Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského udelila čestný doktorát rehabilitačnému lekárovi Helmutovi Kernovi

VEDA NA DOSAH

Helmut Kern sa venuje telovýchovnému lekárstvu a rehabilitácii, ako aj výskumu v tejto oblasti a vývoju nových metód rehabilitácie.

Rakúsky rehabilitačný lekár Helmut Kern pri príležitosti udelenia čestného doktorátu Univerzity Komenského v Bratislave. Zdroj: UK v Bratislave

Rakúsky rehabilitačný lekár Helmut Kern pri príležitosti udelenia čestného doktorátu od Univerzity Komenského v Bratislave. Zdroj: UK v Bratislavejuslavba

Univerzita Komenského v Bratislave udelila dnes, t. j. 28. septembra 2022, čestný doktorát rakúskemu rehabilitačnému lekárovi Helmutovi Kernovi, riaditeľovi siedmich inštitútov telovýchovného lekárstva a rehabilitácie v Dolnom Rakúsku a vo Viedni. Ocenenie získal za vývoj a praktickú aplikáciu inovatívnych metód rehabilitácie pohybového ústrojenstva a za spoluprácu s Univerzitou Komenského. Stal sa 124. nositeľom titulu Doctor honoris causa na Univerzite Komenského.

Helmut Kern sa venuje telovýchovnému lekárstvu a rehabilitácii, ako aj výskumu v tejto oblasti a vývoju nových metód rehabilitácie. Pri rehabilitácii uplatňuje progresívne princípy športového tréningu. Vyštudoval medicínu a športovú vedu na Viedenskej univerzite. Dlhodobo sa venuje telovýchovnému lekárstvu a rehabilitácii, ako i výskumu v tejto oblasti a vývoju nových metód rehabilitácie. Má viac ako 7000 citácií a H-index 44.

Pre pacientov s poškodením miechy je elektrostimulácia jediným účinným prostriedkom na zabránenie nezvratných zmien svalstva dolných končatín. Profesor Kern definoval formy a dávkovanie elektrických stimulov, a prispel tak k objasneniu mechanizmov pôsobenia elekrostimulácie u týchto pacientov.

Spoločne s Fakultou telesnej výchovy a športu UK vyvinul viaceré originálne diagnostické a tréningové zariadenia. Spolu vypracovali a overili pohybové programy pre zdravých, ale aj oslabených jedincov. Aktivity tímu profesora Helmuta Kerna a profesora Dušana Hamara z UK vyústili do vybudovania Centra aktívneho starnutia, unikátneho zariadenia na prenos poznatkov do praxe.

„Som hrdý na dlhé roky vedeckej spolupráce a spoločného výskumu v oblasti športových vied, fyzioterapie, fyziatrie a rehabilitácie,“ povedal počas oceňovania profesor Kern o spolupráci s tímom profesora Hamara z Univerzity Komenského.

***

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu. Doposiaľ ho udelila napríklad bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej (2014), generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi (2015), významnému svetovému mikrobiológovi Jánovi Vilčekovi (2014) či 14. dalajlámovi a nositeľovi Nobelovej ceny za mier Tenzinovi Gyatsovi (2000).

TS: Univerzita Komenského
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky