Virtuálna výstava: „Slováci hľadia do vesmíru“

Banner k výstave Slováci hľadia do vesmíru. Zdroj obrázku: iStockphoto.com. Grafika: Michaela Ádám Mašánová.

Virtuálnu výstavu je možné spustiť v každom modernom desktopovom prehliadači. V prípade, že sa nespustí, skúste Váš prehliadač aktualizovať. Pre mobilné zariadenia a staršie prehliadače použite nižšie zverejnené .PDF.

Ovládanie výstavy

Ovládanie výstavy „Slováci hľadia do vesmíru“. Uvoľnenie myši: Esc alebo Tab. Chôdza: šípky alebo písmená W,A,S,D. Pohyb kamery: myš. Zdroj: Michaela Mašánová

PDF verzia výstavy „Slováci hľadia do vesmíru“