Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vplyv pohybovej intervencie a karnozínu v prípade seniorov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /pohyb/; zdroj: Pixabay.com

Skúmanie vplyvu kombinovaného silovo-aeróbneho tréningu a výživového doplnku  karnozínu, ktorý pôsobí ako antioxidant, na seniorov s rannými štádiami neurodegeneratívnych ochorení ako sú napríklad Alzheimerová a Parkinsonová choroba, je hlavným cieľom projektu Vplyv pohybovej intervencie a karnozínu na cirkulujúce a svalové miRNA a myokíny. Jeho autorkou je M.Sc. Ľudmila Oreská z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

„Ide o double-blind štúdiu, kde seniori cvičia po dobu 12 týždňov a zároveň užívajú karnozín, resp. placebo. Ich výsledky sú porovnávané s kontrolnou skupinou. Sledované sú predovšetkým zmeny vo fyzickej kondícii pacientov, ako aj zmeny spektra miRNA a myokínov v kostrovom svalstve,“ vysvetľuje M.Sc. Ľudmila Oreská. MiRNA a myokíny sa vo všeobecnosti podieľajú na regulácii vnútornej homeostázy, ovplyvňovaní kognitívnych funkcií, neuroplasticite mozgu a mnohých iných dôležitých funkciách v ľudskom tele.

Na projekt Vplyv pohybovej intervencie a karnozínu na cirkulujúce a svalové miRNA a myokíny bol udelený grant v rámci grantovej schémy UK.

*********************************************

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje Granty UK už 22 rokov. Zo 419 podaných projektov doktorandov podporila univerzita 253. Vedecké, pedagogické a umelecké projekty doktorandov do 30 rokov si rozdelilo sumu 243 340,00 eur. Každý projekt získal v priemere sumu 960,00 eur. Najviac podaných i podporených projektov pochádza tradične z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá predložila 144 žiadostí o grant, z nich uspelo 88. Jesseniova lekárska fakulta UK predložila 61 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 37. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bolo podporených 40 z 59 podaných projektov.

 

Odborný garant textu: M.Sc. Ľudmila Oreská z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky