Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach počas dňa otvorených dverí ponúkla množstvo inšpirácií na štúdium

VEDA NA DOSAH

Predklinické odbory: Anatómia (DOD 8. februára 2018)

Počas dňa otvorených dverí (DOD) asi osemsto študentov stredných škôl využilo príležitosť navštíviť najstaršiu fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dozvedieť sa čosi nové z oblasti medicíny, no predovšetkým získať množstvo informácií o samotnej fakulte a štúdiu v rámci dvoch lekárskych a piatich nelekárskych študijných programov. Záujemcov o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ čakali na DOD nielen zaujímavé prezentácie a videá, ohmatať si mohli aj chirurgické nástroje, ľudské kosti a špeciálne modely a vyskúšali si aj vytrhávanie a vŕtanie zubov na trenažéroch.

Predklinické odbory: AnatómiaProdekanka MUDr. Silvia Timková, PhD., študentom stručne predstavila fakultu a štúdium zahŕňajúce všeobecné a zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, fyzioterapiu a verejné zdravotníctvo. Náplň lekárskych študijných programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v kocke priblížili predovšetkým aktivity v štyroch veľkých posluchárňach. Výučbu predklinických predmetov demonštrovali rôzne modely a skutočné ľudské kosti v posluchárni P2, kde pracovníci Ústavu anatómie vysvetľovali študentom, prečo sa (nie) je treba báť anatómie, ktorá je pre medikov v prvých dvoch ročníkoch vzhľadom na svoju náročnosť veľkým strašiakom.

V susednej posluchárni P4 sa konala prednáška o náplni internej medicíny, ktorú oživili fotografie a videá z vnútorného prostredia človeka, zatiaľ čo v posluchárni P3 „bežali“ videá z rôznych chirurgických zákrokov a študenti si mali možnosť ohmatať aj rôzne chirurgické nástroje a pomôcky používaných v chirurgii od ihiel, nožníc, peanov a svoriek až po mechanické šijacie aparáty nazývané staplery. Zvuk zubnej vŕtačky sa zas ozýval z posluchárne P1, kde si mohli záujemcovia vyskúšať prácu s vŕtacím trenažérom a vŕtanie do umelých zubov, ale tiež trhanie zubov na takzvaných fantómoch. K demonštrácii zubného lekárstva prispelo aj ďalšie zubárske inštrumentárium, skutočné zuby i modely.

Trhací trenažer: Trhanie zubov

Pre záujemcov o nelekárskej študijné programy boli pripravené prezentácie študijných programov Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo v Seminárnej miestnosti, alebo mohli navštíviť Ústav ošetrovateľstva, ktorého pracovníčky im ukázali simulačné laboratória so špeciálnymi figurínami a simulátormi uľahčujúcimi výučbu ošetrovateľských techník a predstavili študijný program Ošetrovateľstvo.

Určite zaujímavá bola návšteva Laboratória výskumných biomodelov – zverinca, kde sa študenti dozvedeli o prínoseLaboratória výskumných biomodelov hlodavcov pre biomedicínsky výskum, či návšteva Ústavu experimentálnej medicíny zameriavajúceho sa na výskum črevnej mikrobioty, jej úlohy v patogenéze chronických chorôb človeka a možnosti ich prevencie a terapie s využitím cielenej modulácie črevnej mikrobioty. Počas návštevy mali stredoškoláci možnosť zoznámiť sa s jednotlivými laboratóriami a ich vybavením a bol im bližšie predstavený unikátny simulátor ľudského črevného mikrobiálneho ekosystému – TWINSHIME, ktorý je dôležitý pre štúdium fyzikálno-chemických, enzymatických a mikrobiálnych procesov v tráviacom trakte.

Veľký záujem bol pochopiteľne aj o informácie týkajúce sa podávania prihlášok a priebehu prijímacích skúšok či spôsobu testovania, ktoré v infostánku poskytli pracovníčky študijného oddelenia UPJŠ LF. Množstvo uchádzačov o štúdium sa potešilo nečakanému prezentu – knihám s modelovými otázkami z biológie a chémie a záujemcovia o štúdium na lekárskej fakulte, ktorých prijímacie konanie čaká až budúci rok, získali aj informácie o možnostiach absolvovania prípravného kurzu z biológie a chémie na prijímacie skúšky.

Podávanie prvej pomoci

Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach s množstvom informácií a zážitkov azda pomôže stredoškolákom v rozhodovaní, aký smer si zvoliť vo svojom ďalšom štúdiu a po úspešnom absolvovaní náročných prijímacích skúšok. V minulosti bol deadline na podanie prihlášky v drvivej väčšine odborov 28. februára. Dnes to už neplatí, vysoké školy dávajú študentom oveľa viac času.

 

Informácie a foto poskytla: Jaroslava Oravcová, PR  manažérka LF UPJŠ v Košiciach

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky