Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes

Výstava sa konala v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. Následne bola výstava umiestnená v CVTI SR pri príležitosti 90. výročia úmrtia Jozefa Murgaša.

 

Výstavu je možné vidieť:

25. 4. – 25. 6. 2019 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (web)

 

Výstavu je možné si bezodplatne zapožičať.

 

Brožúra