Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete v Quarku 1/2023

VEDA NA DOSAH

Januárová hlavná téma z pera Márie Bizubovej je venovaná horninovým podložiam hradov na Slovensku.

Titulka januárového čísla Quark. Zdroj: Quark

Titulka januárového čísla časopisu Quark. Zdroj: Quark

Pod našimi hradmi

Obtočník, bradlo, príkrovová troska, kvesta, pozostatok sopečného komína a lávového prúdu alebo travertínová kopa, to všetko sú formy georeliéfu či tvary zemského povrchu, ktoré sú najviac frekventované v podloží hradných objektov na území Slovenska. V minulosti oslovili ľudí, hoci zjavne nevedeli, ako a prečo vznikli. S istotou však vedeli, že sú vhodnými strategickými miestami na výstavbu hradísk a neskôr hradov, a horniny, na ktorých vznikli, im často poskytovali aj vhodný stavebný materiál.

V súčasnosti sú hradné vrchy spolu s hradnými objektmi v stálom centre pozornosti odbornej i turistickej verejnosti. Väčšinou je záujem orientovaný na ich históriu, archeologické nálezy, prípadne na horninové prostredie a statické problémy, ktoré s ním súvisia. Chýbajú však informácie o formách georeliéfu, na ktorých stoja a ktoré boli dôležitým atribútom z aspektu ich priestorovej lokalizácie a funkcií.

Slovenská krajina je mimoriadne bohatá na kultúrno-historické opevnené a reprezentačné objekty v rôznom stupni zachovania. Hrady a zámky dokumentujú dlhú históriu územia od praveku až po súčasnosť. V minulosti boli dejiskom mnohých historických udalostí a ich majitelia po dlhé stáročia ovplyvňovali chod krajiny. Predchodcami hradov boli hradiská a opevnené dvorce charakteristické pre 9. a 10. storočie, napríklad Kostolec v Ducovom neďaleko Piešťan.

Svet na dotyk

Od nového roku vychádza časopis Quark aj v špeciálnej verzii pre nevidiacich a slabozrakých. O aktivitách pre zrakovo znevýhodnenú verejnosť sme sa rozprávali s Danielou Dubivskou, šéfredaktorkou redakcie periodík v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Šport je veda v praxi

Šport a veda sa výborne dopĺňajú. Športové udalosti bývajú okrem zápasov o prvenstvo i praktickými prehliadkami rôznych princípov fyziky, biológie, psychológie a iných odborov.

Vesmír pod hladinou

Hoci voda pokrýva 71 percent zemského povrchu a civilizácie vznikali v jej blízkosti, svet pod hladinou zostával pre väčšinu ľudí v histórii nedostupný ako kozmos. O to viac ich však lákal.

Žraloky pomáhajú mapovať, Do všetkých strán vetra, Dinosaurus s telom kačice, Programovanie rukopisom, Hračky z medenej doby, Rozdielne starnutie, Mayská diplomacia, Skoky bez špliechania, Dva litre vody denne?, Skamenenie ako zbraň, Písomne proti všiam, Záhadné výbuchy žiarenia. To je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj v januárovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky riešením zaujímavých úloh.

Výber článkov z januárového čísla časopisu Quark

Vysvetlenia šité na mieru

Mnohí ľudia umelej inteligencii nedôverujú a nechcú sa na ňu spoľahnúť. Jedným z dôvodov je, že jej rozhodnutia často nevieme vysvetliť, pretože modely sa správajú ako čierne skrinky.

Rozšírená tvorivosť

Aplikácie umožňujúce generovať umelecké diela pomocou umelej inteligencie sa postupne zdokonaľujú, a keďže sú už prístupné každému, vzbudzujú čoraz väčšiu pozornosť.

Vesmírny výlet do Poľska

Hlavnou výhrou v súťaži Misia Mars 4 bola možnosť experimentu na výskumnej vesmírnej stanici LunAres v Poľsku. Cestu podnikli študenti z bratislavského Gymnázia na Grösslingovej ulici.

Tajomstvá exoplanét

Astronómovia objavili v atmosfére extrasolárnej planéty bárium – dosiaľ najťažší chemický prvok, ktorý bol týmto spôsobom objavený. Nečakaný objav prináša množstvo otázok týkajúcich sa vlastností takýchto exotických atmosfér.

Lietajúce skvosty

Mnohé druhy vtákov u nás zaujmú krásnym spevom, zvláštnym spôsobom života, ale predovšetkým svojím pestrým zafarbením. Niektoré z nich môžeme pozorovať aj v januári.

Pri jazvečích dierach

Jazveca si nemôžeme zameniť so žiadnym iným živočíchom. Je to nočná šelma s bielymi pruhmi na hlave, ktorá niekedy počas oteplenia prerušuje zimný spánok a vychádza z brlohu.

Elektrina z orbity

Jednu z najväčších prekážok lepšieho využívania slnečnej energie na výrobu elektriny pozná každý: Slnko na Zemi v noci nesvieti. Existuje však miesto, kde Slnko svieti stále – obežná dráha.

Okná do vtáčej ríše

Pozorovateľne vtákov odrážajú moderný záujem o prírodu, ktorý sa zrodil na prelome 19. a 20. storočia. Tvorcom zdanlivo neposkytujú veľa príležitostí zaskvieť sa, no ich hodnota je v kontexte.

Stigmatizácia konšpiračného teoretika

Pojem konšpiračná teória (v laickej spoločnosti je častejšie používaná skrátená, hoci nesprávna, verzia konšpirácia) používame v bežnom dialógu pomerne často, pričom si často ani neuvedomujeme, že nesprávne.

Pod tlakom

Ponorka, ryba, karteziánsky potápač – raz klesajú ku dnu, inokedy stúpajú nahor. Čo určuje ich pohyb?

Ochranca kuchyne

Laboratórne digestory patria k najdôležitejšiemu bezpečnostnému vybaveniu laboratórií. Pri kuchynských digestoroch o život určite nejde, rozhodne však nie sú zbytočným luxusom.

O farebných uzloch

Britský matematik, fyzik a inžinier William Thompson lord Kelvin dostal v 19. storočí nápad, že rozmanitosť mikrosveta by sa dala elegantne vysvetliť, keby sme predpokladali, že atómy zodpovedajú uzlom v éteri (látke, o ktorej sa vtedy predpokladalo, že je všadeprítomná).

Úspešná bioochrana

Vedci Michal Lalík a Juraj Galko z Národného lesníckeho centra Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene a z Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici Andrej Kunca prišli na inovátorský spôsob biologickej ochrany sadeníc pred škodlivým hmyzom.

Voda na úsvite Marsu

Hojnosť vody na súčasnej červenej planéte v ére pred vznikom Zeme, vďaka ktorej zrejme Mars modrým sfarbením pripomínal našu planétu, mohla mať biologický potenciál.

Počuje ma niekto?

Začiatok informačného veku nevdojak ohlásil rodák z Tajova Jozef Murgaš. Práve jeho hlas sa ako prvý zreteľne a na veľkú vzdialenosť ozval na rádiových vlnách.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 2. januára 2023, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo svojej schránke.

(JM)

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.