Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Košický kurz regionálnej anestézie a historicky prvý Medzinárodný česko-slovenský kongres regionálnej anestézie v Košiciach

VEDA NA DOSAH

Medzinárodný česko-slovenský kongres regionálnej anestézie v Košiciach

Trendom vo vyspelých krajinách je realizovať čo najviac jednodňových neinvazívnych operácií a znižovať používanie liečív na tlmenie bolesti na čo najnižšiu možnú úroveň.Týmto smerom sa chcú uberať aj slovenskí anestéziológovia a napomáhajú im pritom edukačné aktivity, ako je práve spomínaný Košický kurz regionálnej anestézie.

Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnil v septembri v poradí už jedenásty Košický kurz regionálnej anestézie, ktorý zorganizovala I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny spoločne s Ústavom anatómie UPJŠ LF za účasti špičkových európskych odborníkov v regionálnej anestézii.

Následne sa konal prvý Medzinárodný česko-slovenský kongres pripravený v spolupráci s Európskou spoločnosťou regionálnej anestézie (ESRA). Tejto oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny nebolo u nás dosiaľ venované žiadne podujatie takéhoto významu – jednalo sa o historicky prvý a zároveň „inauguračný“ kongres venovaný regionálnej anestézii pod hlavičkou ESRA, ktorej členom sa Slovensko stalo iba minulý rok.

Účastnici kongresu

Hlavným organizátorom kongresu bol prezident Slovenskej asociácie regionálnej anestézie a bývalý pracovník I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC, pôsobiaci v súčasnosti v Severnom Írsku. „Ešte ako pracovník I. KAIM som sa dostal do kontaktu s veľkým množstvom nových liečebných metód, keďže jej prednosta docent Firment mal vždy víziu prinášať na kliniku nové myšlienky a postupy. I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP preto bola, a dodnes je, jedným z najpokrokovejších pracovísk v SR a medzičasom sa stala lídrom v ďalšom vzdelávaní lekárov pôsobiacich v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,“ hovorí Peter Merjavý, ktorý k tomu osobne prispieva nemalou mierou svojou významnou spoluprácou na vzdelávacích podujatiach organizovaných I. KAIM, ako je Košický kurz regionálnej anestézie či Medzinárodný airway workshop pre anestéziológov a intenzivistov zameraný na výučbu a nácvik zvládania sťaženej intubácie.

Téma kurzu

Košický kurz regionálnej anestézie

Ústrednou témou kurzu regionálnej anestézie boli periférne nervové bloky a umŕtvenie trupu a končatín bez použitia celkovej anestézie a jeho súčasťou boli prednášky i praktické nácviky na modeloch ľudských tiel a kadáveroch v pitevni na Anatomickom ústave UPJŠ LF na Šrobárovej ulici. Lektormi boli okrem Petra Merjavého viacerí špičkoví odborníci s praktickými zahraničnými skúsenosťami. Workshop pozostával z veľkej časti praktických nácvikov významu jednotlivých anatomických štruktúr pre vykonávanie úspešných a bezpečných postupov v regionálnej anestézii. Pripravených bolo päť stanovísk s minimálne dvoma lektormi, na ktorých sa striedalo po šesť školiacich sa lekárov. Ich počet bol obmedzený tak, aby boli tréningy naozaj intenzívne a každý účastník sa dostal nielen k praktickému nácviku, ale aby bol aj dostatok času na diskusiu s domácimi i zahraničnými lektormi. Tými boli okrem anestéziológov aj pracovníci Ústavu anatómie UPJŠ LF pripravení v prípade nejasností lekárom z praxe dokonale ozrejmiť anatomické štruktúry. Najnáročnejší bol ranný blok venovaný blokádam hornej končatiny, ktoré sú pomerne náročné a pritom sa často realizujú v klinickej praxi, predovšetkým v ortopédii, traumatológii a cievnej chirurgii.

Košický kurz regionálnej anestézie

„Úlohou anestéziológa je tlmiť pacientovu bolesť pri rôznych chirurgických výkonoch, čo je možné realizovať jednak liekmi – analgéziou, a tiež blokádou určitých nervov. Najväčší prínos regionálnej anestézie je minimalizovanie následkov použitia opioidov pri celkovej anestézii, ktoré majú nielen krátky účinok, ale aj veľa nežiaducich účinkov zaťažujúcich pacienta – napríklad zvracanie, svrbenie, zástavu moču a podobne. Regionálna anestézia nielenže v mnohých prípadoch nahrádza použitie morfínu, ale tiež lepšie tlmí pooperačnú bolesť, pričom dnes dokážeme zabezpečiť umŕtvenie istej časti tela aj na dvadsať hodín, takže výhody pre pacienta sú nesporné. Regionálna anestézia sa pritom dá využiť nielen na ‚umŕtvenie‘ (anestéziu) horných a dolných končatín, ale aj na blokády na hrudníku a v brušnej oblasti. Má teda naozaj široké uplatnenie,“vysvetľuje MUDr. Peter Merjavý, podľa ktorého je vo vyspelých krajinách trend realizovať čo najviac jednodňových operácií a znižovať používanie opioidov na tlmenie bolesti na čo najnižšiu možnú úroveň, čomu napomáha využitie nejakej formy lokálnej anestézie.Týmto smerom sa chcú uberať aj slovenskí anestéziológovia a napomáhajú im pritom edukačné aktivity, ako je práve spomínaný Košický kurz regionálnej anestézie.

Ako poznamenáva prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., nevyhnutným predpokladom podania bezpečnej anestézie je dokonalá znalosť anatómie, ktorú si v rámci jedinečného workshopu na Ústave anatómie UPJŠ LF oživili anestéziológovia z rôznych slovenských a  českých miest. Na modeloch a zakonzervovaných ľudských telách trénovali identifikáciu jednotlivých štruktúr, predovšetkým svalov, ciev a nervov a umŕtvenie tej-ktorej časti tela, či už končatín alebo trupu, prostredníctvom periférnych nervových blokov. „Tento intenzívny tréning umožní lekárom cielenejšie podávanie anestetík s nižšími dávkami a teda výrazne menším zaťažením pacienta, pričom poznatky získané na workshope uplatnia v praxi najmä pri operačných zákrokoch na horných a dolných končatinách,“ podotýka doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Košický kurz regionálnej anestézie

Najnovšie poznatky v oblasti regionálnej anestézie lekárom prezentovalo vyše dvadsať špičkových anestéziológov, okrem iného nestor regionálnej anestézie v Českej a Slovenskej republike Daniel Nalos, ďalej Dušan Mach, Peter Štourač a David Doležal (Česká republika), Paul Kessler (NSR), Slobodan Gligorijevic (Švajčiarsko), Gabriela Iohom (Írsko) či expert na pôrodnú anestéziu a analgéziu Colin Winter (UK). Potešujúce je, že viacerí prednášajúci na konferencii a lektori na workshope boli úspešní odchovanci I. KAIM UPJŠ LF a UNLP, ktorí v súčasnosti pôsobia v zahraničí – okrem Petra Merjavého to bol aj Vladimír HudákZuzana Kušníriková (UK).

„Takýto kongres sa na Slovensku a v Česku dosiaľ nerealizoval a zišli sa na ňom elitní rečníci v danej oblasti z oboch krajín i celej Európy. Preberali sa atraktívne témy súvisiace s využitím regionálnej anestézie pre operácie veľkých kĺbov (koleno, bedro a rameno), ktoré podstupuje množstvo pacientov. Zaujímavou témou bola regionálna anestézia v pôrodníctve, kde je v prípade nutnosti uvedenia rodičky do celkovej narkózy možné urobiť rôzne blokády na zmiernenie pooperačnej bolesti. Prezentované boli techniky centrálnych a periférnych blokov u detských pacientov a anestézia pri rôznych špeciálnych situáciách, napríklad jej využitie v úrazovej chirurgii. Hovorilo sa aj o výhodách takzvanej pacientom kontrolovanej analgézie, pri ktorej si pacient sám dávkuje lieky špeciálnou pumpou priamo do žily a samostatnou kapitolou bola edukácia anestéziológov,“ hovorí MUDr. Peter Merjavý.

Výbornú spätnú väzbu dostali organizátori aj od samotných zahraničných lektorov, ktorí vyjadrili tak spokojnosť s priebehom odbornej časti, ako technickým zabezpečením podujatia a prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu.

 

O možnostiach anestéz reportáže už čoskoro (Regionálne anestézie zažívajú renesanciu; Nervové blokády sa využívajú čoraz viac už aj u nás)

 

Informácie a fotografie redakcii poskytla RNDr. Jaroslava Oravcová, PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky