Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Konferencia V4 predstaví koncept Aktívnej školy

VEDA NA DOSAH

Iniciatíva má priniesť do škôl viac pohybu. Víziou je, aby sa mu v škole venovali aspoň hodinu denne.

Koncept Aktívnej školy hovorí, že by sa žiaci mali v škole každý deň hýbať minimálne jednu hodinu. Zdroj: iStockphoto.com

Koncept Aktívnej školy hovorí, že by sa žiaci mali v škole každý deň hýbať minimálne jednu hodinu. Zdroj: iStockphoto.com

Koncept takzvanej Aktívnej školy, ktorý je čoraz populárnejší aj v okolitých krajinách, podporí aktívny transport do a zo školy či pohybové aktivity počas prestávok v škole. To všetko sa totiž podpisuje na celkovom fyzickom a mentálnom zdraví žiakov počas týždňa v škole.

Prínosy Aktívnej školy a národných projektov krajín V4, ale aj Portugalska či Estónska predstavia experti na odbornej medzinárodnej konferencii Aktívna škola – viac pohybu na školách, ktorá sa uskutoční v stredu 29. marca v Bratislave.

Podujatie usporadúva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako súčasná predsedajúca krajina Vyšehradskej skupiny V4. „Túto konferenciu považujeme za prvý krok, ktorý predstaví úspešné projekty na zvýšenie pohybovej aktivity v Európe, ako aj spôsoby ich participácie na vzdelávacom procese,“ priblížil šéf rezortu školstva Ján Horecký.

Mali by sa hýbať minimálne hodinu denne

Koncept Aktívnej školy by mal byť súčasťou pripravovanej kurikulárnej reformy. Víziou je, aby sa žiaci v škole hýbali každý deň minimálne jednu hodinu. Ide pritom o dosiahnuteľný cieľ, ak by sme do pohybu zarátali dopravu žiakov do školy vlastnými silami vynaloženými pri bicyklovaní alebo chôdzi a za predpokladu aktívneho využitia prestávok medzi hodinami – ak sa školské dvory a chodby zmenia na motivujúce cvičebné priestory – a pokiaľ by škola do budovania svojej identity zaradila aj školské športové dni či pobyty v prírode.

„Názov riešenia je skrytý už v samotnom názve Aktívna škola. Sila projektu spočíva v integrácii všetkých dostupných možností, ktoré môže škola využiť na „rozpohybovanie,” žiakov,” vysvetľuje Richard Nemec, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport. „Predstavuje prelomové riešenie problému súčasnej doby, ktorým je nedostatok pohybu mladých ľudí,“ dodáva.

Zúčastnia sa odborníci z rôznych krajín

Tematicky otvorí konferenciu obezitologička a odborníčka na pohyb a zdravie Barbara Ukropcová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a zároveň členka výboru obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Európskej asociácie pre výskum obezity.

Fungovanie konceptu, víziu a ciele Aktívnej školy v Maďarsku predstaví dvojica odborníkov z Maďarskej asociácie školského športu Tamás Csányi a Mónika Kay.

Českú republiku na podujatí zastúpi Filip Juda, predseda svetového zväzu malého futbalu, ktorý objasní, prečo Česi „stavili” na fyzioterapiu a smerujú svoj projekt na materské školy a 1. stupeň základných škôl. Anna Pastuszak a Malgorzata Sławinska z poľského Národného športového a výskumného inštitútu zasa predstavia poľské národné projekty Move4Fun a Školský športový klub.

Prezident Európskej rady pre výskum v oblasti telesnej výchovy a športu Claude Scheuer bude hovoriť o riešeniach zabezpečenia väčšieho množstva pohybu v školách. Profesor João Martins z Lisabonskej univerzity bude zasa prezentovať projekt propagácie zdravého životného štýlu a pohybu v portugalských školách a Maarja Park z univerzity v Tartu predstaví projekt School in Motion z Estónska, ocenený európskou komisiou Education Award 2019.

Zdroj: TS MŠVVaŠ
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky