Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Celiakia a bezlepková diéta – diagnostika

Marta Bartošovičová

Lepok je hlavným spúšťačom celiakie

Celiakia (ang. Coeliac Disease – CD) je imunologicky sprostredkovaná enteropatia s precitlivelosťou na lepok u geneticky vnímaných jedincov. Jednoduchšie povedané, ide o autoimunitné, systémové a geneticky podmienené ochorenie tenkého čreva, kedy organizmus „bojuje proti sebe samému“ tvorbou protilátok.

Hlavným spúšťačom ochorenia je lepok alebo glutén nachádzajúci sa v obilninách a vo všetkých potravinách z nich vyrobených. Jedinou možnou liečbou je prísna celoživotná bezlepková diéta. Podstata vzniku tohto ochorenia spočíva v pôsobení lepku na črevnú sliznicu u ľudí, u ktorých sa vyskytuje určitá genetická predispozícia v podobe antigénov HLA DQ2 a DQ8, spájajúcich sa s celiakiou. 

Počet pacientov trpiacich na celiakiu sa neustále zvyšuje

Už dávno neplatí, že ide len o ochorenie detí. Práve naopak, priemerný vek pri diagnostike sa neustále zvyšuje. Celiakia častejšie postihuje ženské pohlavie a vyskytuje sa len u bielej rasy. Výskyt vo svete je predpokladaný u viac ako 1 percenta celkovej populácie, čo predstavuje prevalenciu 1:200 – 250.

Na Slovensku sa uskutočňuje pravidelné sčítavanie pacientov na celiakiu. Posledný údaj z januára 2016 uvádza cca 18-tisíc pacientov dispenzarovaných v gastroenterologických ambulanciách, pričom predpokladaný výskyt je až 50-tisíc pacientov. Mnohí o svojej diagnóze ešte stále nevedia. Zvyšujúci sa počet celiatikov súvisí aj s osvetou a veľmi dobrou diagnostikou tohto ochorenia. Na celiakiu sa viac myslí v rôznych špecializovaných ambulanciách, či už ide o kožné, gynekologické alebo aj psychologické ambulancie. Z nich sú pacienti odosielaní ku gastroenterológom s podozrením na celiakiu.

Aj keď na základe uvedených čísiel to vyzerá, že toto ochorenie je poddiagnostikované, s určitosťou môžeme povedať, že diagnostika celiakie na Slovensku je jedna z najlepších v Európe.

Chlieb z obilnín nie je vhodný pre celiatikov

Diagnostiku celiakie možno rozdeliť na štyri stupne

1. stupeň: Klinické príznaky

Prejavy celiakie sú u každého človeka rôzne. Typickými príznakmi sú prejavy týkajúce sa tráviaceho traktu, vyskytujúce sa väčšinou u detí. Sú to napríklad bolesti brucha, kŕče, hnačka alebo zápcha, slabosť, úbytok na hmotnosti, poruchy rastu, nafúknuté brucho. S prejavmi mimo tráviaceho traktu sa čoraz častejšie stretávame u dospelých. Sem patrí napríklad vyčerpanosť, únava, psychické ťažkosti, neurologické poruchy, kožné prejavy (Dermatitis herpetiformis during), anémia v dôsledku poruchy vstrebávania železa v tenkom čreve, bolesti kĺbov, osteoporóza v dôsledku poruchy vstrebávania vápnika a vitamínu D v tenkom čreve, nedostatok vitamínov a minerálnych látok.

Celiakia u niektorých ľudí môže byť aj tzv. skrytá. To znamená, že pacient nemá žiadne ťažkosti, cíti sa byť zdravý, ale aj napriek tomu lepok sliznicu poškodzuje, pričom skôr či neskôr sa to môže aj prejaviť. Takýmto pacientom je celiakia diagnostikovaná väčšinou náhodne, pri nejakom inom vyšetrení, ako napr. vyšetrenie u imunoalergológa, dermatológa či dokonca gynekológa.

Ako už bolo spomenuté, ide o autoimunitné ochorenie. Autoimunitné ochorenia majú tendenciu sa navzájom pridružovať. Z toho dôvodu sa celiakia často spája aj s ochoreniami ako Diabetes mellitus I. typu (cukrovka), autoimunitná thyreoitída (ochorenie štítnej žľazy), juvenilná artritída, ale tiež genetické ochorenia ako Downow, Turnerov alebo Williamsov syndrom. Pri výskyte týchto ochorení, by mal byť pacient vyšetrený aj na celiakiu.

2. stupeň: Pozitivita serologických markerov celiakie

Pri tomto vyšetrení je pacientovi robený odber krvi na prítomnosť špecifických protilátok na lepok. V prípade zistenej zvýšenej hladiny týchto protilátok musí byť pacient automaticky poslaný ku gastroenterológovi, ktorý následne vykoná enterobiopsiu.

3. stupeň: Enterobiopsia

Enterobiopsia je základným vyšetrením pre diagnostiku celiakie. Bez pozitívnej biopsie nemôže byť pacientovi toto ochorenie diagnostikované a teda pacient nemôže byť nastavený na liečbu, ktorou je celoživotné prísne dodržiavanie bezlepkovej diéty. Enterobiopsiu vykonáva vždy odborník – gastroenterológ. Ľudovo sa tomuto vyšetreniu hovorí „hadička“, kedy je pacientovi odoberaná vzorka sliznice tenkého čreva. Tá je následne odoslaná na histologickú analýzu.

4. stupeň: Zreteľná odpoveď na bezlepkovú diétu

Posledný stupeň diagnostiky je pozitívna odpoveď pacienta na bezlepkovú diétu, to znamená, keď sa pacientovi pri dodržiavaní bezlepkovej diéty začína zdravotný stav zlepšovať a dochádza k vymiznutiu všetkých príznakov.

Ing. Jarmila KabátováOdporúčanie dietologičky: Ak celiakiou trpí jeden člen rodiny, treba, aby sa dali vyšetriť aj ostatní, predovšetkým rodičia, deti a súrodenci, pretože je veľká pravdepodobnosť, že celiakia sa môže vyskytnúť aj u nich. Genetická záťaž sa totiž prenáša z generácie na generáciu.

 

Autorka: Ing. Jarmila Kabátová, dietológ

Redigovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu J. Kabátovej a pixabay.sk

Vo februári 2017 budú na portáli Veda na dosah uverejnené aj ďalšie články zamerané na celiakiu. Nájdete ich pod tagom CELIAKIA.     

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky