Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aby liečba onkologických pacientov bola účinná

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: laboratórium; Pixabay.com /Belova59/

Jedným z hlavných dôvodov zlyhania liečby onkologických pacientov je vznik rezistencie. Možností vzniku rezistencie je niekoľko, pričom pomerne nedávno bola objavená a zatiaľ neobjasnená chemorezistencia, sprostredkovaná mezenchýmovými stromálnymi bunkami (z ang. Mesenchymal Stromal Cells – MSC, obrázok C v texte).

Ide o bunky, ktoré sa v tele bežne podieľajú na udržiavaní homeostázy a hojení rán. „Keďže nádor vytvára v tele lokálny zápal, MSC ho vnímajú ako ranu a preto migrujú z okolitého tukového tkaniva priamo k nádoru. Pred niekoľkými rokmi vyšla publikácia, ktorá poukázala na zvýšený počet MSC v krvi onkologických pacientov. To znamená, že MSC sú v krvi pacienta vystavené účinkom chemoterapie. Tá mení vlastnosti týchto buniek, ktoré migrujú k nádoru, kde komunikujú s nádorovými bunkami,“ vysvetlila Jana Plavá, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied. Spolu s kolegami Marína Cihová, Monika Buríková, Lucia Kučerová a Svetlana Miklíková na oddelení doktorky Miroslavy Matúškovej majú na starosti projekt Štúdium molekulárnych mechanizmov zahrnutých v MSC-sprostredkovanej chemorezistencii prsníkových nádorových buniek.

Autorský tím si myslí, že práve chemoterapia, ktorou boli MSC v tele pacienta ovplyvnené spôsobuje, že sú tieto bunky následne schopné sprostredkovať rezistenciu nádorovým bunkám.

„Existuje niekoľko dôkazov potvrdzujúcich účasť MSC pri vzniku rezistencie, nikto však zatiaľ nepopísal presný molekulárny mechanizmus, ako to tieto bunky robia. Moja práca by preto mala priniesť objasnenie tohto mechanizmu. Ak sa mi podarí zistiť, ktoré molekulárne dráhy sú ovplyvnené a akým spôsobom následne bunky predávajú rezistenciu nádorovým bunkám, budeme schopní zamerať našu pozornosť na blokovanie tohto procesu = pokúsime sa zabrániť vzniku chemorezistencie u pacienta, čo môže niekoľkonásobne zvýšiť jeho šancu na vyliečenie.“

Veľa vedeckých tímov upriamuje svoju pozornosť na vyvíjanie nových liečiv, Jana Plavá sa skôr zamerala na tie, ktoré už máme.

„Ako som už spomenula vyššie, je známe, že MSC sú jedným z dôvodov vzniku rezistencie nádorových buniek, zatiaľ však nevieme ako presne rezistencia vzniká. Ak by sa mi podarilo zistiť, ktoré gény/molekulárne dráhy/proteíny sú zato zodpovedné, priniesla by som nový a dôležitý vedecký poznatok, na ktorom by mnohé tímy mohli postaviť svoju ďalšiu prácu.“

Plava et al., Mol Cancer, 2019; Obrázok bol publikovaný na https://molecular-cancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12943-019-0960-z

Chemoterapia je podľa nej bežne používaná, dostupná a väčšinou aj poisťovňou hradená liečba.

„Preto by bolo pre bežnú populáciu určite prínosom, keby sa nám podarilo zistiť čo rezistenciu na chemoterapiu spôsobuje a následne jej zabrániť. Rezistentní pacienti by preto neboli odkázaní na iné typy liečby, ktoré sú z pravidla menej dostupné a veľakrát ich poisťovne nehradia. Aby som to ale uviedla na pravú mieru, na projekte pracujeme spolu s kolegyňami ešte iba chvíľu, máme nejaké predbežné výsledky, ale chce to ešte naozaj veľa práce,“ uzavrela.

So svojou prácou sa autori zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie a ilustráciu poskytla: Jana Plavá

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Belova59/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky