Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete v Quarku 1/2023

VEDA NA DOSAH

Januárová hlavná téma z pera Márie Bizubovej je venovaná horninovým podložiam hradov na Slovensku.

Titulka januárového čísla Quark. Zdroj: Quark

Titulka januárového čísla časopisu Quark. Zdroj: Quark

Pod našimi hradmi

Obtočník, bradlo, príkrovová troska, kvesta, pozostatok sopečného komína a lávového prúdu alebo travertínová kopa, to všetko sú formy georeliéfu či tvary zemského povrchu, ktoré sú najviac frekventované v podloží hradných objektov na území Slovenska. V minulosti oslovili ľudí, hoci zjavne nevedeli, ako a prečo vznikli. S istotou však vedeli, že sú vhodnými strategickými miestami na výstavbu hradísk a neskôr hradov, a horniny, na ktorých vznikli, im často poskytovali aj vhodný stavebný materiál.

V súčasnosti sú hradné vrchy spolu s hradnými objektmi v stálom centre pozornosti odbornej i turistickej verejnosti. Väčšinou je záujem orientovaný na ich históriu, archeologické nálezy, prípadne na horninové prostredie a statické problémy, ktoré s ním súvisia. Chýbajú však informácie o formách georeliéfu, na ktorých stoja a ktoré boli dôležitým atribútom z aspektu ich priestorovej lokalizácie a funkcií.

Slovenská krajina je mimoriadne bohatá na kultúrno-historické opevnené a reprezentačné objekty v rôznom stupni zachovania. Hrady a zámky dokumentujú dlhú históriu územia od praveku až po súčasnosť. V minulosti boli dejiskom mnohých historických udalostí a ich majitelia po dlhé stáročia ovplyvňovali chod krajiny. Predchodcami hradov boli hradiská a opevnené dvorce charakteristické pre 9. a 10. storočie, napríklad Kostolec v Ducovom neďaleko Piešťan.

Svet na dotyk

Od nového roku vychádza časopis Quark aj v špeciálnej verzii pre nevidiacich a slabozrakých. O aktivitách pre zrakovo znevýhodnenú verejnosť sme sa rozprávali s Danielou Dubivskou, šéfredaktorkou redakcie periodík v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Šport je veda v praxi

Šport a veda sa výborne dopĺňajú. Športové udalosti bývajú okrem zápasov o prvenstvo i praktickými prehliadkami rôznych princípov fyziky, biológie, psychológie a iných odborov.

Vesmír pod hladinou

Hoci voda pokrýva 71 percent zemského povrchu a civilizácie vznikali v jej blízkosti, svet pod hladinou zostával pre väčšinu ľudí v histórii nedostupný ako kozmos. O to viac ich však lákal.

Žraloky pomáhajú mapovať, Do všetkých strán vetra, Dinosaurus s telom kačice, Programovanie rukopisom, Hračky z medenej doby, Rozdielne starnutie, Mayská diplomacia, Skoky bez špliechania, Dva litre vody denne?, Skamenenie ako zbraň, Písomne proti všiam, Záhadné výbuchy žiarenia. To je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj v januárovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky riešením zaujímavých úloh.

Výber článkov z januárového čísla časopisu Quark

Vysvetlenia šité na mieru

Mnohí ľudia umelej inteligencii nedôverujú a nechcú sa na ňu spoľahnúť. Jedným z dôvodov je, že jej rozhodnutia často nevieme vysvetliť, pretože modely sa správajú ako čierne skrinky.

Rozšírená tvorivosť

Aplikácie umožňujúce generovať umelecké diela pomocou umelej inteligencie sa postupne zdokonaľujú, a keďže sú už prístupné každému, vzbudzujú čoraz väčšiu pozornosť.

Vesmírny výlet do Poľska

Hlavnou výhrou v súťaži Misia Mars 4 bola možnosť experimentu na výskumnej vesmírnej stanici LunAres v Poľsku. Cestu podnikli študenti z bratislavského Gymnázia na Grösslingovej ulici.

Tajomstvá exoplanét

Astronómovia objavili v atmosfére extrasolárnej planéty bárium – dosiaľ najťažší chemický prvok, ktorý bol týmto spôsobom objavený. Nečakaný objav prináša množstvo otázok týkajúcich sa vlastností takýchto exotických atmosfér.

Lietajúce skvosty

Mnohé druhy vtákov u nás zaujmú krásnym spevom, zvláštnym spôsobom života, ale predovšetkým svojím pestrým zafarbením. Niektoré z nich môžeme pozorovať aj v januári.

Pri jazvečích dierach

Jazveca si nemôžeme zameniť so žiadnym iným živočíchom. Je to nočná šelma s bielymi pruhmi na hlave, ktorá niekedy počas oteplenia prerušuje zimný spánok a vychádza z brlohu.

Elektrina z orbity

Jednu z najväčších prekážok lepšieho využívania slnečnej energie na výrobu elektriny pozná každý: Slnko na Zemi v noci nesvieti. Existuje však miesto, kde Slnko svieti stále – obežná dráha.

Okná do vtáčej ríše

Pozorovateľne vtákov odrážajú moderný záujem o prírodu, ktorý sa zrodil na prelome 19. a 20. storočia. Tvorcom zdanlivo neposkytujú veľa príležitostí zaskvieť sa, no ich hodnota je v kontexte.

Stigmatizácia konšpiračného teoretika

Pojem konšpiračná teória (v laickej spoločnosti je častejšie používaná skrátená, hoci nesprávna, verzia konšpirácia) používame v bežnom dialógu pomerne často, pričom si často ani neuvedomujeme, že nesprávne.

Pod tlakom

Ponorka, ryba, karteziánsky potápač – raz klesajú ku dnu, inokedy stúpajú nahor. Čo určuje ich pohyb?

Ochranca kuchyne

Laboratórne digestory patria k najdôležitejšiemu bezpečnostnému vybaveniu laboratórií. Pri kuchynských digestoroch o život určite nejde, rozhodne však nie sú zbytočným luxusom.

O farebných uzloch

Britský matematik, fyzik a inžinier William Thompson lord Kelvin dostal v 19. storočí nápad, že rozmanitosť mikrosveta by sa dala elegantne vysvetliť, keby sme predpokladali, že atómy zodpovedajú uzlom v éteri (látke, o ktorej sa vtedy predpokladalo, že je všadeprítomná).

Úspešná bioochrana

Vedci Michal Lalík a Juraj Galko z Národného lesníckeho centra Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene a z Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici Andrej Kunca prišli na inovátorský spôsob biologickej ochrany sadeníc pred škodlivým hmyzom.

Voda na úsvite Marsu

Hojnosť vody na súčasnej červenej planéte v ére pred vznikom Zeme, vďaka ktorej zrejme Mars modrým sfarbením pripomínal našu planétu, mohla mať biologický potenciál.

Počuje ma niekto?

Začiatok informačného veku nevdojak ohlásil rodák z Tajova Jozef Murgaš. Práve jeho hlas sa ako prvý zreteľne a na veľkú vzdialenosť ozval na rádiových vlnách.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 2. januára 2023, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo svojej schránke.

(JM)

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky