Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Deti ako vedci opäť v akcii

VEDA NA DOSAH

Na Ústave molekulárnej biológie SAV

Slnko, voda a vzduch sú súčasťou nášho života, avšak málokedy si uvedomuje silu týchto živlov. Účastníci letného vedeckého tábora na pôde Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, si hravou formou otestovali ich silu a využiteľnosť.

Letný vedecký tábor pod záštitou Ústavu materiálov a mechaniky strojov a Ústavu polymérov SAV v Bratislave sa konal koncom júla 2019. Každý deň bol dňom plným dobrodružstva a 17 detí si vyskúšalo aké je to byť vedcom. Okrem rôznych hier a zábavy, pracovali malí vedci tímovo aj na vlastných projektoch a spoznávali Ústavy SAV. Mladí vedci rozdelení do skupín, si vybrali jeden zo živlov, ktorému sa potom venovali celý týždeň. Na výber mali slnko, vodu a vzduch.

Počas jednotlivých dní skupina SLNKO pracovala na slnečných hodinách, na lome svetla v rôznych prostrediach a na zákonitostiach optiky. V skupine VODA sa pracovalo na blahodarných kozmetických prípravkoch do kúpeľa, na neviditeľnom atramente a na výrobe ekologickej lávovej lampy. Skupina VZDUCH sa pozrela na zúbok reakciám vzduchu v závislosti na teplote a malí vedci si tiež zasimulovali prácu pľúc.

Na nudu nebola príležitosť, pretože vedecký program bol bohatý a akčný aj vďaka Dr. Viliamovi Pavlíkovi z Ústavu anorganickej chémie. Okrem dymu si deti užili to, čo na hodinách v škole ešte nezažili – výbuchy. Dobrovoľne a bez mučenia organizátori priznávajú, že skúšali cukor ako okysličovadlo, našťastie všetci vyviazli bez následkov. Pán Ing. Miroslav Dobrucký previedol deti Ústavom informatiky SAV, kde videli výkonné počítače a tiež sa porozprávali o Aurelovi – súčasnom slovenskom najvýkonnejšom počítači. Navštívili tiež Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, kde im Dr. Lenka Wachsmannová ukázala, čo sa skúma v ich laboratóriách. Deti si tu mohli samé skúsiť nanášanie vzoriek na elektroforetický gél a pozorovali tkanivové bunky pod mikroskopom. S Mgr. Zuzanou Kisovou a Dr. Domenicom Pangallom z Ústavu molekulárnej biológie SAV si zas deťúrence začali pestovať baktérie z vlastných prstov a naučili sa, že extrakt z mäty nám môže poslúžiť proti bolesti hlavy a extrakt z klinčekov proti bolesti zubov, no a pomocou mikroskopu si deti poprezerali rôzne baktérie a spóry. Na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV navštívili s Dr. Naďou Beronskou laboratórium elektrónovej mikroskopie, kde sa skúmal hmyz, lupene ruží a analyzovali sa chemické prvky v 20 centovej minci.

Pokus s Vilom Pavlíkom si chceli vyskúšať všetci
Pokus s Vilom Pavlíkom si chceli vyskúšať všetci

Vďaka Červenému krížu sa malí vedci naučili ako zachraňovať životy, fixovať zlomeniny horných končatín a ošetriť rôzne rany. S lektorkou Denisou Leštachovou z jazykovej školy exliakademia.sk si zahrali zábavné hry s použitím angličtiny. V rámci oddychu deti navštívili ZOO, vystavali si vlastnú priehradu na Železnej studienke a zahrali si orientačnú hru, ktorá všetkých doviedla k štedrému pokladu. 

Letný denný tábor vyvrcholil 26. júla 2019 záverečnou konferenciou pre rodičov, starých rodičov a súrodencov a tak si mali možnosť prvýkrát vyskúšať prezentovanie dosiahnutých výsledkov z ich celotýždenného projektového bádania pred verejnosťou. Zároveň sa tak stali najmladšími popularizátormi vedy na Slovensku.

 

Informácie a fotografie poskytli: Alena Šišková, Martin Nosko, Naďa Beronská, Slovenská akadémia vied

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky