Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Molekulárna biomedicína – Fágová terapia

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Fágová terapia využíva bakteriofágy na boj proti patogénnym mikroorganizmov. Tento nápad sa prvýkrát objavil už na začiatku 20. storočia, ale objav a výroba účinných antibiotík v 40. rokoch ho odsunula do zabudnutia. V súčasnej dobe, keď neustále narastá množstvo baktérii odolných na dostupné antibiotiká, fágová terapia sa opäť stáva predmetom záujmu mnohých výskumných tímov. Vývoj nových antibiotík je zdĺhavý a finančne náročný proces. Navyše, antibiotiká sú častokrát predpisované úplne zbytočne (aj pri vírusových ochoreniach, kedy sú neúčinné), zároveň pacienti často nedodržiavajú dávku daného liečiva, alebo keď sa ich stav zlepší, liečbu predčasne ukončia. To často vedie ku vzniku odolnejších baktérií a teda k nižšej účinnsti antibiotickej liečby.

Preto je potrebné orientovať sa na iné možnosti liečby baktériálnych infekcií. Jednu z alternatív predstavujú práve bakteriálne vírusy – bakteriofágy. Tvoria samostatnú skupinu vírusov, ktoré majú schopnosť infikovať a usmrtiť výlučne bakteriálne bunky. Výhodou fágovej terapie je, že terapeutické fágy cielene zabíjajú len patogénne baktérie bez porušenia rovnováhy v sprievodnej (črevnej) mikroflóre, čo býva častým negatívnym sprievodným javom pri antibiotickej liečbe. Fágy sa množia len v prítomnosti vhodnej baktérie, po jej zničení sa postupe z prostredia vyriedia. Jedna dávka takejto liečby by tým pádom mala byť postačujúca. Samozrejme, baktérie sú schopné získať odolnosť aj voči fágom. Avšak takáto rezistencia často vedie k zníženiu virulencie (infekčnosti) danej baktérie.  Na druhej strane aj bakteriofágy sa vyvíjajú a sú schopné odpovedať na vznik fág-odolných baktérií. Zaujímavosťou je, že doteraz nebol popísaný prípad alergickej reakcie po podaní fágovej terapie, preto by mohla byť alternatívou aj pre pacientov, ktorí sú alergickí na určité antibiotiká. Veľkou výhodou je, že bakteriofágy sa nachádzádzajú všade okolo nás, čo pokytuje obrovský rezervoár pre hľadanie nových druhov fágov s potenciálnymi terapeutickými aplikáciami. Možno ich izolovať z rôznych prostredí, ako napríklad z vody, vzduchu, pôdy, povrchu rastlín a živočíchov.

Na našom ústave sme v spolupráci s Katedrou molekulárnej biológie PRIF UK v Bratislave, overili účinnosť fágovej terapie pri infekciách močových ciest. Špecifický kokteil fágov úspešne znížil množstvo baktérií v močovom trakte. Hoci do dnešného dňa nebola uskutočnená veľká klinická štúdia, v štádiu predklinických testov sú viaceré fágové prípravky na liečbu veľkého množstva bakteriálnych infekcií, ako napríklad chronické rany, zápal stredného ucha, akné a iné.

 

Viac sa dozviete v priloženom videozázname z prednášky RNDr. Ľubomíry Tóthovej, PhD., ktorá odznela na podujatí Streda s molekulárnou biomedicínou v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.

© CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2015

 

Autor: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

Ilustračné foto: www.pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky