Chémia hrou (ukážka chemických experimentov)

25. sep. 2018 • Chemické vedy

Chémia hrou (ukážka chemických experimentov)

Chémia predstavuje vedu s presnými pravidlami, ktoré vychádzajú z dobre známych prírodných zákonitostí. Vieme ale spojiť chémiu s hrou? Odpoveď na túto otázku sa dozvieme od mladej chemičky Karin Ikovej a Dávida Richtera z Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET počas Európskej noci výskumníkov 2018. Záujemcov naučia, ako sa dá izolovať DNA z jahôd, spolu s nimi vyrobia sloniu zubnú pastu či Aladinovu zázračnú lampu. 

Karin Iková je študentka Strednej odbornej školy v Hlohovci, v odbore Biotechnológia a farmakológia. Už odmalička sa intenzívne zaoberala rôznymi prírodnými vedami. Najviac ju zaujal vesmír. Na základnej škole sa naučila pracovať s mikroskopom. Táto práca ju veľmi bavila. Jej poznatky z astronómie boli obohatené o praktické znalosti z biológie. Postupne jej záujem o vedu rástol. Doma začala robiť pokusy z fyziky a chémie, keďže preferovala prax pred „nekončiacou teóriou“.

V 9. ročníku základnej školy sa rozhodla, že bude vedkyňou. Všetko sa to začalo prípravou na chemickú olympiádu, ktorá bola zameraná na tri kovy: meď, hliník a železo. O každom prvku sa snažila zistiť čo najviac. Dostala sa aj k článku, kde bola popísaná možná toxicita hliníka. V článku bolo uvedené, že toxicita a presný obsah hliníka v bežných spotrebiteľských výrobkoch nie je úplne preskúmaný. Vtedy si povedala, že ona bude tá, ktorá túto problematiku preskúma a dá viac do povedomia, že hliník sa nachádza v produktoch bežnej spotreby a aký je jeho vplyv na organizmus.

Karin sa okrem výskumu venuje skateboardingu, kresleniu, fotografovaniu a tancu. Je tiež vedeckou animátorkou v táboroch, kde sa snažia hravou formou motivovať deti k vede, ukázať im jej čaro, aby si ju vyskúšali i v praxi a nepoznali ju len z učebníc.

Mladá chemička Karin Iková

Mladá chemička Karin Iková

Absolventi Strednej odbornej školy v Hlohovci, odbor Biotechnológia a farmakológia, sú pripravení na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Ovládajú biologické a biochemicko-medicínske deje; zákony zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej chémie a biochémie; chemické procesy, ktoré prebiehajú v živých organizmoch a spôsobujú regulácie týchto procesov; rozbory surovín, výrobkov a ukazovatele životného prostredia; kvalitu biotechnologických alebo farmaceutických výrobkov; suroviny, chemikálie a produkty príslušných výrob, ich vlastností, zloženie, ich uskladnenie a použitie; fyziológiu človeka, zásady zdravého životného štýlu a pôsobenie chémie na človeka; technickú pomoc spojenú s výskumom a vývojom biochemických, farmaceutických a mikrobiologických procesov a zariadení; ako aj využívanie chemických zariadení, prístrojovej, regulačnej a výpočtovej techniky.

Absolventi sa uplatnia v lekárni; v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobkami; v laboratóriách – biochemických, imunologických, mikrobiologických a potravinárskych; vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach; v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu, farmáciu a potravinárstvo.

Prednášku na tému Chémiu hrou, spojenú s ukážkami chemických experimentov, môžete zažiť na Európskej noci výskumníkov 2018 bezprostredne po oficiálnom otvorení festivalu vedy v piatok 28. 9. 2018 o 9.30 hod. v Starej tržnici v Bratislave.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: http://www.nocvyskumnikov.sk/

http://www.soshlohovec.sk/index.php?id=zobraz_clanok&clanok=9

Program Európskej noci výskumníkov 2018 na Slovensku

Zdroj foto: http://www.nocvyskumnikov.sk/program/prednaska/stara-trznica/305.html

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Magnet môže pri určitej teplote stratiť svoje magnetické vlastnosti.
Zistite viac