Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci zisťovali, ako súvisí mikrobióm semena s mužskou neplodnosťou

VEDA NA DOSAH

Výskumníci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles sa domnievajú, že určité druhy baktérií môžu mať negatívny vplyv na pohyblivosť spermií.

Vedec v laboratóriu, výskum spermií

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Podľa vedcov z Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) by okrem genetických a anatomických príčin a environmentálnych faktorov mohol pri mužskej neplodnosti zohrávať úlohu aj mikrobióm semena.

V tele človeka sa nachádza desaťnásobne viac mikroorganizmov než ľudských buniek. Na každý štvorcový centimeter pokožky pripadá vyše 500 druhov baktérií. Existujú mnohé štúdie, ktoré sa zameriavajú na vplyv mikrobiómu na rôzne ochorenia a zdravotné ťažkosti. Tieto výskumy sa nedávno rozšírili o výskum mikrobiómu semena v kontexte mužskej neplodnosti.

Vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles analyzovali vzorky semena mužov, aby zistili, čo by mohlo ovplyvňovať kvalitu spermií. O výsledkoch informujú v časopise Scientific Reports.

Na účely výskumu vedci pomocou spermanalyzátora a mikroskopie analyzovali vzorky 73 mužov, ktorí pôvodne plánovali vyšetrenie v súvislosti s plodnosťou alebo z dôvodu plánovanej vazektómie. Z poskytnutých vzoriek zisťovali pohyblivosť spermií a zloženie mikrobiómu semena. Udávajú parametre ako objem spermií, pH, koncentráciu, pohyblivosť a striktnú morfológiu. Celkový počet pohyblivých spermií sa vypočítal vynásobením celkovej koncentrácie, pohyblivosti a objemu. Vo vzorkách 46 mužov bola pohyblivosť spermií normálna, vzorky 27 mužov obsahovali menej pohyblivé spermie.

Problematický laktobacil

Analýza vzoriek preukázala v semene mužov prítomnosť viacerých druhov baktérií. „V súlade s predchádzajúcimi štúdiami naše výsledky ukazujú, že v spermiách sa nachádza rôznorodý, ale do značnej miery konzistentný mikrobióm. Najpočetnejšie zastúpenými mikroorganizmami boli baktérie Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium tuberculostearicum a Lactobacillus iners,“ uvádza vedecký tím vo svojej štúdii.

Pri zohľadnení objemu, koncentrácie a pohyblivosti vzoriek identifikovali vedci ako najsilnejší rozlišovací znak medzi mužmi s normálnymi a abnormálnymi parametrami baktériu Lactobacillus iners. Táto bola často zastúpená vo vzorkách mužov s menej pohyblivými baktériami.

Podľa odborníkov existuje možnosť, že zvýšená koncentrácia laktobacilov v sekréte mužského semena môže znižovať plodnosť. Baktéria Lactobacillus iners produkuje okrem iného aj kyselinu L-mliečnu, ktorá môže lokálne viesť k tvorbe prostredia podporujúceho zápal, ktorý môže mať negatívny vplyv na kvalitu spermií. Prítomnosť baktérie Lactobacillus iners vo vzorkách s menej pohyblivými spermiami by podľa vedcov mohla vysvetľovať ich zníženú pohyblivosť.

Súčasť vaginálnej flóry žien

Lactobacillus iners je i prirodzenou súčasťou vaginálnej flóry žien. Zodpovedá za tvorbu kyslého prostredia a udržiavanie hodnôt pH v rozmedzí od 3,8 až do 4,5. Ak sa množstvo laktobacilov zníži, zvýši sa hodnota pH, a tým sa zvýši riziko bakteriálnych vaginóz a iných infekcií.

V prípade premnoženia laktobacilov zasa existuje podozrenie, že majú negatívny vplyv na ženskú plodnosť. V štúdii, ktorá zahŕňala 25 párov podstupujúcich asistovanú reprodukciu, výskumníci prišli na to, že zvýšený výskyt baktérie Lactobacillus iners vo vaginálnom prostredí žien bol spojený s neplodnosťou. Štúdia vedcov z Kalifornskej univerzity v Los Angeles je prvá, ktorá skúma vzťah medzi baktériou Lactobacillus iners a mužskou plodnosťou.

Ďalšie potenciálne škodlivé baktérie

Analýza mikrobiómu semena odhalila aj ďalšie baktérie, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu spermií. Vzorky mužov s menej pohyblivými spermiami častejšie obsahovali tiež baktérie Pseudomonas fluorescens a Pseudomanas stutzeri, menej baktériu Pseudomanas putida.

Súvislosť medzi prítomnosťou baktérií Pseudomonas a nekvalitnými spermiami už boli predmetom viacerých výskumov. Niektoré štúdie, naopak, naznačujú pozitívny vzťah medzi rodom Pseudomonas a celkovým počtom pohyblivých spermií. Podľa vedcov môžu byť tieto protichodné výsledky spôsobené tým, že rôzne druhy baktérií Pseudomonas ovplyvňujú plodnosť rôznym spôsobom, či už pozitívne, alebo negatívne.

„V súvislosti s mikrobiómom a jeho prepojením na mužskú neplodnosť je stále čo skúmať,“ uviedol Vadim Osadchiy, hlavný autor štúdie, v tlačovej správe UCLA. „Náš výskum je v súlade so zisteniami menších štúdií a pripraví pôdu pre budúce súhrnnejšie výskumy, ktorých cieľom je odhaliť komplexný vzťah medzi mikrobiómom spermií a plodnosťou,“ povedal docent na Katedre urológie UCLA.

Zdroj: UCLA Health, Spektrum.de, Scientific Reports

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky