Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Farmaceuti sú ochotní poskytovať očkovanie v lekárňach

VEDA NA DOSAH

Jednou veľkou prekážkou pri potenciálnom zavedení je nedostatok personálu v lekárňach.

Očkovanie seniora. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com.

Farmaceuti majú vysokú dôveru v očkovanie a zároveň sú ochotní poskytovať ho v budúcnosti v lekárňach. Zistenie ukázal prieskum o očkovaní v lekárňach, ktorý zrealizovala Slovenská lekárnická komora uplynulú jeseň.

Na prieskume sa zúčastnilo 457 lekárnikov z celého Slovenska. Cieľom bolo zistiť názory, postoje, vnímané prekážky a potrebné opatrenia v súvislosti so zavedením možnosti odporúčaného očkovania v lekárňach, medzi ktoré patrí napríklad očkovanie proti chrípke, ochoreniu COVID-19, pneumokokom, hepatitíde či kliešťovej encefalitíde.

Očkovanie proti chrípke v lekárňach je pritom dnes už bežné v mnohých iných krajinách.

Mnoho zaujímavých zistení

„Nielen COVID-19, ale aj chrípka patria medzi vysoko infekčné akútne ochorenia, ktorým je možné účinne predchádzať len očkovaním,“ hovorí profesor Miloš Jeseňák z UK, prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS.

„Vítame všetky snahy, ktoré pomôžu zlepšiť dostupnosť očkovania, a lekárne sú v tomto prípade veľmi vhodné zdravotnícke zariadenia.“

Proti covidu bolo v čase prieskumu očkovaných už 85 percent lekárnikov a takmer 96 percent študentov, ktorí vykonávajú povinnú šesťmesačnú lekárenskú prax. Taktiež 47 percent lekárnikov a rovnako aj študentov sa plánovalo dať očkovať, pričom sa nerozlišovalo, či by šlo o prvé alebo ďalšie preočkovanie. Zhruba štvrtina lekárnikov a študentov povedala, že už covid prekonala.

Takmer polovica lekárnikov a takmer dve tretiny študentov súhlasilo s názorom, že zdravotnícki pracovníci, ktorí nemajú limitujúci dôvod, by mali byť očkovaní proti chrípke. Chránia tak seba a svojich pacientov. Podiel bol ešte vyšší v prípade ochorenia COVID-19, pri ktorom bolo za až 76 percent lekárnikov a 94 percent študentov.

„Prieskum priniesol mnoho zaujímavých zistení, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri rozširovaní očkovacej stratégie do verejných lekární, ktoré inicioval SLeK vznikom expertnej platformy Fórum za dostupnejšie očkovanie,“ hovorí PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident SLeK.

„Teší nás, že 59 percent lekárnikov a až 83 percent študentov, a teda budúcich lekárnikov, by súhlasilo so zavedením odporúčaného očkovania v slovenských lekárňach,“ dodáva.

Farmaceutka podávajúca lieky zákazníkovi. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com

Budúca generácia lekárnikov a lekárničiek

Zapojenie študentov do prieskumu bolo prínosné. Zapojili sa nielen do aktívneho oslovenia lekárnikov, ale na začiatku aj oni sami vyplnili dotazník.

„Považovali sme to za zaujímavú vzorku, keďže aktuálne vykonávajú svoju povinnú prax vo verejných lekárňach, a teda už majú určitú skúsenosť s prácou v nich. Navyše ide o študentov, ktorí v krátkej dobe ukončia svoje štúdium a prevažná väčšina začne vykonávať povolanie lekárnika, takže prípadné zavedenie odporúčaného očkovania v lekárňach by sa ich priamo týkalo,“ hodnotí doc. Mináriková z Univerzity Komenského, koordinátorka projektu Advanced Training in Pharmacy Care Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

Prieskum tiež ukázal pozitívne cítenie a vnímanie lekárnikov pri rozširovaní ich kompetencií v duchu modernej lekárenskej starostlivosti, voči ktorej je ústretovo nastavená najmä mladšia generácia.

„Sme hrdí na to, aký postoj majú naši študenti k očkovaniu, a to nielen osobný, ale aj ten profesijný. Je to znakom, že ich vzdelávanie orientujeme správnym smerom a vychovávame odborne, ale aj hodnotovo správne orientovaných budúcich lekárnikov,“ ozrejmuje prof. Ján Klimas, dekan FaF UK v Bratislave.

Akým prekážkam by čelilo očkovanie?

Za dve najväčšie prekážky pri potenciálnom zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach lekárnici považovali nedostatok personálu v lekárňach a jeho pracovnú záťaž a nevyhovujúci priestor lekárne. Za najmenšiu prekážku označili nedostatočnú podporu a ochotu vedenia lekárne.

Finančné ohodnotenie výkonu sa nepovažovalo za prekážku, keďže sa počíta s tým, že pri zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach by bolo automaticky jeho systémovou súčasťou.

Za najdôležitejšie opatrenie pre zavedenie očkovania proti chrípke takmer 86 percent lekárnikov označilo špeciálny kurz alebo školenie pre vakcinačného lekárnika vrátane prvej pomoci. Viac ako 80 percent opýtaných považuje za dôležité aj opatrenia, ako sú možnosť konzultácie s lekárom, riešenie zodpovednosti a rizík pre vakcinačného lekárnika a lekáreň, motivujúce finančné ohodnotenie pre lekáreň a lekárnika a podporná kampaň na propagáciu očkovania v lekárni.

Zdroj: Tlačová správa Univerzity Komenského

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky