Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Seriál o lete: Chráňte sa pred prehriatím

VEDA NA DOSAH

V poslednej časti série radí vedúca odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR Milada Eštóková.

Ochladzovanie ventilátorom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

V letných mesiacoch bývame čoraz viac vystavení stupňujúcim sa horúčavám. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) preto prináša niekoľko odporúčaní, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tom, čo robiť, aby ste udržiavali telesnú teplotu na zdravých hodnotách a predišli prehriatiu či prechladnutiu. V poslednej časti seriálu o lete radí vedúca odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR Milada Eštóková.

V interiéri udržujte teplotu nižšiu ako 32 stupňov Celzia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča udržiavať počas dňa v interiéri teplotu nižšiu ako 32 stupňov Celzia. V noci by izbová teplota nemala prekročiť 24 stupňov Celzia. Regulácia teploty je obzvlášť dôležitá v prítomnosti detí, seniorov nad 65 rokov a chronicky chorých.

Dôležité je tienenie

Domovy a pracoviská zabezpečte pred prehrievaním, napríklad pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná tienením žalúziami alebo roletami.

Odpojte čo najviac elektrických zariadení, ktorých používanie nie je v danom čase nevyhnutné. Zo zariadení totiž môže sálať teplo, a tak môže dochádzať k zohrievaniu vzduchu v interiéri. Ak je to možné, vypnite umelé osvetlenie v domácnosti alebo na pracovisku.

Vetrajte

Najvhodnejším a najprirodzenejším spôsobom na zvýšenie prúdenia vzduchu v izbe je vetranie. Odporúčame vetrať priestory v nočných alebo v skorých ranných hodinách. Počas dňa neotvárajte okno, pokiaľ to nie je potrebné.

Ventilátor nesmerujte do tváre

Ak sa rozhodnete používať ventilátory, treba ich umiestniť tak, aby nefúkali do tvárí prítomných osôb. Prúd vzduchu smerujúci priamo do tváre môže spôsobiť zápal očí, uší, dutín, bolesti zubov a ďalšie zdravotné problémy. WHO zdôrazňuje, že pri teplotách nad 35 stupňov Celzia nedokážu ventilátory znižovať riziko zdravotných komplikácií v dôsledku horúčav.

Ak sa rozhodnete ochladzovať klimatizáciou

Ak sa rozhodnete používať klimatizáciu, treba v prvom rade pozatvárať v miestnosti všetky dvere a okná. Dbajte tiež na prísny režim čistenia klimatizačnej jednotky podľa pokynov výrobcu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je podľa Milady Eštókovej mimoriadne vhodná aj jej zvýšená dezinfekcia. „Udržujte v čistote klimatizačnú jednotku, filtre a vzduchové prieduchy. Výparník klimatizačnej jednotky dezinfikujte častejšie. Správnou údržbou klimatizácie predchádzate tomu, aby bola zdrojom choroboplodných mikroorganizmov v priestore,“ hovorí hygienička.

Pamätajte, že pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k takzvanému teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť organizmus. Klimatizáciu preto treba nastaviť tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako 5, maximálne 7 stupňov Celzia.

Klimatizácia v aute

Nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy aj v aute, najmä počas dlhších ciest. Klimatizáciu v aute preto regulujte, púšťajte ju len na 10 až 15 minút v rámci jednej hodiny. Prúd chladného vzduchu smerujte tak, aby nefúkal priamo na posádku – najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám. Aj v aute platí ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, dodržte ho aj v najväčších horúčavách. Ak z auta často vystupujete a nastupujete doň, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší.

Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je výbornou živnou pôdou pre rôzne plesne, ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často nepríjemne zapáchajú. Zlikvidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Zdroj: TS ÚVZ SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky