Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový deň bez tabaku: chráňme zdravie aj životné prostredie

VEDA NA DOSAH

Tabakový dym obsahuje až tri druhy skleníkových plynov.

Pľúca ako živý a mŕtvy strom. Zdroj: iStockphoto.com

Pľúca – živý a mŕtvy strom. Zdroj: iStockphoto.com

Svetový deň bez tabaku, ktorý na základe vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripadá na 31. máj, má ľudí odradiť od užívania tabaku v akejkoľvek forme.

WHO sa rozhodla tento rok upriamiť pozornosť najmä na vážne riziká spojené s ohrozením životného prostredia. Heslo kampane pre rok 2022 znie Tabak: hrozba pre naše životné prostredie.

Tabak podľa WHO každoročne zabíja viac ako 8 miliónov ľudí a zároveň ničí naše životné prostredie, čím ďalej poškodzuje ľudské zdravie, a to prostredníctvom pestovania, výroby, distribúcie a spotreby tabakových produktov, ako aj cez vyprodukovaný odpad.

Ohorky predstavujú globálny problém

Každý rok vyrobí tabakový priemysel šesť biliónov cigariet, ktoré celosvetovo skonzumuje jedna miliarda fajčiarov.

Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú dlhodobo všeobecne známe. Iba malá časť fajčiarov si však uvedomuje, že rozhodnutie užívať tabak vplýva škodlivo aj na životné prostredie.

Nejde len o ohromujúci objem odpadu v podobe ohorkov. Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie obmedzených kapacít pôdy a vody, pričom zároveň uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov. Výroba, konzumácia a likvidácia tabakových výrobkov spôsobuje rozsiahle environmentálne problémy.

Čisté životné prostredie je pritom jedným zo základných predpokladov na to, aby ľudia mohli viesť dlhšie, kvalitnejšie a zdravšie životy.

Žaba v jazierku je cigaretový ohorok. Zdroj: iStockphoto.com

Žaba v jazierku žuje cigaretový ohorok. Zdroj: iStockphoto.com

Tabakom trpí pôda, voda aj klíma

Pestovanie tabaku ohrozuje prírodné zdroje Zeme. Tabakový priemysel má škodlivý vplyv vzhľadom na odlesňovanie, negatívne ovplyvňuje zmenu klímy a produkuje enormné a neustále narastajúce množstvo odpadu.

Pestovanie, výroba a používanie tabaku znečisťuje našu vodu, pôdu, pláže a ulice miest chemikáliami, toxickým odpadom, cigaretovými ohorkami vrátane mikroplastov a tiež odpadom z elektronických cigariet. Cigarety obsahujú filtre zložené hlavne z mikroplastov známych ako vlákna z acetátu celulózy. Tabakový dym sa zároveň podieľa na znečisťovaní ovzdušia, keďže obsahuje tri druhy skleníkových plynov – oxid uhličitý, metán a oxidy dusíka.

WHO zároveň uvádza, že pre pestovanie tabaku sa každý rok zničí približne 3,5 milióna hektárov pôdy. Pestovanie tabaku prispieva k odlesňovaniu, a to najmä v rozvojovom svete. Odlesňovanie za účelom vytvárania tabakových plantáží poškodzuje a znehodnocuje pôdu, oslabuje výnosy z pôdy, respektíve schopnosť pôdy podporovať rast akýchkoľvek iných plodín alebo vegetácie. Tabakový dym prispieva k vyššej úrovni znečistenia ovzdušia a obsahuje tri druhy skleníkových plynov.

Každá vyfajčená cigareta alebo použitý tabakový výrobok mrhajú vzácnymi zdrojmi, od ktorých závisí nielen ľudská existencia. WHO prízvukuje: „Prestaňte fajčiť pre svoje zdravie a zdravie našej planéty.“

Užívanie tabaku škodí nielen fajčiarovi, ale aj celému okoliu

Užívanie tabakových a s nimi súvisiacich výrobkov je spojené so značnou sociálnou a ekonomickou záťažou. Fajčenie zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, ochorení dýchacích ciest, rakoviny, cukrovky, hypertenzie a ďalších.

Fajčenie tabaku vo vnútorných priestoroch je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v interiéroch, pretože uvoľňuje do prostredia toxické látky. Tým stúpa aj riziko, že dymu budú vystavení aj nefajčiari, a to vrátane detí, mládeže a chronicky chorých osôb.

Pasívne fajčenie je podľa WHO okrem kardiovaskulárnych a respiračných ochorení každoročne zodpovedné za predčasné úmrtie 1,2 milióna ľudí na celom svete.

Odhadované celkové globálne ekonomické náklady na fajčenie z výdavkov na zdravotnú starostlivosť a straty produktivity predstavujú 1,8 percenta svetového ročného hrubého domáceho produktu (HDP). Približne 40 percent týchto ekonomických nákladov znášajú rozvojové krajiny.

Znak zákazu fajčenia na pozadí zaľudnenej ulice. Zdroj: iStockphoto.com

Znak zákazu fajčenia. Zdroj: iStockphoto.com

Praktické rady, ako sa zbaviť závislosti

Približne 85 percent fajčiarov trpí silnou závislosťou od nikotínu. Môže trvať aj niekoľko mesiacov či rokov, kým sa jej fajčiar úplne zbaví.

Ako na to? Pomôcť môžu nasledujúce rady:

 1. Nájdite svoj osobný závažný dôvod – základom je nájsť svoj skutočný osobný dôvod, pre ktorý budete chcieť uskutočniť zmenu vo svojom živote. Dôvodov môže byť hneď niekoľko (zlepšenie zdravia, zníženie ekonomických nákladov spojených s výdavkami na fajčenie, zmena postojov – túžba byť lepším vzorom pre svoje okolie).
 2. Zistite si možnosti v súvislosti s odvykaním – je dobré byť pripravený na to, že odvykanie je zložitý proces, pri ktorom sa organizmus bráni nedostatočnému prísunu nikotínu. Okrem rôznych voľnopredajných farmakologických pomôcok (náplasti, žuvačky, spreje a podobne) môže pomôcť psychoterapia či meditácia.
 3. Rozprávajte sa s blízkymi – rodina a okolie môže byť v procese odvykania podpornou zložkou, nebráňte sa rozhovoru s blízkymi o svojom probléme.
 4. Naučte sa relaxovať – odvykanie je dobré začať v období, keď neprežívate zložité životné situácie, ale máte pokojnejší režim. Mnoho fajčiarov tvrdí, že im cigareta pomáha zvládať stresové situácie. Zmeňte tento postoj a namiesto cigarety začnite športovať, chodiť na prechádzky alebo inak relaxovať. Dôležité je nájsť iný spôsob, ktorý vám prinesie uvoľnenie. Pomôcť môže aj relaxačná hudba alebo masáž.
 5. Vyhýbajte sa „spúšťačom“ – mnohí fajčiari za takýto spúšťač považujú napríklad pitie kávy alebo posedenie pri poháriku. Ak ste boli zvyknutí na uvedené rituály, viete ich nahradiť napríklad prechádzkou, cvičením alebo telefonátom priateľom.
 6. Urobte poriadok v domácnosti – ak ste fajčili v interiéri, vyperte záclony, vyčistite koberce. Popolníky nahraďte osviežovačmi vzduchu alebo aromalampami.
 7. Nenechajte sa odradiť neúspechom – pokiaľ na svojej ceste zlyháte a znovu si v slabej chvíľke zapálite, nenechajte sa odradiť. Radšej sa zamyslite, čo vás viedlo k tomu, že ste pocítili nutkanie. Treba sa poučiť z danej situácie a vyhýbať sa negatívnym emóciám zo zlyhania. Skúšať môžete znova a znova.
 8. Začnite sa hýbať – telesná aktivita zlepšuje náladu aj fyzickú kondíciu. Pomáha zmierňovať abstinenčné príznaky. Ak trpíte bez cigariet hladom a zvyšujete svoj kalorický príjem, cvičenie vám pomôže spaľovať nadbytočne prijímané kalórie.

Poradňa na odvykanie od fajčenia

Nie je hanbou vyhľadať odbornú pomoc, ak vám proces odvykania spôsobuje ťažkosti.

Linka pomoci na odvykanie od fajčenia na Slovensku funguje od roku 2016. Ľudia, ktorí majú záujem prestať fajčiť, sa môžu informovať na telefónnom čísle 0908 222 722 o možnostiach poradenstva každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00.

Záujemcom sú k dispozícii aj poradne na odvykanie od fajčenia zriadené pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva organizujú už od pondelka pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku Deň otvorených dverí, ktorý potrvá ešte aj dnes. Odborní pracovníci návštevníkom ponúknu viaceré aktivity, napríklad:

 • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov,
 • spirometria (v poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj prístroj spirometer),
 • zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód,
 • poskytovanie individuálneho poradenstva,
 • poskytovanie informácií o možnostiach návštevy špecializovanej poradne na odvykanie od fajčenia pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

„Pandémia ochorenia COVID-19 neumožňovala v posledných dvoch rokoch poskytovanie týchto služieb v plnom rozsahu, aktuálne je však možnosť kontaktovať poradne neobmedzená,” priblížila Mgr. Timea Záluszká z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.

Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania, naši odborní pracovníci uskutočňujú aj vyšetrenia smokerlyzerom či spirometriu.

Kontakty na poradne zdravia: Poradne zdravia (uvzsr.sk).

 

Zdroje: TS UVZSR, UVZSR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky