Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Malí študenti v Košiciach hľadali neviditeľných obyvateľov sĺz

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /slzy/

Sú slzy len slaná voda? Dobrodružná vedecká cesta objavovania, čo skrývajú slzy, sa uskutočnila v biochemickom laboratóriu na Ústave lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. To všetko v rámci Univerzity bez hraníc 2017, určenej tým najmenším poslucháčom.

„Slzy sú ako sťahovaví vtáci, ktorí nosia informácie, čo trápi dušu a srdce človeka, ako sa cíti. Tajná abeceda sĺz hovorí o šťastí, radosti, utrpení, smútku, sklamaní, chorobe a túžbe po láske. Informační slzní poslovia nosia mnoho šifrovaných obrazových správ. So slzami býva svet krajší, lebo sú dôkazom, že človek má srdce. Na prvý pohľad sa môžu zdať len obyčajnými kvapkami vody, ktoré chutia slano alebo u diabetikov sladko. Pri niektorých ochoreniach napr. suchom oku, cukrovke a ďalších ochoreniach, sa slzy môžu zmeniť na penu,“ dozvedeli sa študenti zo skrípt tohoročnej Univerzity bez hraníc.

Ako sa ďalej uvádza v sekcii pripravenej Ústavom lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty, paralelne okolo nás existuje „niekoľko“ svetov, respektíve niekoľko úrovní svetov, napr. astrosvet (slnko, hviezdy, atď.), makrosvet (srdce, slzy a ďalšie), mikrosvet (bunky, baktérie a pod.) a nanosvet (molekuly, atómy, atď.). V nanosvete sĺz „bývajú“ rôzni nanoobyvatelia, ktorí po sebe zanechávajú rôzne informácie. Vedeckým výskumom slznej tekutiny pomocou moderných vedeckých prístrojov a netradičných metód, môžu byť objavené molekuly (neviditeľní obyvatelia sĺz), napr. proteíny, glukóza, ketolátky, chlorid sodný (NaCl).

„Veda má schopnosť odhaliť tajné nanokryštálové obrazové písmo sĺz. Obrazy, ktoré sú slzy schopné vytvárať, môžeme nazvať krásnym, ale predovšetkým jedinečným umeleckým dielom. Rôzne choroby, ktoré človek má, môžu viesť k veľmi špecifickým, ale zároveň typickým (pre dané ochorenie) obrazom, ktoré kryštalizáciou (odparením vody) slzy vytvoria. Krásne papradie zložené z nanosrdiečok a iné rastlinám podobné tvary ukrývajú slzy ľudí, trpiacich rôznymi ochoreniami, čo sa líši od obrazov slznej tekutiny zdravých jedincov,“ konštatovali tvorcovia skrípt.

Mladí poslucháči Univerzity bez hraníc boli následne oboznámení aj s tým, že mikrobiológia je vedný odbor, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy (baktérie, huby, kvasinky a plesne) a nebunkové mikroorganizmy (vírusy); že mikroorganizmus (mikrób) je organizmus viditeľný len pomocou mikroskopu či fakt, že za mikroflóru možno považovať spoločenstvo rôznych druhov mikroorganizmov, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí organizmu (napr. črevná mikroflóra, mikroflóra kože a podobne). Patogénom nazývajú vedci mikroorganizmus, ktorý je schopný vyvolať ochorenie iného organizmu.

V rámci prednášok Ako funguje ľudské telo sa zas malí študenti dozvedeli, že v dospelosti sa naše telá skladajú z približne sto biliónov buniek, pričom každú hodinu sa jedna miliarda nahrádza novými. „Ľudské telo funguje ako dokonalý stroj, ktorý ani na okamih neprestáva pracovať. Začína pracovať v momente počatia. Celý život v ňom prebiehajú tisíce procesov, ktoré človek bežne vôbec nevníma. Je ešte stále množstvo vecí, ktoré o ňom nevieme, a pritom sú také fascinujúce. Každý výpadok v tomto závode sa ohlási v podobe choroby a veľká porucha pre nás môže znamenať smrť. Ľudské telo dokáže aj opravovať samého seba. K tomu, aby dokázalo správne fungovať potrebuje vhodné palivo – stravu,“ píše sa v skriptách.

ľudské telo

Študijné materiály určené pre účastníkov Univerzity bez hraníc ďalej uvádzajú, že potrebné živné látky sa dajú zoradiť do 3 hlavných skupín:

Stavebné látky – ich použitím stavia, živý, opravuje a obnovuje samého seba. Patrí sem:

  1. voda, asi 60 %;
  2. bielkoviny, asi 19 %;
  3. určité druhy tukov, asi 15 %;
  4. minerálne látky, asi 5 %;
  5. určitý druh uhľohydrátov (veľmi malé množstvo) asi 1 %.

Zdroje energie – spaľuje ich a uvoľňujúcu energiu použije. Okrem minerálnych látok, je všetky hore spomenuté látky (a-b-c) telo schopné použiť ako zdroj energie. Stavba tela, udržovanie, oprava, obnova a uvoľňovanie energie sa deje v obdivuhodne zosúladenom, zložitom systéme, ktorý nazývame látkovou výmenou. Tento zložitý systém musíme vedieť vhodne usmerňovať. Potrebujeme k tomu také živiny, ktoré stačia v malom množstve, preto ich spoločný názov je: Mikroživiny – bez nich v zložitých procesoch vznikajú ťažké poruchy, lebo plnia dôležitú regulačnú úlohu, musia sa dostať do tela spolu s potravinami. Preto potraviny musia obsahovať:

  1. vitamíny;
  2. minerálne látky;
  3. stopové prvky (prakticky aj stopové prvky sú minerálne látky, ale v potravinách sa nachádzajú vo veľmi malom množstve, iba v “stopách”).

Deťom boli prezentované aj také zaujímavosti o ľudskom tele ako napríklad to, že zdravý človek žmurkne okom každý deň asi 11 500-krát, vzduch prúdi nosom väčšinou rýchlosťou 2,4 km/hod., bežná rýchlosť vzduchu pri dýchaní je 8 km/hod. Rýchlosť vzduchu pri kašli môže dosiahnuť až 900 km/hod. či to, že uši rastú celý život, za každých 5 rokov vyrastú o 1 milimeter. Rovnako tak, že dospelý človek vypotí denne asi 0,3 litra potu, v lete je to až 2,5 litra potu. Pri vysokej horúčke alebo vysokej športovej záťaži sa výdaj vody potením môže zvýšiť až na 10 – 15 litrov vody za deň. Za celý život vyprodukujú dva milióny potných žliaz celkom 14 000 litrov potu.

Čo sa týka faktov ohľadom pečene, tá denne vyprodukuje 0,5 – 0,7 litra žlče. Za minútu ňou pretečie 1,5 litra krvi, ktorá sa vďaka procesom látkovej výmeny zahrieva na 40 stupňov Celzia. Za život vylúči priemerný človek asi 41 000 litrov moču; každým vdychom a výdychom sa u dospelého človeka vymení asi 0,5 litra vzduchu. Kým dospelý človek sa nadýchne 10 – 18-krát za minútu, malé dieťa 20 – 30-krát a rýchlosťou až 40 – 50 dychov za minútu, pohyby tenkého čreva posúvajú potravu o 2 centimetre za minútu. Pri hnačke je táto rýchlosť desaťnásobná. Za život vylúči človek asi 5 ton exkrementov – aj to boli cenné poznatky, ktoré si odniesli účastníci Univerzity bez hraníc. Na Lekárskej fakulte ešte deti v rámci ďalších tematických okruhov zistili, že probiotiká môžu byť priateľské a že zdravé ústa nie sú zadarmo.

*********************************************

Univerzita bez hraníc 2017 sa po týždni v piatok 14. júla 2017 ukončila slávnostnou promóciou 60 účastníkov v priestoroch auly prof. Prasličku, na ktorej deti získali Diplom o absolvovaní projektu. „Milé dievčatá a chlapci, dovoľte mi zablahoželať Vám k úspešnému ukončeniu Univerzity bez hraníc. Som rád, že ste sa rozhodli venovať jeden týždeň hravým a tvorivým aktivitám na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Verím, že Vás moje kolegyne a kolegovia na fakultách a univerzitných pracoviskách presvedčili o tom, že Vaša voľba stať sa na päť dní študentom univerzity bola správna. Zažili ste množstvo zaujímavých zážitkov, prekvapení a stretli ste sa s rôznorodými témami, na ktoré ste možno dovtedy nepoznali odpoveď,“ uviedol na slávnostnej promócií rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Univerzita bez hraníc 2017

Žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl ponúkla UPJŠ v Košiciach zaujímavý program, počas ktorého navštívili jednotlivé fakulty a univerzitné pracoviská a získali tak nové poznatky a vedomosti. Na prechádzke Botanickou záhradou objavili jej nepoznané zákutia, v Univerzitnej knižnici sa nechali vtiahnuť do Informačného úľa. Fakulta verejnej správy pripravila zachovaný odkaz minulých generácií a presvedčila ich, že aj mesto má svoj imidž. Na Právnickej fakulte boli okrem iného aj svedkami simulovaného súdneho pojednávania. Prírodovedecká fakulta poskytla deťom stretnutie s kovmi tak, ako ich doteraz nepoznali, prepočítali sa k pokladu, zoznámili sa s počítačmi, ktoré sú všade okolo nás a spoznali Antarktídu očami prírodovedcov. Na Filozofickej fakulte sa zoznámili s jazykovým kokteilom, poznatkami o Európskej únii, či témou od hádania k bádaniu.

Osobitnými aktivitami v rámci popoludňajších aktivít boli športové disciplíny, pripravené Ústavom telesnej výchovy a športu, podporujúce pohybový talent detí. Počas týždňa deti podali vynikajúce športové výkony a získali cenné medaily.

 

Informácie a foto poskytla: Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky