Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zlínski vedci vyvíjajú metódu využitia cigaretových ohorkov pri čistení odpadových vôd

VEDA NA DOSAH

Odpadové hormóny môžu ľuďom spôsobovať hormonálnu nevyváženosť, metabolické, reprodukčné aj psychické poruchy.

Zdroj: Centrum polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně

Zdroj: Centrum polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně

Vedci z Centra polymérnych systémov Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne skúmajú, ako sa dajú využiť cigaretové ohorky pri odstraňovaní hormónov z odpadových vôd.

Znečistenie odpadových vôd

Kozmetika, čistiace prostriedky, priemyselná výroba či hormonálna antikoncepcia – práve z nich sa do odpadových vôd dostávajú znečisťujúce látky a zvyšky hormónov. Ich množstvo sa neustále zvyšuje, a preto je nutné ich prítomnosť eliminovať, a to nielen v pitnej vode, ale aj v prírodných vodných zdrojoch.

Bolo preukázané, že tieto hormóny môžu ľuďom spôsobovať hormonálnu nevyváženosť, metabolické, reprodukčné a psychické poruchy, vysoký tlak a celý rad ďalších ochorení. Vodným organizmom môžu zapríčiniť napríklad zhoršenie zraku, chronickú toxicitu, reprodukčné zmeny, ktoré môžu viesť až k neplodnosti a nepriaznivým fyziologickým zmenám.

Vedci v Zlíne hľadajú cestu, ako estrogénne hormóny z vôd odstrániť.

Čo dokáže celulóza

Niektoré deriváty celulózy majú schopnosť zachytávať nežiaduce látky vrátane zvyškových hormónov z vody. Zhodou okolností, čo sa chemického zloženia týka, ide o rovnakú látku, aká sa používa na výrobu cigaretových filtrov.

„Cigaretové filtre tvoria významnú časť odpadu, ktorý sa nachádza v moriach a oceánoch, a každý z nás sa, bohužiaľ, s pohodenými ohorkami stretáva denne na uliciach. To nás priviedlo k myšlienke preskúmať zhodnotenie tohto odpadu,“ opisuje riaditeľ Centra polymérnych systémov profesor Vladimír Sedlařík.

Zlínski vedci preto prišli s nápadom, ako cigaretové filtre využiť ďalej. „Vyvíjame polymérne nanovlákna pripravené z acetátu celulózy, teda polyméru získaného recykláciou ohorkov cigariet. Tieto nanovlákna majú schopnosť počas filtrácie vody zachytiť veľmi malé častice vrátane hormónov,“ uvádza Muhammad Yasir, ktorý sa danou problematikou zaoberal aj vo svojej dizertačnej práci.

Vedkyňa odoberá vzorku vody z jazera. Zdroj: iStockphoto.com

Vedkyňa odoberá vzorku vody z jazera. Zdroj: iStockphoto.com

Ako sa dá proces ešte vylepšiť?

Vedci tvrdia, že absorpčné schopnosti recyklovaného acetátu celulózy z cigariet sú porovnateľné s čistým acetátom celulózy. V budúcnosti sa chcú zamerať na zdokonaľovanie technologického procesu zachytenia hormónov z vôd.

„Jednou z možností je úprava absorbentov za použitia takzvanej fotokatalýzy, počas ktorej by boli zachytené škodliviny rozložené pôsobením svetla,“ vysvetľuje spoluriešiteľ projektu Dušan Kimmer.

Na svoje teoretické výstupy nadviazali aj projektom v spolupráci s priemyselným partnerom, čo je ideálny príklad využitia výsledkov bádania v praxi.

Zdroj: TS AV ČR

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky