Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ochorenie bez ťažkostí – aj vďaka terapií

Monika Tináková

lymfóm spojovky

Anna Marková len pred pár týždňami úspešne ukončila 5. ročník na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Pochádza z Nitry, kde navštevovala gymnázium a základnú umeleckú školu. Študovala hru na klavíri, ktorej venovala väčšinu voľného času a spolu s kresbou je vzťah k tomuto hudobnému nástroju dodnes súčasťou jej záľub.

Od nástupu na vysokú školu venuje Anna Marková takmer každú voľnú chvíľku štúdiu. Myšlienka o medicíne a oftalmológii ju „prepadla“ už na konci základnej školy. Oblasť, ktorej sa začala venovať, ju zaujala vo 4. ročníku štúdia na Lekárskej fakulte pri výbere diplomovej práce. Tento rok jej priniesol úspech v podobe 1. miesta na konferencii Študentskej vedeckej odbornej činnosti vďaka práci s témou ,,Determinujúce faktory výsledkov liečby u pacientov s lymfómovým ochorením v oblasti oka a očnice“. V budúcnosti by sa chcela aj naďalej venovať štúdiu tohto ochorenia, a preto sme sa jej opýtali, prečo sa rozhodla vydať na cestu pomoci pacientom, ktorých zasiahla choroba práve na orgánoch nášho ostrého videnia.

M. HUCÁKOVÁ: V práci pomenúvaš zriedkavo sa vyskytujúce ochorenie. Popíš ho. Prečo má stúpajúci výskyt?

A. MARKOVÁ: Lymfóm, ktorý sa vyskytuje v okolí očnice (orbity), je zriedkavý malígny nádor, ktorý lekári len ťažko diagnostikujú, a to aj z toho dôvodu, že v mnohých prípadoch sa naň nemyslí. Badateľne stúpajúci výskyt môže mať súvis aj so zlepšením diagnostického prístupu lekárov. Prvé príznaky, ktoré udávajú pacienti, bývajú nešpecifické (začervenané, suché oko…), a preto je dôležité myslieť na lymfóm i v prípade častej diagnózy ,,červeného oka“, najmä ak nereaguje na liečbu. Správne vyhodnotenie príznakov – to je dôležitý krok k určeniu správnej diagnózy a stanoveniu liečby. V danej oblasti lymfóm vzniká obyčajne na základe chronického zápalového procesu, ktorý môže mať infekčný alebo autoimunitný charakter, čiže sa jedná o pozápalové zmeny tkaniva.

Anna MarkováM. H.: Je toto ochorenie liečiteľné? Vo výskume si sa dostala k pacientovi, ktorý už niekoľko rokov žije s ochorením bez komplikácií.

A. MARKOVÁ: Áno, ochorenie je liečiteľné, a  existuje na to niekoľko liečebných postupov. Počas výskumu sa dokázalo, že pacienti môžu s ochorením prežiť vďaka terapií mnoho rokov aj bez ťažkostí. Príkladom z nášho súboru je pacient, u ktorého v závere roka 2016 uplynulo už 14 rokov od prvého zdiagnostikovania lymfómu. Konkrétne v tomto prípade išlo o primárne vzniknutý mimouzlinový lymfóm v okolí očnice folikulárneho podtypu. Už v minulosti sa tento pacient úspešne liečil chemoterapiou a rádioterapiou v roku 2002. V roku 2015 bola na rovnakom mieste pozorovaná lézia považovaná za znovuvzplanutie (recidívu) predošlého ochorenia. Popisované ťažkosti boli svrbenie oka trvajúce cca mesiac a ,,hrčky na oku“. CT preukázalo nádorovú masu v oblasti dolnej mihalnice, ktoré sa tiahlo do vnútra očnice. Následne vykonali lekári orbitotómiu spojenú s diagnostickou biopsiou tkaniva. Liečba pozostávala z lokálnej rádioterapie na oblasť očnice. Po liečbe sa už pacient nesťažoval na žiadne ťažkosti.

M. H.: Na čo si sa v projekte zamerala a aké sú výsledky tvojho výskumu?

A. MARKOVÁ: Projekt riešil možnosti terapie, následné výsledky a prípadné nežiaduce účinky, ktoré priniesla liečba. Vyhodnotili sme zastúpenie použitých foriem liečby, pričom v 61,3 % tvorila systémová (celková) liečba a 38,7 % samostatná lokálna chirurgická liečba. Voľba liečebnej metódy závisí od nádoru a štádia ochorenia. Po chirurgickom zákroku do spojovky pacienti popisovali ťah v oblasti stehov. Po orbitotómii sme zaznamenali pokles horného viečka a dvojité videnie. Zraková ostrosť u pacientov pred operáciou (excízia, orbitotómia) a po operácii pri prvej kontrole sa nezmenila. Nežiaduce účinky rádioterapie akútneho charakteru boli v 1 prípade. Recidívy sa vyskytli u 5 pacientov, čo predstavuje 16 % pozorovaných. Zo súboru pacientov sa u dvoch pozorovala iná malignita ako lymfóm.

M. H.: Ako raz tvoje zistenia pomôžu pacientom?

A. MARKOVÁ: Najdôležitejšie je včas zachytiť ochorenie, aby sa ďalej nerozvíjalo a pacient nemusel byť príliš zaťažený liečbou. Snahou je minimalizácia recidív nielen účinnou liečbou ochorenia, ale i pravidelnými kontrolami.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Anny Markovej

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky