Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dnes je Svetový deň monitoringu diabetu. Ako ste na tom s cukrom?

VEDA NA DOSAH

Glukóza je základný zdroj energie. Zájdite na preventívnu prehliadku k lekárovi a dajte si skontrolovať glykémiu.

Používanie glukomera pri cukrovke. Zdroj: iStockphoto.com

Používanie glukomera pri cukrovke. Zdroj: iStockphoto.com

Štrnásteho apríla si už tradične pripomíname Svetový deň monitoringu diabetu. Vyhlásila ho Medzinárodná federácia diabetu (IDF) v roku 1950. Od samého začiatku bolo cieľom upozorniť na dôležitosť sledovania hodnôt hladiny cukru v krvi – glykémie – a zlepšiť kvalitu života diabetikov.

Slovensko a diabetes

Predpokladá sa, že medzi nami je mnoho ľudí, ktorí majú cukrovku a o svojom ochorení vôbec nevedia, takže sa neliečia. Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, srdcových infarktov, mŕtvice a amputácie dolných končatín. Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) u nás v roku 2022 pribudlo najmä diabetikov 1. typu v strednom veku, ako aj detí odkázaných na inzulín.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má cukrovku na svete približne 422 miliónov ľudí. Väčšina žije v krajinách s nízkymi a so strednými príjmami. Každoročne sa priamo cukrovke pripisuje až 1,5 milióna úmrtí. Počet prípadov, ako aj výskyt cukrovky sa v posledných desaťročiach neustále zvyšuje. Výnimkou nie je ani Slovensko. Kým v roku 1980 bolo na Slovensku lekármi sledovaných 122 197 diabetikov, v roku 2022 to už bolo 349 595, čo je nárast o takmer 230-tisíc osôb.

Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) vznikla v roku 1968. Hlavným iniciátorom formovania SDS bol profesor Rudolf Korec z Košíc, vtedajší podpredseda Československej diabetologickej spoločnosti.

Množstvo cukru a glukomer ukazujúci vysoké hodnoty. Zdroj: iStockphoto.com

Množstvo cukru a glukomer ukazujúci vysoké hodnoty. Zdroj: iStockphoto.com

Zájdite si na preventívnu prehliadku

Preventívnu prehliadku u praktického lekára má každý dospelý poistenec absolvovať pravidelne raz za dva roky. Praktický lekár je schopný posúdiť váš zdravotný stav komplexne, zaujíma sa o choroby, ktoré sa vyskytli vo vašej rodine a ku ktorým môžete mať dedičné dispozície. Vykoná laboratórne vyšetrenie krvi a moču, skontroluje hladinu cukru a cholesterolu, zmeria vám krvný tlak.

Pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok je dôležité. Včasné rozpoznanie zdravotného rizika znamená, že môžete ešte rozvoju takého vážneho ochorenia, ako je cukrovka, zabrániť.

Vysoký a nízky cukor v krvi

Glykémia závisí od príjmu potravy – vplyv má zloženie stravy a to, ako často jeme. Po konzumácii sladkého rýchlo vzrastie, ale po krátkom čase dôjde k výraznému poklesu, ktorý sa prejavuje únavou, hladom alebo chuťou na sladké.

Hladinu cukru v krvi reguluje naše telo automaticky. U dospelého človeka sa pohybujú zdravé hodnoty pri odbere krvi nalačno v rozmedzí 3,9 – 5,6 milimolu na liter (mmol/l). Ak hodnota glykémie klesne pod spodnú hranicu 3,3 mmol/l, začnú sa rozvíjať príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (odborne hypoglykémia). Naopak, pri dlhodobo zvýšenej hladine cukru v krvi (nad 7 mmol/l) dochádza k rozvoju cukrovky.

Ľahšia forma hypoglykémie sa spája s pocitom únavy, hladu, občasnými závratmi, potením, jemnou triaškou alebo chvením, rýchlym búšením srdca a so zvýšením krvného tlaku. Ťažšia je spojená s celkovou slabosťou, ospalosťou, rozmazaným videním, kolapsom, so zmätenosťou či s bezvedomím. Prvou pomocou pri veľmi nízkej hladine krvného cukru je podanie jednoduchého cukru (vhodný je i hroznový) alebo sladkého nápoja a zavolanie zdravotnej záchrannej služby.

Aj vysoká hyperglykémia je nebezpečná, pretože môže viesť k odvodneniu organizmu a následnému prekysleniu krvi, ktoré sa nazýva ketoacidóza. Vyznačuje sa poruchami vedomia, dehydratáciou a sťaženým dýchaním.

Zdroj: ZPMVCR, Dôvera, NCZI, proLékaře.cz

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky