Program FVF 2019

PONDELOK 27. 5. 2019

Téma: CHÉMIA

  • 9.00 hod. 

Dokumentárny film: ĽUDIA A DEJINY – MENDELEJEV. (Slovensko, 1974, 4 min.)

Dokumentárny film: PÍSMENÁ, KTORÉ TVORIA SVET. Nekonečný príbeh chemických prvkov.  (Slovensko, 2019, 30 min.)

Diskusia k téme – hostia:

doc. Ing. Ján Reguli, CSc. – Katedra chémie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Mgr. Martin Venhart, PhD. – Oddelenie jadrovej fyziky, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

(predpokladaný čas trvania  programu: 9:00 hod. – 10:30 hod.)  

  • 17.00 hod.

Dokumentárny film: ĽUDIA A DEJINY – MENDELEJEV. (Slovensko,1974, 4 min.)

Dokumentárny film: PÍSMENÁ, KTORÉ TVORIA SVET. Nekonečný príbeh chemických prvkov. (Slovensko, 2019, 30 min.)

Diskusia k téme – hostia:

doc. Ing. Ján Reguli, CSc. – Katedra chémie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Mgr. Martin Venhart, PhD. – Oddelenie jadrovej fyziky, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

(predpokladaný čas trvania  programu: 17:00 hod. – 18:30 hod.)

 

UTOROK 28. 5. 2019

Téma: KLIMATOLÓGIA

  • 9.00 hod.

Dokumentárny film: BUDE NÁM HORÚCO? (Slovensko, 2013, 60 min.)

Diskusia k téme – hostia:

Mgr. Jozef Pecho – Oddelenie klimatologickej služby, Slovenský hydrometeorologický ústavu v Bratislave

MUDr. Juraj Mesík – občiansky a ekologický aktivista

(predpokladaný čas trvania programu: 9:00 hod. – 10:30 hod.)

  • 17.00 hod.

Dokumentárny film:  BUDE NÁM HORÚCO? (Slovensko, 2013, 60 min.)

Diskusia k téme – hostia:

Mgr. Jozef Pecho – Oddelenie klimatologickej služby, Slovenský hydrometeorologický ústavu v Bratislave

prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. –  Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

 (predpokladaný čas trvania  programu: 17:00 – 18.30)

Anotácie k filmom