Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

DNA, nebezpečné kliešte, ale aj predsudky a diskriminácia

Monika Tináková

Roadshow mladých vedcov

Mladí vedci Slovenskej akadémie vied sa opäť vybrali na školy. V rámci projektu Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska navštívili Gymnázium v Galante a základné školy v Dunajskej Strede a Gabčíkove. Na hodine etiky, biológie a chémie nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučovanie v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie v spoločnosti a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe.

„Vybrala som si veľmi populárnu tému – kliešte a kliešťami prenášané choroby. Študentom som priblížila, že infekčné ochorenia, ktoré sú následkom bodnutia kliešťom, hrozia doslova na každom rohu, aj keď idete napríklad len na výlet. Na mojom ústave sa týmito ochoreniami zaoberám už 2 roky,“ povedala Evelína Kalocsaiová z Ústavu molekulárnej biológie SAV.

Pripomenula, že dôležité je sledovať svoje telo bezprostredne po bodnutí. „Treba si všímať príznaky v období 7 – 21 dní. Pokiaľ je niekto na to citlivý, tak zaberajú vakcíny. Keď už sa kliešť v tele nachádza, pri jeho vyberaní treba vždy dať pozor na to, aby vnútri nezostala hlavička,“ dodala mladá biologička.

Do oblasti medicínskeho výskumu spadajú aj témy, ktorým sa venoval Lukáš Jakl z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Prednášal o genetike, vysvetľoval súvis medzi poškodením génov a vznikom nádorových ochorení. Vo svojom výskume sa zaoberá aj rôznymi formami žiarenia na ľudský organizmus a vplyvom týchto procesov na bunky v našom tele.

„Dôležitosť takejto formy komunikácie so žiakmi a študentmi nespočíva len v tom, že ich chceme nalákať na vedu. V prvom rade som im chcel vysvetliť, čo môžu vo svojom živote zmeniť tak, aby mohli v budúcnosti predchádzať nádorovým ochoreniam. Boli tejto téme naklonení, boli vnímaví, veľa sa pýtali a to ma nesmierne teší,“ povedal Lukáš Jakl.

Mladí vedci zo Slovenskej akadémii vied na škole

Simona Andraščíková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie sa vo svojom výskume venuje postojom, predsudkom či diskriminácií. Svoju hodinu odučila interaktívne, so živou diskusiou, analýzami textov či testovými otázkami.

„Všetci máme rôzne názory na rôzne veci. Názor môže byť dobrý alebo zlý, napríklad niektorí ľudia majú radi modernú hudbu a iní nie. Tak ako existujú názory na hudbu, existujú aj názory na rôzne skupiny ľudí alebo kultúry. Existuje typ negatívnych názorov a to už sú predsudky,“ povedala mladá vedkyňa.

Väčšina ľudí má predsudky a ovplyvňuje to spôsob, ako sa správajú.

„Závažnejšou formou je diskriminácia, čo je konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou ľudí) inak než s iným človekom (skupinou ľudí) na základe jeho odlišnosti, napríklad rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. Názory a predsudky sa však môžu zmeniť, o rovnakej veci môžeme zmýšľať odlišne keď sme mladší a potom keď sme starší. Aj názor spoločnosti sa mení – napríklad voči fajčeniu alebo voči rovnosti rôznych skupín ľudí. Je dôležité poznať svoje vlastné názory,“ povedala Simona Andraščíková.

Cieľom projektu Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska je približovať SAV verejnosti, dostať sa priamo k žiakom a prinášať do škôl fakty, pravdu a učiť žiakov kritickému mysleniu. Ďalší cieľ je motivovať mladých, aby na konkrétnom príklade mladého vedca, ktorý pôsobí na SAV videli, že je dôležité zostávať na Slovensku. Aj týmto spôsobom chce SAV bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky