Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nové výzvy zdravotnej starostlivosti v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie:Insight ReportHealth and Healthcare in the Fourth Industrial RevolutionGlobal Future Council on the Future of Health and Healthcare 2016-2018

Do roku 2050 bude svet domovom 10 miliárd ľudí a dvaja z piatich týchto ľudí budú mať 60 rokov a viac, vrátane 434 miliónov starších ako 80 rokov. Táto kombinácia rastu populácie a demografických zmien vážne urýchli výzvy, ktorým čelíme v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom globálne výdavky na zdravotnú starostlivosť by mali do roku 2050 dosiahnuť v krajinách OECD 13 % HDP.

Aby sme pochopili rozsah vedeckých a technologických prelomov a ich potenciálny vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, Svetové ekonomické fórum a jeho rada (Global Future Council for Future of Health and Healthcare) pripravilo správu za roky 2016 – 2018 Insight ReportHealth and Healthcare in the Fourth Industrial RevolutionGlobal Future Council on the Future of Health and Healthcare 2016 – 2018. Správa, ktorá vyšla v apríli 2019 bude slúžiť ako kľúčový zdroj na pochopenie efektu štvrtej priemyselnej revolúcie v oblasti zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti.

Prelomové oblasti v medicíne

V priebehu minulého storočia sa dosiahli rôzne pokroky naprieč rôznymi aspektmi zdravia a zdravotnej starostlivosti. Od podpory antiseptických chirurgických zákrokov a používania antibiotík na začiatku 20. storočia po editáciu genómu v roku 2000 viedli nové vedné odbory a inovácie k podstatnému zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti a výsledkov. Medzi konkrétne príklady prelomov patria, napríklad v biotechnológii: genetické inžinierstvo, regeneračná medicína a kmeňové bunky, imunoterapia, precízna medicína. K zlepšeniu ľudského zdravia a kvality života prispeli aj nanotechnológie a IoT, ďalej sú to moderné prístroje pre medicínu, ako je 3D tlačiareň, robotika a drony. V neposlednom rade určite aj virtuálna realita a lepšia diagnostika.

Príklad stratégie na rozšírenie potenciálu regeneratívnej medicíny:

Príklad stratégie regeneratívnej medicíny

Zdroj: str. 17 Insight ReportHealth and Healthcare in the Fourth Industrial RevolutionGlobal Future Council on the Future of Health and Healthcare 2016-2018

Rýchla transformácia obyvateľstva a spoločnosti v nasledujúcich niekoľkých desaťročiach si však budú vyžadovať nasadenie lepších nástrojov a technológií, ktoré nám umožnia viesť dlhší, zdravší a produktívnejší život pri súčasnom riadení neudržateľných nákladov a dosahovaní lepšieho prístupu k starostlivosti o obyvateľstvo naprieč celým svetom.

Nové výzvy

Rýchle tempo pokroku vo vede a technike vo štvrtej priemyselnej revolúcii má dôležité dôsledky pre zdravie a medicínu. Pokrok v takých oblastiach, ako je genetika, genetické inžinierstvo, precízna medicína a ďalšie, vedie k novým diagnostickým a terapeutickým modalitám, ktoré ponúkajú možnosť liečenia chorôb, znižovania utrpenia, predlžovania životov a ďalších výhod. Tieto objavy však prichádzajú aj s nezamýšľanými a (často) nepredvídanými dôsledkami, ktoré môžu mať významný spoločenský dosah. Budú nové terapie dostupné iba vybranej časti spoločnosti? Zvýšia nákladné nové terapie existujúce zdravotné rozdiely? Použijú sa na účely vylepšenia nové technológie, napríklad CRISPR-Cas9? Budú zdravotnícki pracovníci pripravení primerane nasadiť nové technológie do klinickej starostlivosti? Naruší technológia vzťah medzi lekárom a pacientom? Budú údaje o pacientovi primerane chránené? Toto je len niekoľko z mnohých otázok, na ktoré bude treba zodpovedať, aby nové technológie mali pozitívny vplyv na zdravie a spoločnosť.

Svetové ekonomické fórum podporuje inovatívne myslenie v tejto oblasti. Jeho cieľom je poskytnúť informácie o tom, ako 4. priemyselná revolúcia v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti ovplyvní nás všetkých v nasledujúcich desaťročiach a vyvinie nové poznatky súvisiace so zdravím a zdravotnou starostlivosťou.

Táto správa nie je v žiadnom prípade vyčerpávajúca. Má prispieť k podpore diskusií k týmto priekopníckym technológiám, ako aj výzvam, ktoré prinesú a k podpore spolupráce medzi tvorcami politík a inovátormi.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Insight ReportHealth and Healthcare in the Fourth Industrial RevolutionGlobal Future Council on the Future of Health and Healthcare 2016-2018

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky