Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Spánkové poruchy dýchania

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Dobrý spánok je dosiahnuteľný sen. To je slogan tohtoročného Svetového dňa spánku (World Sleep Day – 18. marca 2016), ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o spánkových poruchách a ich dopade na spoločnosť.

Problémy so spánkom predstavujú globálnu epidémiu, ktorá ohrozuje zdravie a kvalitu života až u 45 % svetovej populácie. Keďže v spánku strávime až tretinu života, má zásadný vplyv na naše zdravie a celkovú pohodu. Spánkové poruchy trápia aj Slovákov. „Častým problémom v našej populácii sú poruchy zaspávania a prebúdzanie zo spánku. Častý a veľmi častý výskyt udáva 45 % žien a 35 % mužov. Pomerne často udávanými problémami sú aj ranná únava, denná spavosť a nechcený denný spánok, ktoré sú prítomné až u takmer tretiny populácie,“ hovorí doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD., zo Spánkového laboratória Kliniky pneumológie a ftizeológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Vážnym problémom sú spánkové poruchy dýchania. Ich výskum zaznamenal celosvetovo najväčší rozmach počas posledných 40 rokov. Táto problematika je veľmi závažná  epidemiologicky, ekonomicky aj spoločensky. „Odhaduje sa, že týmto typom poruchy trpia 4 – 8 % dospelých mužov, u žien je prevalencia zhruba polovičná. V roku 2003 naše pracovisko realizovalo epidemiologickú štúdiu, na základe ktorej možno predpokladať, že na Slovensku je cca 79 000 osôb trpiacich klinicky významnými spánkovými poruchami dýchania,“ upozorňuje doc. Vyšehradský z Univerzity Komenského.

Ťažké formy spánkových porúch dýchania predstavujú pre postihnutých vysoké riziko závažných kardiovaskulárnych, endokrinologických a neuropsychických následkov. Ak totiž nie sú liečené, významne zvyšujú pravdepodobnosť vysokého krvného tlaku, cievnych mozgových príhod, srdcového infarktu, porúch rytmu srdca. Zhoršujú pamäťové a intelektové schopnosti, u mužov potenciu, prispievajú k rozvoju obezity a cukrovky a k mnohým ďalším problémom.

Prechodnú poruchu spánku zažije pravdepodobne v priebehu svojho života každý človek. Ak však problémy so zaspávaním či predčasným prebúdzaním alebo iné poruchy spánku pretrvávajú bez zjavnej vonkajšej príčiny (hluk, svetlo, stres) viac ako týždeň, je vhodné navštíviť odborníka. „Problematikou spánku sa zaoberajú najmä psychiatri, prípadne neurológovia. Osobitnou kapitolou sú spomínané spánkové poruchy dýchania, na ich prítomnosť upozorní predovšetkým hlučné chrápanie, prerušované výpadkami chrápania  aj dýchania, trvajúcimi viac ako 10 sekúnd. Obvykle je prítomná aj nadmerná denná ospalosť, nechcené zaspávanie pri bežných činnostiach. Ak sa objavia takéto ťažkosti, žiadajte svojho praktického lekára, aby Vás poslal na vyšetrenie do spánkového laboratória,“ odporúča doc. Vyšehradský.

Riešenie problémov so spánkom málokedy býva jednoduché a rýchle. Zvyčajne je to beh na dlhé trate, ktorý si vyžaduje vysokú odbornú erudíciu ošetrujúceho lekára, ale aj priamu angažovanosť pacienta a jeho aktívnu účasť na riešení problému. „Napriek tomu však môžeme súhlasiť s tým, že dobrý spánok je sen dosiahnuteľný pre všetkých,“ uzatvára doc. Vyšehradský zo Spánkového laboratória JLF UK.

 

Autor: PhDr. Andrea Földváryová, vzťahy s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Foto: UK v Bratislave

Uverejila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky