Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Takmer všetci pacienti s rakovinou semenníkov sa môžu vyliečiť, hovorí Michal Chovanec

VEDA NA DOSAH

Docent z Univerzity Komenského v Bratislave je uznávaným odborníkom v oblasti onkológie nádorov semenníkov.

Michal Chovanec z Lekárskej fakulty UK. Foto: Tomáš Madeja, UK

Michal Chovanec z Lekárskej fakulty UK. Autor: Tomáš Madeja, UK

Rakovina semenníkov je jediným typom rakoviny, pri ktorom je možné vyliečiť až 95 percent pacientov. Využíva sa na to chemoterapia a špecializovaná chirurgická liečba aj pre tých, ktorí už majú vzdialené orgánové metastázy.

Nádory semenníkov predstavujú u mladých mužov najčastejšiu rakovinu a neliečený nádor je smrteľný. Tejto oblasti výskumu sa aj v medzinárodnej spolupráci venuje Michal Chovanec z Univerzity Komenského v Bratislave. Nedávno mu ako hlavnému autorovi vyšiel pozvaný článok v jednom z najprestížnejších medicínskych časopisov British Medical Journal – BMJ.

Slovenskí vedci sú v zahraničí uznávaní

Publikácia sumarizuje najdôležitejšie a najnovšie pokroky medicíny v slovenskom i medzinárodnom prostredí v oblasti nádorov semenníkov. Náš tím slovenských lekárov a vedcov je vo svete uznávaný, pravidelne spolupracuje v rámci medzinárodných expertných skupín a publikuje svoje objavy v časopisoch a na konferenciách.

Naši odborníci z Lekárskej fakulty UK významne prispeli k poznaniu biomarkerov na presnejšie určenie prognózy tohto ochorenia. Podarilo sa im zistiť, aký vplyv na ochorenie má imunitný systém a že poruchy v oprave DNA v nádore a takzvané nádorové kmeňové bunky spôsobujú rezistenciu na chemoterapiu. To pomohlo lepšie identifikovať pacientov s veľmi dobrou alebo veľmi zlou prognózou a viedlo k uskutočneniu niekoľkých originálnych klinických štúdií s inovatívnymi liekmi.

Naši odborníci tiež prispeli k zisteniu niekoľkých typov neskorých následkov liečby u vyliečených pacientov a začínajú odhaľovať mechanizmy takejto toxicity aj na molekulárnej úrovni. Ukazuje sa, že dôležitú úlohu okrem iného môže zohrávať narušenie črevného mikrobiómu počas liečby, čo dáva predpoklad pre ďalšie štúdie do budúcnosti.

Cisplatina zachránila mnohé životy

Liečbou nádorov semenníkov sa systematicky zaoberajú lekári a výskumníci už od polovice 60. rokov 20. storočia. Najdôležitejším krokom k vyliečeniu rakoviny semenníkov bolo objavenie protinádorového efektu cisplatiny a jej následné použitie v kombinácii s ďalšími chemoterapeutikami u pacientov vo vtedy nevyliečiteľnom štádiu ochorenia. Liečebné režimy s cisplatinou boli úspešne rozšírené do celého sveta.

„Za dnešnou podobou úspešnej liečby rakoviny semenníkov stojí zdokonaľovanie liečebných postupov pri chemoterapii a vylepšovanie operačných techník pri odstraňovaní zostatkových metastáz v zložitých anatomických pomeroch brušnej dutiny, pľúc, pečene, mozgu či kostí,“ vysvetľuje Michal Chovanec z II. onkologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a NOÚ.

Doktor ukazujúci výsledky pacientke s rakovinou. Zdroj: iStockphoto.com

Doktor ukazuje výsledky pacientke s rakovinou. Zdroj: iStockphoto.com

Rovnako dôležité sú inovatívne metódy diagnostiky zobrazovacími vyšetreniami, ako je počítačová tomografia alebo magnetická rezonancia, ale aj objavy nových molekulárnych markerov. Tie pomáhajú lepšie pochopiť biologickú podstatu tohto ochorenia a hľadať inovatívne lieky pre malú skupinu pacientov, u ktorých zlyhala záchranná chemoterapia a na svoje ochorenie zomierajú.

Časopis British Medical Journal, kde štúdia vyšla, je nielen svetovou špičkou v medicíne, ale tiež jedným z najstarších časopisov v tejto oblasti. „Je pre mňa nesmiernou cťou poskytnúť odborný pohľad na dnešnú onkológiu v oblasti nádorov semenníkov. Verím, že takéto podnety povedú k šíreniu a prehlbovaniu nášho zápalu pre medicínu a k objavovaniu lepšej a bezpečnejšej liečby pre našich pacientov nielen s rakovinou semenníkov,“ hovorí hlavný autor Michal Chovanec z UK.

Zdroj: TS UK v Bratislave

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky