Anotácie k filmom FVF 2019

ĽUDIA A DEJINY – MENDELEJEV (dokumentárny film, Slovensko, 1974, 4 min.)
Miniprofil o slávnom ruskom chemikovi a tvorcovi pôvodnej periodickej tabuľky prvkov – Dmitrijovi Ivanovičovi Mendělejevovi.

 

PÍSMENÁ, KTORÉ TVORIA SVETNekonečný príbeh chemických prvkov (dokumentárny film, Slovensko, 2019, 30 min.)
V dokumentárnom filme sa tvorcovia zaoberajú jedným z najväčších prírodných zákonov – Mendelejevovou periodickou sústavou chemických prvkov, ktorá sa v roku 2019 dožíva 150 rokov. Dokumentárny film tematicky približuje zaujímavosti o pôvode prvkov, mapuje kľúčové historické okamihy vývoja chémie a taktiež objasňuje dôvody hľadania nových chemických prvkov a ich význam pre budúcnosť civilizácie (Slovensko, 2019, 30 min).

 

BUDE NÁM HORÚCO? (dokumentárny film, Slovensko, 2013, 60 min.)
Klimatické zmeny nie sú len svetovou špecialitou, začíname ich pociťovať aj u nás, na Slovensku. Akými zmenami prebieha počasie na našej planéte a aké zmeny nás čakajú? Je globálne otepľovanie skutočnosť, alebo len zlá prognóza? Aké sú aktuálne katastrofické scenáre vývoja klímy vo svete i u nás? Aké zmeny už Slovensko pocítilo a najmä – ako sa s nimi vyrovnávame? Na tieto otázky budú v dokumente odpovedať klimatológovia, vodohospodári, pôdoznalci, zoológovia, biológovia a ďalší vedci a odborníci, ktorým klimatické zmeny zasahujú do práce. Stav klímy na našej planéte nie je však len vecou vedeckých kapacít, svojím malým dielom ju ovplyvňujeme všetci