenia STARMUS. Festival prináša na Slovensko práve spoločnosť ESET.

Výsledky prieskumu agentúry 2muse ukazujú, že o budúcnosť našej planéty má strach väčšina opýtaných. Veľké sociálne nerovnosti v spoločnosti vidí ako budúci problém 85 % opýtaných, kybernetické hrozby 84 %, klimatickú krízu 83 %, globálne vojnové konflikty 82 % a nedostatok surovinových zdrojov 81 % respondentov.

„Veda hľadá spôsoby, ako využiť napríklad technologické inovácie či iné vedecké poznatky v prospech nás a našej planéty. Potenciál vedy riešiť zásadné problémy sa však neodráža v aktuálnom postavení vedcov v spoločnosti. Tí často čelia nedostatočnému uznaniu, financovaniu a verejnému záujmu o ich prácu, čo je v kontraste s naliehavosťou výziev, pred ktorými ako ľudstvo stojíme,“ povedal Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET. Aj 6. ročník ocenenia ESET Science Award má za cieľ vyzdvihnúť vedkyne a vedcov na Slovensku a zviditeľniť ich prínos pre celú spoločnosť.

Ocenenie tento rok opäť otvára nominácie do troch kategórií – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. O výbere laureátov vo vedeckých kategóriách bude rozhodovať medzinárodná komisia pod vedením nositeľa alebo nositeľky Nobelovej ceny.

Slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia sa uskutoční počas galavečera v októbri 2024.

Zdroj: TS Seesame

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky